Puolan hallitus varautuu talouskriisiin maltillisella tukipaketilla

Puolan hallitus julkisti talouskriisin torjuntaan 91 miljardin euron tukipaketin, joka ei sisällä juurikaan uusia toimia. Suunnitelma arvioidaan tilanteeseen sopivaksi, mutta toteutus voi muodostua ongelmaksi. Samalla vuoden 2009 virallinen talouskasvuennuste laskettiin 3,7 prosenttiin.

Puolan hallitus julkisti marraskuun lopussa talouskriisin torjumiseen 91 miljardin zlotyn paketin, johon kuuluu muun muassa 20 miljardin zlotyn luotto-ohjelma pk-yrityksille. Samalla pääministeri Tusk lupasi 16,8 miljardia zlotya edistämään EU-tuilla rahoitettavia investointeja sekä lisärahoitusta uusiutuvaan energiaan ja telekommunikaatioon. Pankkisektorin tueksi suunnitellaan eräitä lainsäädännön nopeita muutoksia, jotka helpottavat rahoituslaitosten pääomanhankintaa ja vähentävät paineita pankkienvälisiltä markkinoilta.

Suurin osa pakettiin kuuluvista investoinneista on päätetty jo aiemmin, ja arvioissa on huomioitu tulevalle vuodelle päätetyt veroalennukset. Pääministeri Tusk on todennut, että Puolalla ei ole suuria summia käytettäväksi elvytystoimiin, eikä valtavien lainojen ottaminen ole järkevä menetelmä talouskriisin ratkaisuun. Tusk korostaa myös Puolan taloustilanteen olevan suhteellisen hyvä. Mahdolliset ongelmat tulevat naapurimaiden kautta.

Samassa yhteydessä valtion budjettiin tehtiin joitakin muutoksia. Koska hallituksen tavoitteena on euron käyttöönotto vuoden 2012 alussa, muutokset suunniteltiin niin, että ne eivät kasvata budjettivajetta. Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä talous kasvoi vielä 4,8 prosenttia, mutta vuoden 2009 kasvuennustetta laskettiin odotetusti 4,8 prosentista 3,7 prosenttiin. Tätäkin pidetään suhteellisen optimistisena arviona. Valtiovarainministeri Rostowskin mukaan ennustetta voidaan tarvittaessa tarkistaa myöhemmin. Hallitus perustaa myös miljardin zlotyn arvoisen "julkisen solidaarisuusrahaston", johon saadaan varat alkoholin ja ulkomaisten autojen verokorotuksista.

Kuluvan vuoden budjettivaje on odotettua pienempi. Marraskuun loppuun mennessä vaje oli noin 15 miljardia zlotya odotetun 22,61 miljardin sijasta. Työttömyyden arvioidaan nousevan 11 prosenttiin ensi vuonna, ja pysyvän samoissa lukemissa myös vuonna 2010. Irtisanomisiin joudutaan erityisesti vientiyrityksissä, autoteollisuudessa, rakennusalalla ja rahoituspalveluissa. Sen sijaan elintarviketeollisuuteenja IT-alaan maailmantalouden kriisi vaikuttaa vähemmän. Palkkojen nousu hidastuu arviolta 4,5 prosenttiin. 

Monien arvioiden mukaan tällainen paketti on oikea ratkaisu Puolan tilanteessa. Valitut keinot eivät kuitenkaan vaikuta välittömästi, vaan tuloksia pitää odottaa pitempään. Ongelmana ei pidetä niinkään kriisintorjuntakeinoista päättämistä kuin päätösten toteutusta käytännössä. Aikaisempien kokemusten perusteella monet analyytikot ovat epäileväisiä.