Portugalin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Katse kannattaa lähivuosina kiinnittää EU:n elpymistukivälineen vauhdittamiin kasvusektoreihin. Portugali investoi vahvasti vihreään siirtymään, painottaen kestäviä liikennereformeja, bio- ja kiertotaloutta, teollisuuden hiilineutraalisuustavoitetta, energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Toinen elpymissuunnitelman investointikärki liittyy yhteiskunnan digivalmiuksien vahvistamiseen ja kolmas terveys- ja sosiaalisektorien vahvistamistaan. Huomattavia infrastruktuuri-investointeja tullaan tekemään mm. satamiin, rautateihin ja kaivosteollisuuteen. Portugalista avautuu mittavat markkinat myös maailman muille portugalinkielisille alueille.

Portugalin elpymissuunnitelman edellä mainitut prioriteetit ovat olleet Portugalin kärkisektoreita jo useamman vuoden ajan, mutta EU:n elpymistukiväline vauhdittaa investointeja lähivuosina noin 13 miljardin euron avustuksilla ja haluttaessa noin 15 miljardin euron lainoituksella. 


Erityistä kiinnostusta Portugalissa on osoitettu suomalaista metsäsektorin osaamista sekä bio- ja kiertotalouden teknologioita kohtaan.  Pitkät perinteet paperi-, sellu- ja tekstiilialojen yhteistyöstä luovat hyvän pohjan uudelle yhteistyölle, joilla haetaan kestäviä materiaaliratkaisuja. Myös jäte- ja jätteidenkäsittelyratkaisuille on kysyntää. Kestäville energiaratkaisuille on kysyntää hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi 2050 mennessä ja uusiutuvien energialähteiden osuuden nostamiseksi 47%: iin 2030 mennessä. Portugal haluaa vähentää energiariippuvuuttaan panostamalla erityisesti vedyn tuotantoon. Huomattavia investointeja tullaan tekemään myös vesi-, aurinko- ja tuulivoiman kapasiteetin kasvattamiseen sekä biomassan ja maalämmön hyödyntämiseen. Mahdollisuuksia tarjoaa myös liikenteen sähköistäminen (raideliikenne, sähköautoinfran, biopolttoaineet, biometaani).  Portugalissa on huomattavia litium-esiintymiä, joihin liittyvät tarjouskilpailut käynnistyvät lähiaikoina. Suomalaisten terveysteknologian ja hyvinvointialan toimijoiden kannattaa tutkia Portugalin terveyssektorin modernisointiin liittyvää kysyntää, sekä ikääntyvän paikallis- ja ulkomaalaisväestön tarpeisiin kehitettäviä palveluja. Portugalissa on yksi Euroopan edistyneimmistä digi-infrastruktuureista ja vahva halu kehittää yhteiskunnan laajaa digitalisoitumista lähivuosien investoinneilla. Portugal on vastaanottavainen digialan innovaatioille (esim. 5G, AI, koneoppiminen, smart city-ratkaisut, kyberturvallisuus) ja keinoille niiden hyödyntämiseen. Digitaalisten koulutusratkaisujen kysyntä on lisääntynyt. 


Portugal panostaa lähivuosina myös uudelleen teollistumiseen, jotta riippuvuutta kaukomarkkinoista saataisiin vähennettyä varsinkin kriittisillä sektoreilla sekä infrastruktuuri-investointeihin erityisesti satamiin, kaivosteollisuuteen ja rautateihin. Myös näissä kestävä kehitys on avainsanana. 


Portugalin talous oli hyvässä kasvuvauhdissa koronapandemian alkuun saakka. Vuosien 2011-14 talouskriisin seurauksena läpiviedyt uudistukset ovat vahvistaneet Portugalin houkuttelevuutta liiketoimintaympäristönä. Portugalista on muodostunut teknologisten innovaatioiden keskus, joka rohkaisee uusien ratkaisujen kehittämiseen ja jossa on korkeasti koulutettua henkilöstöä sekä aktiivinen startup-yhteisö. Portugalilaisyritykset hakevat kustannustehokkaita, innovatiivisia ratkaisuja ja lisäarvoa tuovia kumppaneita, joiden kanssa hakea kasvua myös vientimarkkinoilta.  Portugal tarjoaa ihanteellisen kokoiset markkinat myös kansainvälistymistä aloittaville suomalaisyrityksille. Koronapandemia on iskenyt rajusti Portugalin talouteen, mutta uskoa tulevaisuuteen valaa EU:n varoilla ja kansallisella budjetilla toteutettavat investoinnit.

Satu Suikkari-Kleven, Suomen suurlähettiläs, Portugali