Portugalin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille - investointien vahvan kasvun vuodet edessä

Katse kannattaa vuonna 2022 kiinnittää EU:n elpymistukivälineen vauhdittamiin kasvusektoreihin sekä Portugalin kasvuun teknologiakeskittymänä. Vihreän siirtymän investoinneissa painotetaan kestäviä liikennereformeja, biotaloutta, teollisuuden hiilineutraalisuustavoitetta, energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Toinen elpymissuunnitelman investointikärki liittyy digitaaliseen siirtymään ja kolmas resilienssin vahvistamiseen, jonka alla investoidaan mm. metsä- ja vesihankkeisiin ja terveydenhuollon modernisointiin. Huomattavia infrastruktuuri-investointeja suunnataan mm. satamiin, rautateihin ja kaivosteollisuuteen. Portugalista avautuu luontevasti markkinat myös maailman muille portugalinkielisille alueille.

Portugalin talous oli hyvässä kasvuvauhdissa koronapandemian alkuun saakka. Pandemian aiheuttama isku maan taloudelle oli kova, mutta toipuminen on ollut odotettua nopeampaa. Vuoden 2022 talouskasvun odotetaan nousevan 5,8 prosenttiin, mikä edellyttää mm. elpymissuunnitelman tehokasta täytäntöönpanoa. Suomalaisyritysten kannattaa aktiivisesti tarjota ratkaisujaan ja kartoittaa paikallisia yrityskumppaneita elpymissuunnitelman hankkeisiin.

Erityistä kiinnostusta Portugalissa on osoitettu suomalaista metsäsektorin osaamista sekä bio- ja kiertotalouden teknologioita kohtaan.  Pitkät perinteet paperi-, sellu- ja tekstiilialojen yhteistyöstä luovat hyvän pohjan yhteistyölle, joilla haetaan mm. uusia kestäviä materiaaliratkaisuja. Energiatransitiota vauhdittaville ratkaisuille on kysyntää hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi 2050 mennessä ja uusiutuvien energialähteiden osuuden nostamiseksi 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Portugali panostaa vahvasti vihreään vetyyn, jonka tuotanto on määrä aloittaa lähiaikoina teollisessa mittakaavassa hyödyntäen entistä kivihiili- ja kaasuinfrastruktuuria.  Lisäksi huomattavia investointeja tullaan tekemään vesi-, aurinko- ja tuulivoimakapasiteetin kasvattamiseen sekä biomassan ja maalämmön hyödyntämiseen. Portugalissa on huomattavia litium-varantoja, joiden rikastaminen ja akkuteollisuuden kehittäminen luovat kiinnostavia mahdollisuuksia.  Mahdollisuuksia tarjoaa myös liikenteen sähköistäminen ja tarve vähäpäästöisille polttoaineille.

Suomalaisyritysten kannattaa tutustua teollisuuden hiilineutraalisuustavoitetta koskeviin hankkeisiin, jotka ovat osa elpymissuunnitelmaa. Portugali panostaa lähivuosina myös laajoihin infrastruktuuri-investointeihin erityisesti satamiin, kaivosteollisuuteen ja rautateihin. Suomalaisyritysten kannattaa tutustua mm. Sinesin syvämerensataman ja siihen liittyvän teollisuus-, logistiikka- ja teknologiakeskuksen mahdollisuuksiin.  

Huomio kannattaa lisäksi kiinnittää Portugalin vauhdilla kehittyvään teknologia- ja startup –ekosysteemiin. Portugalilla on vahva halu kehittää yhteiskunnan digitalisoitumista ja on vastaanottavainen digialan innovaatioille (esim. 5G, AI, koneoppiminen, smart city-ratkaisut, kyberturvallisuus). Portugali houkuttelee investointeja mm. IT-palveluiden alla. Digitaalisten koulutusratkaisujen kysyntä on lisääntynyt. Suomalaisten terveysteknologian ja hyvinvointialan toimijoiden kannattaa tutkia Portugalin terveyssektorin modernisointiin liittyvää kysyntää sekä ikääntyvän väestön tarpeisiin kehitettäviä palveluja.

Portugalilaisyritykset hakevat kustannustehokkaita, innovatiivisia ratkaisuja ja lisäarvoa tuovia kumppaneita, joiden kanssa hakea kasvua myös vientimarkkinoilta.  Portugal tarjoaa ihanteellisen kokoiset markkinat myös kansainvälistymistä aloittaville suomalaisyrityksille.

Portugalin elpymissuunnitelmaan liittyviä tarjouskilpailuja voi seurata sivustolta https://recuperarportugal.gov.pt/(Linkki toiselle web-sivustolle.). Julkisia hankintoja koskevat tarjouspyynnöt löytyvät keskitetysti sivustolta https://www.base.gov.pt/Base4/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.).

 

Teksti: Satu Suikkari-Kleven, Suomen suurlähettiläs, Lissabon