Portugalin kautta Angolan markkinoille

Portugalin kautta Angolan markkinoille

Portugali tarjoaa varteenotettavan linkin Angolan markkinoille mm. siirtomaahistoriansa takia. Liiketoimintaympäristöltään haastava Angola voi olla helpompi saada haltuun portugalilaisen kielitaidon ja paikallistuntemuksen turvin. Tämä kannattaa huomioida myös mahdollisesti Angolan suuntaan tähyilevissä suomalaisyrityksissä.

"Mustan kullan" arvon romahdus

2014 kesällä alkanut öljyn hinnan romahdus jätti jälkensä myös Angolan taloudelliseen tilanteeseen, sillä Angola on merkittävä öljyntuottajamaa (Afrikan toiseksi suurin tuottaja) ja öljyn suhteen omavarainen. Tämä vaikutti myös maan ostovoimaan ja täten myös esim. Portugalin vientitilastoihin: vienti Angolaan hiipui, arviolta vajaa 30% vuoden 2015 alkupuoliskolla edellisvuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna.

On todennäköistä, että öljyn hinnan kohoamisen myötä myös Angolan yleinen taloustilanne paranee. Vuoden 2013 huippulukemiin öljyn hinta ei kuitenkaan välttämättä ainakaan lähiaikoina nouse.

Angola on monilla foorumeilla korostanut haluavansa monipuolistaa tulonlähteitään, ettei riippuvuus öljyviennistä olisi niin suurta. Angolan valtionjohto onkin nyt toden teolla pistänyt agendalleen tulonlähteiden monipuolistamisen.

Portugalin ja Angolan kauppasuhteet

Taannoisen öljykriisin Portugalin vientiluvuissa aiheuttamasta notkahduksesta huolimatta Portugalin vientikeskus ennustaa tilanteen suhteellisen nopeaa elpymistä. Vuoden 2015 toiselle puoliskolle ennustettiin jo viennin kasvua, ja vuodelle 2016 tilanteen suhteellista normalisoitumista totuttuihin vientilukuihin. Vuonna 2014 Angola oli Portugalin neljänneksi suurin vientimaa, kokonaissaldon ollessa noin 3,2 miljardia euroa.

Tällä hetkellä yli 9400:lla portugalilaisyrityksellä on vientitoimintaa Angolaan. Portugalilaiset toimijat ovat melko monipuolisesti edustettuina eri aloilla, mutta eniten toimintaa on rakennusalalla, energia-alalla, televiestinnässä, vakuutusalalla ja kiinteistöalalla.

Portugalin vientikeskuksen johtaja myös muistuttaa muutaman vuoden takaisesta ajasta, jolloin Angola osin omilla investoinneillaan auttoi Portugalia nousemaan takaisin jaloilleen, ja peräänkuuluttaa nyt portugalilaisten yritysten kärsivällisyyttä Angolan kamppaillessa talousvaikeuksien kanssa. Arviolta yli 5000 portugalilaista yritystä on riippuvaisia nimenomaan Angolan viennistä.

Myös Kiina on erittäin merkittävä kauppakumppani Angolalle, mm. suurin angolalaisen öljyn ostaja. Kiina onkin juuri hiljattain lainoittanut Angolan valtion öljy-yhtiötä Sonangolia. Angolassa on kuitenkin ilmaistu halukkuutta myös muiden kuin kiinalaisten partnerien löytymiselle.

Mahdollisuuksia ja haasteita

Haasteita liiketoiminnalle Angolassa on mm. viisumien ja lupien vaikea saatavuus sekä yleisesti pitkät käsittelyajat. Yleisesti ottaen paikallisen byrokratian ja korruption kanssa pärjääminen edellyttää hyvää paikallista lakimiestä ja muita paikalliskumppaneita. Täysin itsenäisenä toimijana on Angolan markkinoille vaikea päästä, ja myös tässä mielessä Portugalin sillanpääasema voisi olla hyödyksi, joko yhteistyösopimuksen tai yhteisen yhtiön turvin.

Edellä mainituista haasteista huolimatta kiinnostus suomalaisia toimijoita kohtaan on huomionarvoista. Suomi tunnetaan laadukkaan teknologian maana, ja erityisesti metsä- ja opetussektori ovat tunnettuja.  Toinen potentiaalinen ala on jätehuolto, jossa on vielä toistaiseksi vähän toimijoita. Lisäksi uusiutuvan energian, mm. aurinkoenergian, osaaminen voisi Angolassa kiinnostaa.

Vaikka Angola on resursseiltaan rikas, on yleinen koulutustaso vielä alhainen. Siksi melkeinpä kaikkien hankkeiden yhteyteen halutaan ns. koulutuspaketti, jossa paikalliset teknikot koulutetaan uuden teknologian ja laitteiston käyttöön. Teknologiaosaamisen välittäminen voisi onnistua myös portugalilaisen kumppanin avulla.

Vilma Koppelomäki

kauppa