Portugalin metsäteollisuus

Portugalin metsäteollisuus

Portugalilla on vahva asema paperiteollisuudessa, ja se on maailman suurin korkin tuottaja. Lisäksi Portugali on maailman seitsemänneksi suurin puupelletin tuottaja. Tällä hetkellä keskeisiä hankkeita Portugalin metsäteollisuudessa ovat metsien (erityisesti eukalyptusmetsien) tuottavuuden parantaminen, bioenergian lisääminen ja uusien korkkiteollisuustuotteiden kehittäminen. Eukalyptuksen tuottavuutta halutaan parantaa paperiteollisuuden viimeaikaisen kasvun jatkamiseksi. Suomalaisille yrityksille Portugali tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti metsänhoitopalveluissa, biovoimaloiden rakentamisessa sekä paperikoneiden viennissä.

Kuva: Suomen suurlähetystö
Metsien osuus Portugalin maapinta-alasta on peräti 39 %.

Tärkeimmät puulajit Portugalissa ovat eukalyptus (25,8 %), korkkitammi (23,4 %) ja rannikkomänty (22,7 %). Muita tärkeitä puulajeja ovat rautatammi (10,5 %) ja pinja (5,6 %). Portugalin metsien rakenne on viimeisen 20 vuoden aikana muuttunut merkittävästi. Rannikkomännyn alue pieneni vuosien 1995 ja 2010 välillä peräti 26,9 % eukalyptuksen alueen kasvaessa samalla aikavälillä 13,1 %. Samanlainen kehitys puulajikkeiden suhteen on jatkunut kiihtyvällä tahdilla viime vuosiin saakka. Kokonaisuudessaan Portugalin metsäalue pieneni kyseisellä aikavälillä 4,6 %. Metsäpalot ovat yksi metsäteollisuuden pääongelmista Portugalissa, ja pahiten metsäpaloista ovat kärsineet eukalyptus ja rannikkomänty.

Metsäteollisuuden osuus BKT:sta on Portugalissa Euroopan kolmanneksi suurin Suomen ja Ruotsin jälkeen. Portugali on Euroopan suurin päällystämättömän hienopaperin tuottaja ja neljänneksi suurin sellun tuottaja. Suuria portugalilaisia metsäteollisuuden yrityksiä ovat Navigator Company (Euroopan suurin päällystämättömän hienopaperin tuottaja), Sonae Indústria, Corticeira Amorim (maailman suurin korkkiteollisuuden yritys) ja Altri. Ulkomaalaisista yrityksistä merkittävää toimintaa harjoittaa Portugalissa EUROPAC ja ENCE. Portugalin metsäteollisuus koostuu kolmesta sektorista: korkkiteollisuudesta, mäntysahatavarateollisuudesta sekä massa- ja paperiteollisuudesta. Viime vuonna paperin ja sellun osuus Portugalin tavaraviennistä oli 4,9 %, sahatavaran osuus 1,2 % ja korkin osuus 1,9 %. Tuonnissa paperin ja sellun osuus oli 2,0 % ja sahatavaran osuus 1,1 % ja korkin osuus 0,3 %. Metsäsektorin kauppatase oli viime vuonna noin 1,95 miljardia ylijäämäinen. Portugalin tarjoamia etuja metsäteollisuudelle ovat suhteellisen edullinen maa ja työvoima sekä erinomainen infrastruktuuri (satamat).

Portugalin metsäreformi

Portugalissa on meneillään metsäreformi metsien tuottavuuden parantamiseksi. Siihen liittyvä lainsäädäntö on tarkoitus saada valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä. Reformin toteuttamisen on arvioitu maksavan vuoteen 2020 mennessä 500 – 600 miljoonaa euroa. Portugalin metsäreformissa on kolme pilaria: metsän hallinta ja suunnittelu, omistusoikeuksien määrittäminen (metsille, joille ei ole määritetty omistajaa pyritään löytämään omistaja) ja metsäpalojen vähentäminen.  Tällä hetkellä peräti 61 % Portugalin metsätiloista on kooltaan alle viisi hehtaaria peittäen 26 % metsäpinta-alasta. Metsäomistuksen pirstaleisuudesta johtuvien ongelmien johdosta metsien hallinta aiotaan uudistaa luomalla metsänhoitoyhteisöjen järjestelmä, jossa yhdistettävien tilojen vähimmäiskoko on 100 hehtaaria.

Portugalin hallitukselle keskeisiä tavoitteita reformissa ovat eukalyptuksen tuottavuuden parantaminen sellu- ja paperiteollisuuden kasvun mahdollistamiseksi ja alkuperäisten puulajien olemassaolon turvaaminen. Portugalin hallitus aikoo panostaa tänä vuonna vähintään 18 miljoonaa euroa eukalyptusviljelmien tuottavuuden parantamiseen tähtääviin projekteihin. Eukalyptuksen keskimääräinen tuottavuus hehtaaria kohden on erittäin alhainen vain 5 kuutiometriä hehtaaria kohden ja hallituksen tavoitteena on nostaa se vähintään 20 kuutiometriin. Eukalyptusviljelmien tuottavuusinvestointien lisäksi hallituksella on aikomuksena investoida 18 miljoonaa euroa mäntymetsiin ja 8 miljoonaa alkuperäispuulajeihin.

Osana metsäreformia Portugali päätti tämän vuoden huhtikuussa kieltää eukalyptuksen istuttamisen uusille alueille, mikä raivostutti selluntuottajia. Portugalin suurin selluntuottaja Altri on uhannut keskeyttää investoinnit uusiin sellutehtaisiin, mikäli Portugali jatkaa eukalyptuksen mustamaalaamista. Altri kokee kiellon vaikeuttavan eukalyptuksen tuottavuuden parantamista ja autioituneiden alueiden tuottaviksi saamista. Altrin lisäksi kieltoa ovat kritisoineet Portugalin paperiteollisuuden yhdistys CELPA ja Navigator Company. Eukalyptusviljelmien laajentumisen ongelmina ovat luonnon yksipuolistumisen lisäksi kasvava veden kulutus ja maaperän eroosio.

Paperin ja sellun tuotanto

Viime vuosina Portugalin paperin ja sellun tuotanto on kasvanut voimakkaasti. Kasvaneen tuotannon johdosta puun tuonti ulkomailta on noussut yli 200 miljoonaan euroon. Eukalyptusistutusten määrä on lisääntynyt, minkä johdosta Portugaliin on muodostunut Euroopan suurin eukalyptusviljelmien alue. Viime vuosina yksi Portugalin suurimmista selluntuottajista Altri on investoinnit tuotantoyksikköihinsä yli 580 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat myös jatkuneet tänä vuonna Altrin tehtyä valtion kanssa viime vuoden lopulla sopimuksen 125 miljoonan euron investoinneista kahteen tehtaaseensa tuotekehitykseen ja tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Tästä rahasta 85 miljoonaa investoidaan Celtejon tehtaaseen Vila Velha de Ródãossa pehmopaperimassan tuotannon tehostamiseksi ja kapasiteetin nostamiseksi vuoden 2014 218 000 tonnista 267 000 tonniin vuoteen 2020 mennessä ja 40 miljoonaa Euroopan toiseksi suurimpaan paperimassan tuotantoyksikköön Celpiin Figueira da Fozissa puunkuorintajärjestelmän tehokkuuden parantamiseen.

Toinen ajankohtainen investointihanke Portugalissa on Plastificadora do Ródãon 10 miljoonaa euron investointi uuteen muovitettua paperia tuottavaan tehtaaseen Vila Velha de Ródãoon. Tehtaan rakentamisen on tarkoitus alkaa tämän vuoden syyskuussa ja sen uskotaan luovan 40 suoraa työpaikkaa. Viime vuoden joulukuussa Portugalin paperiteollisuus otti tärkeän askeleen rakenteellisen paperin (= 4D-paperi) tuotannossa Renovan otettua käyttöön uuden Valmetin rakentaman 35 000-40 000 tonnia innovatiivista pehmopaperia tuottavan paperikoneen Almondan paperitehtaallaan.  Tämä oli viides tällainen paperikone maailmassa ja ensimmäinen laatuaan Euroopassa. Investointi uuteen paperikoneeseen maksoi 36 miljoonaa euroa ja sen ansiosta yrityksen tuotanto kasvaa 50 %:lla ja vienti lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2021 mennessä.

Innovaatioita korkkiteollisuudessa

Portugali on maailman ylivoimainen ykkönen korkin viennissä. Sen osuus maailman korkkiviennistä oli vuonna 2015 62,7 % Espanjan ollessa toisena 16,0 %:n osuudella. Jopa kolmasosa maailman korkkimetsistä sijaitsee Portugalissa. Viime vuonna Portugalin korkkivienti nousi 937,5 miljoonaan euroon kasvaen 4 % edellisvuoteen nähden, ja tämän vuoden tavoitteena on ylittää viennissä miljardin euron raja. Portugali vie 90 % tuottamastaan korkista 133 maahan pullonkorkeina, rakennusmateriaalina ja muottiteollisuuden raaka-aineena. Viime vuonna pullonkorkkien osuus viennistä oli 72 %, rakennusmateriaalin 25 % ja muiden tuotteiden 3 %.  Portugalin korkkisektorin kauppataseen ylijäämä oli 763,9 miljoonaa euroa, sillä korkkia tuotiin 173,6 miljoonan euron arvosta. Korkkisektorin viisi tärkeintä vientimaata olivat viime vuonna Ranska (19 %), Yhdysvallat (18 %), Espanja (12 %), Italia (10 %) ja Saksa (8 %). Viime vuosina Kiina on ollut korkkiteollisuudelle merkittävin kasvumarkkina kasvaneen viinin kulutuksen johdosta. Tällä hetkellä Portugalin korkkiteollisuus työllistää 8 500 ihmistä 600 yrityksessä.

Korkin merkitys rakennusmateriaalina on kasvanut viime vuosina. Korkkia käytetään korkealaatuisten seinien ja lattioiden rakentamiseen, sillä se toimii hyvin eristeenä kylmyyttä, kosteutta ja melua vastaan. Portugalilaisille korkkirakennusmateriaalin viejille tärkeimmät vientimaat ovat Saksa (22 %), Yhdysvallat (16 %) ja Espanja (11 %). Yhtenä esimerkkinä korkealaatuisesta korkkituotteesta on Hydrocork lattiapäällyste, jonka tuotannon kasvattamiseen Corticeira Amorim investoi 10 miljoonaa euroa. Investointi on tarkoitus saada loppuun tämän vuoden aikana ja sen tarkoituksena on nostaa lattiapäällysteiden tuotantokapasiteetti 4 miljoonaan neliömetriin.

Pullonkorkkien ja rakennusmateriaalin lisäksi korkkia hyödynnetään muotiteollisuudessa. Korkkia hyödynnetään erityisesti käsilaukkujen, kirjoitusvälineiden, esiliinojen ja hattujen valmistuksessa.  Korkista on tehty myös sateenvarjoja, sandaaleja, skeitti- ja surffilautoja sekä kalliita minihameita. Ilmailuteollisuudessa korkki on suosittu materiaali keveytensä ansiosta ja avaruusteollisuudessa sitä on hyödynnetty eristeenä. Korkin avulla saadaan myös raitiovaunut paremmiksi ja kevyemmiksi. Tällä hetkellä Siemensillä ja portugalilaisella Corticeira Amorim on menossa yhteisprojekti maailman kevyimmän raitiovaunun rakentamiseksi. Toinen korkista viimeaikoina kehitetty innovaatio on portugalilaisen Iki Mobilen kehittämä maailman ensimmäisen korkkimatkapuhelin. Korkin etuna matkapuhelimissa on sen tarjoama muita materiaaleja parempi suoja akun säteilyä vastaan. Iki Mobile investoi 1,6 miljoonaa euroa uuteen tuotantoyksikköön Corucheen aloittaakseen puhelimensa tuotannon tämän vuoden syyskuussa.

Biovoimaa ja pellettejä

Portugali on maailman seitsemäksi suurin puupelletin tuottaja ja se tuottaa puupellettiä vuosittain noin 1 200 000 tonnia. Puupelletin tuotanto on kasvanut erittäin nopeasti, sillä vuonna 2006 puupellettiä tuotettiin vain 120 000 tonnia. Suurin osa puupelletistä menee vientiin, sillä vuoden 2015 kulutuksen ennustettiin olevan vain 150 000 tonnia vuodessa. Tärkeimpiä vientimaita ovat Iso-Britannia, Tanska ja Ruotsi. Tällä hetkellä Tec Pelletsillä on menossa 30,7 miljoonan euron investointihanke pellettituotannon laajentamiseksi Póvoa do Varzimissa. Investointi on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2019 mennessä.

EU:n uusiutuvan energian tavoitteet lisäävät biovoimaloiden rakentamista Portugalissa lähivuosina. Tänä vuonna hallitus on jo myöntänyt luvan kolmen biovoimalan rakentamiseen, joiden yhteiskapasiteetti 41 MW. Lisäksi hallituksen tavoitteena on saada Portugaliin hankittua lisää biovoimaloita 60 MW:n edestä.  Biovoimaloiden liiketoimintamahdollisuuksia on tarttunut suomalainen KPA Unicon, joka on tehnyt sopimuksen Termoflorestalin kanssa  5 MW:n biovoimalan toimittamisesta Juncaliin. Polttoaineena biovoimala käyttää kuivaa puupölyä ja sähköenergian lisäksi se tuottaa höyryä viereisen pellettitehtaan biomassan kuivaamiseksi. Voimala on tarkoitus saada valmiiksi ensi vuoden marraskuussa.