Rahoitustsunami kaataa yrityksiä Guangdongissa

Pelkästään hongkongilaisten yritysten ja niiden alihankintaketjujen lopettamisen ja työvoiman vähentämisen seurauksena Guangdongissa on kadonnut 10 miljoonaa työpaikkaa. Määrän odotetaan nousevan useilla miljoonilla lähiaikoina.Rahoitus on suurin ongelma, sillä pankit eivät halua antaa luottoja pienille yrityksille. Myös raaka-aineet täytyy maksaa käteisellä. 

Hongkongin Kantonissa sijaitsevan kaupallisen edustuston päällikön Peter Leungin mukaan tilanne Guangdongin 110 miljoonan asukkaan provinssissa on erittäin vaikea. Leung tuntee hongkongilaisten yritysten ongelmat paremmin kuin kukaan muu, sillä hän on toiminut kuusi vuotta Guangdongissa. Hän jää eläkkeelle vuoden vaihteessa ja ryhtyy yrityskonsultiksi hoitamaan yritysjärjestelyjä. Niille tulee paljon kysyntää, kun rahoituskriisi on voitettu.

Kanton on Guangdongin provinssin pääkaupunki, jossa asukkaita noin 10 miljoonaa. Guangdongin provinssissa asuu noin 110 miljoonaa ihmistä.

Guangdongissa on noin 100 000 hongkongilaisomisteista yritystä, joista 60 000:lla on teollista toimintaa. Prosessiteollisuuden yritykset ovat olleet vaikeuksissa jo puolitoista vuotta, kun tuotantokustannukset ovat kohonneet ja vientituotteiden arvonlisäveron palautuksia supistettiin viime vuonna. Rahoituskriisin ja kysynnän supistumisen johdosta yritysten vaikeudet ovat lisääntyneet tänä syksynä. 

Rahoitus pk-yrityksille suurempi ongelma kuin tilausten väheneminen 

Varovaisen arvion mukaan 10 000 hongkogilaista yritystä on lopettanut toimintansa. Tarkkoja lukuja ei ole saatavissa, sillä usein omistajat eivät ilmoita yrityksen lopettamisesta kenellekään. Yrityksen lopettaminen ja sen poistaminen rekistereistä on Kiinassa pitkä prosessi. Parhaimmillaan viranomaisten avustuksella se voi onnistua puolessa vuodessa, mutta useimmiten se kestää jopa 18 kuukautta. Edellytyksenä on, että muun muassa palkat ja verot on maksettu ja varasto purettu. Kun Kiinan viranomaiset esittävät alhaisia lukuja yritysten lopettamisista, puhuvat he näistä virallisista luvuista. Tilastot ovat siten puolitoista vuotta perässä todellisesta elämästä, eikä läheskään kaikkia yrityksiä lopeteta asianmukaisesti. 

Guangdongissa tilanne vain pahenee huolimatta hallituksen viimeaikaisista elvytystoimenpiteistä. Niiden vaikutukset tuntuvat vasta myöhemmin. 

Vähintään 5 000 hongkongilaista yritykstä lopettaa toimintansa helmikuun loppuun mennessä. Tämä aika ennen kiinalaista uutta vuotta on yrityksille vaikea, sillä niiden pitää maksaa työntekijöidensä kaikki palkat ennen heidän lähtöään kotipaikkakunnilleen. Lisäksi yritysten tulisi täydentää varastojaan. Ongelmana on, että yrityksillä ei ole käteistä ja pankeista on vaikea saada luottoa. 

Hongkongin hallituksen pk-yrityksille suunnatussa tukipaketissa on lainatakuisiin varattu lähes 11 miljardia euroa. Takuut kattavat lainoista 70 prosenttia, joten pankkien omavastuuksi jää 30 prosenttia. Vastaavasti Kiinan valtio antaa 50 prosentin lainatakuun ja pankkien omavastuuksi jää puolet. Tästä huolimatta pankit eivät ole kovin innostuneita lainaamaan rahaa pienille yrityksille, joiden taloudellinen tilanne on usein heikko. Pankit eivät halua ottaa riskejä näin epävarmoina aikoina, vaan lainaavat mielummin suurille valtionyrityksille. 

Pienten yritysten on myös vaikea hankkia raaka-aineita ja puolivalmisteita, sillä ne kaikki pitää maksaa käteisellä. Luotolla niitä ei enää saa. Rahoitus on siten näille yrityksille selvästi suurempi ongelma kuin tilausten väheneminen. 

Koko klusteri vaikeuksissa 

Yleisesti Guangdongin ja Hongkongin mediassa on puhuttu vain hongkongilaisomisteisten yritysten ongelmista. Todellisuudessa jokaisella hongkongilaisella yrityksellä on keskimäärin 3-5 kiinalaista alihankkijaa, jotka ovat täysin riippuvaisia tavarantoimituksista hongkongilaisille yrityksille. Siten ilmeisesti noin 30 000-50 000 kiinalaista yritystä on myös jouduttu sulkemaan. Miljoonat työntekijät ovat menettäneet työpaikkansa. 

Hongkongilaisissa yrityksissä on keskimäärin noin 300 työntekijää, eli tällä tavalla laskien jo toimintansa lopettaneissa yrityksissä on ollut noin 3 miljoonaa työntekijää. Yritysten kiinalaiset alihankkijat ovat pienempiä. Niillä on keskimäärin vain 100 työntekijää. Työttämäksi jääneiden määrä noussee siten karkeasti arvioiden ainakin 6-8 miljoonaan. Lisäksi jokseenkin kaikki hongkongilaiset yritykset ovat vähentäneet työvoimaansa, vaikka ne eivät olisi lopettaneet toimintaansa. Irtisanottuja on varovaisenkin arvion mukaan muutama miljoona.  

Työnsä on tänä vuonna menettänyt pelkästään hongkongilaisten yritysten tai niiden alihankkijoiden palveluksessa olleista työntekijöistä noin 10 miljoonaa. Määrän odotetaan nousevan lähiaikoina useilla miljoonilla. 

Teurassiat  "työttömyysindikaattoreina" 

Hongkongin kaupallinen edustusto on pyrkinyt selvittämään toimintansa lopettaneiden yritysten määrän eri tavoin. Kantonin DOFTEC eli provinssin kauppaosasto pitää tilastoa niistä provinssin yrityksistä, jotka harjoittavat vientikauppaa. Tilastoista on tänä vuonna poistettu 7 000 yritystä, joten ne ovat ilmeisesti myös lopettaneet toimintansa. Toinen mielenkiintoinen tapa arvioida Guangdongin vierastyöläisten määrää on seurata päivittäin teurastettavien sikojen määrää. Aikaisemmin sikoja teurastettiin Kantonissa melko tarkkaan 10 000 päivittän, mutta nyt määrä on laskenut 8 000:een päivässä. Näiden indikaattoreiden perusteella Hongkongin edustusto arvioi neljän miljoonan vierastyöläisen jo palanneen koteihinsa. Syynä on töiden loppuminen. 

Provinssin johto on hyvin tietoinen ongelmista, mutta se haluaa välttää paniikin lietsomista. Siksi tilanteesta halutaan antaa mielellään myönteinen kuva. Myös Kiinan johto on huolestunut alueen tilanteesta ja moni johtaja, kuten pääministeri Wen Jiabao on käynyt paikan päällä tutustumassa ongelmiin. Hallitus on jo päättänyt elvytystoimenpiteistä, mutta ne tulevat vaikuttamaan hitaasti. Hongkongin kaupallinen edustusto odottaa yritysten akuuttien rahoitus- ja kysyntäongelmien jatkuvan ensi kesään. Sen jälkeen seuraa 18-24 kuukauden vakauttaminen, jonka jälkeen talous kääntyy taas kasvu-uralle. 

Hongkongin ja Guangdongin johto tapaavat nykyisin usein, ja Hongkongin kaupallinen edustusto osallistuu näihin tapaamisiin. Tärkein asia viime aikoina on ollut Guangdongin provinssin uusi strategia, jota puoluesihteeri Wang Yang ajaa voimakkaasti. Työvoimavaltaisen teollisuuden siirtäminen pois Helmijoen suistosta on pitkän aikavälin kysymys. 

Wang haluaa Guangdongille erityisaseman, jotta se voi tiivistää yhteistyötään Hongkongin kanssa muun muassa  rahoitussektorilla, palveluissa ja informaatiosektorilla. Kyseessä olisi alkuvaiheessa kokeilu hieman samalla tavalla kuin Kiinan avautuessa 30-vuotta sitten. Keskushallitus on ollut haluton luovuttamaan päätösvaltaansa Guangdongille, mutta taitavan ja päättäväisen Wangin uskotaan saavan strategiansa hyväksytyksi. 

Hannu Toivola
Suomen pääkonsuli, Kanton

(Linkki toiselle verkkosivustolle)Kantonin alueen ja Kiinan talousraportti 17.12.2008, pdf (avautuu uuteen ikkunaan)