Puolan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

EU:n viidenneksi suurimman jäsenmaan Puolan talouskasvuksi ennustetaan 4,3% vuodelle 2021. Kasvua siivittävät varsinkin EU-rahoitteiset investoinnit, sillä Puola tulee samaan yksistään EU:n elvytyspaketista 22 miljardia € vuosina 2021-2023. Elvytyspaketin investointien odotetaan kohdentuvan erityisesti terveydenhuoltoon sekä vihreään siirtymään. Puola suunnittelee merkittäviä investointeja mm. tuulivoimapuistoihin ja ydinenergiaan. Em. sektoreiden ohella markkinapotentiaalia suomalaisille yrityksille tarjoavat myös digitalisaatio, meriteollisuus ja logistiikka, teollinen valmistus, e-commerce sekä akkuteollisuus. Puola tarjoaa yrityksille keskeisen sijannin EU:n sisämarkkinoilla, joustavat työmarkkinat sekä hyvin koulutetun työvoiman.

Puolan talouden ennustetaan toipuvan nopeasti pandemian aiheuttamasta bruttokansantuotteen laskusta (-4,6%) kasvuennusteen ollessa 4,3% vuonna 2021. Puolan talouden kasvua siivittävät varsinkin EU-rahoitteiset investoinnit. Puolan saanto EU-budjetista vuosien 2021-2027 aikana tulee olemaan lähes 140 miljardia €, josta 22 miljardia € heinäkuussa hyväksytystä elvytyspaketista vuosien 2021-2023 aikana. Elvytyspaketin investointien odotetaan kohdentuvan erityisesti terveydenhuoltoon (digitalisaatio, syöpähoidot, antibakteeriset ratkaisut) sekä vihreään siirtymään Puolan pyrkiessä vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista energianlähteistä, erityisesti hiilestä. Puola aikoo investoida erityisesti tuulivoimaan (offshore) sekä ydinvoimaan, mutta panostaa myös energiatehokkuuteen, kierrätykseen, bio- ja kiertotalouteen. Myös liikenteen vähäpäästöisiin ratkaisuihin on tarkoitus investoida. 


Em. sektoreiden lisäksi markkinamahdollisuuksia tarjoavat yleinen digitalisaatio yksityisellä ja julkisella sektorilla, mitä COVID 19-pandemia tulee nopeuttamaan. Puola on yksi Euroopan valmistavan teollisuuden keskittymistä, joka tarjoaa potentiaalisia älykkäille teollisille ratkaisuille. Meriteollisuus ja logistiikka tarjoavat myös mahdollisuuksia, sillä Puola suunnittelee modernisoivansa satamiaan ja aikoo rakentaa Keski-Puolaan valtavan keskuslentokentän, jonka on tarkoitus kilpailla mm. Frankfurtin ja Münchenin lentokenttien kanssa. Myös Puolaan sijoittunut akkuteollisuus sekä e-commerce tarjoavat mahdollisuuksia älykkäille ratkaisuille. 


Suomen tavaroiden ja palveluiden vienti Puolaan oli 2,2 miljardia € ja tuonti 3 miljardia € vuonna 2019. Alijäämä selittyy pitkälti palvelukaupalla, sillä Puolassa sijaitsee suuri määrä suomalaisyritysten palvelukeskuksia ja tuotekehitystoimintaa. Puolassa toimii yli 200 suomalaisyritystä ja yritysten kansainvälistymistä tukevat sekä Suomen suurlähetystö että Business Finlandin aluetoimisto Varsovassa. Puolassa toimii myös suomalainen kauppakilta osana pohjoismaista kauppakamaria, joka osaltaan tukee suomalaisten etabloitumista. 
 

Juha Ottman, Suomen suurlähettiläs, Puola