Portugali vakauttaa julkista taloutta uusilla toimilla

Portugalin hallitus hyväksyi 13.5. uusia tiukkoja toimia julkisen talouden vakauttamiseksi. Budjettivaje painetaan 7,3 prosenttiin tänä vuonna ja ensi vuoden tavoite on 4,6 prosenttia. Mukana on sekä valtion menojen leikkauksia että veronkorotuksia. Veronkorotukset ovat väliaikaisia ja voimassa vuoden 2011 loppuun. Jóse Socratesin työväenpuoleen vähemmistöhallitus pääsi yhteisymmärrykseen paketista pääoppositiopuoleen PSD:n kanssa, jonka tuella toimet saadaan hyväksyttyä parlamentissa. PSD hyväksyi toimet kansakunnan kokonaisedun nimissä, kun Portugalin luottamus rahoitusmarkkinoilla on pysynyt heikkona ja kun EU vaatii uuden vakautusjärjestelmän vastineeksi uusia tervehdyttämistoimia. Toimenpiteet esitellään EUlle ensi viikolla. Äärivasemmisto, oikeisto ja ammattiyhdistysliike tulevat vastustamaan äänekkäästi vyönkiristystoimia, mutta mielenilmaisut pysynevät rauhallisina.

Portugalin hallitus hyväksyi 13.5.2010 uusia tiukkoja toimenpiteitä julkisen talouden vakauttamiseksi. Pääministeri Jóse Sócrates ja pääoppositiopuoleen PSD:n puheenjohtaja Passos Coelho pääsivat aamulla sopimukseen uusista toimista, joilla budjettivaje painetaan tänä vuonna 9,3 prosentista 7,3 prosenttiin BKTsta. Ensi vuoden tavoite on 4,6 % ja vajeen kaventamisen aikataulua nopeutetaan aiemmasta ( 5,1 % ). Uusien toimien kokonaisvaikutus on noin 2,1 mrd euroa.

Toimenpiteet sisältävät valtion menojen leikkauksia ja veronkorotuksia. Pääministeri Sócrates ilmoitti hallituksen päätöksen jälkeen, että nämä toimet ovat välttämättömiä luottamuksen palauttamiseksi ja maan talouden rahoituksen turvaamiseksi.

Työväenpuoleen (PS ) vähemmistöhallitus tarvitsee parlamentissa toimenpiteiden hyväksymiseksi tukea oppositiosta. Toimien läpimeno näyttää kuitenkin varmalta PSDn tuella. Portugalin tulisi esitellä uudet toimenpiteensä euromaille ja EUlle ensi viikolla. Tarkoituksena on että veronkorotukset tulevat voimaan jo kesäkuun alusta ja niitä sovelletaan vuoden 2011 loppuun.

Portugali on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi jo aikaisemmin keväällä kasvu- ja vakautusohjelman ( PEC ) ja hallitus ilmoitti lisäksi muutama päivä sitten eräiden suurten perusrakennushankkeiden ( uusi Lissabonin lentokenttä, silta- ja moottoritiehankkeet ) lykkäämisestä ja julkisen sektorin palkkojen jäädyttämisestä sekä työttömyyskorvausten muutoksista. Epäluottamuksen jatkuessa markkinoilla kävi kuitenkin selväksi etteivät nämä toimet riitä. EU edellytti lisätoimia Ecofinissa hyväksytyn uuden vakautusjärjestelmän vastineeksi. Espanjan hallituksen ilmoitettua omista vahvoista tervehdyttämistoimistaan keskiviikkona paineet Portugalin hallituksessa ovat kasvaneet entisestään.

Vakautustoimet ovat kaiken kaikkiaan merkittäviä ja ne kiristävät portugalilaisten vöitä kovimmin sitten 1983 jolloin maan talous oli IMF:n holhouksessa. Veronkorotukset ovat paketin vaikein pala. Sekä hallituspuolue PS että PSD ovat tähän asti vastustaneet johdonmukaisesti veronkorotuksia.

Viime viikonlopulla euron vakautusjärjestelmästä käytyjen neuvottelujen yhteydessä valtiovarainministeri Fernando Teixeira dos Santos kuitenkin antoi ensimmäisen kerran viitteitä siitä että Portugalin on kriisin vuoksi pakko korottaa veroja. PSDn uudeksi puheenjohtajaksi äskettäin valittu Passos Coelho osoitti vastuullisuutta kansakunnan kokonaisedun nimissä ja sai puolueeltaan riittävät neuvotteluvaltuudet. Hän hyväksyi osaltaan verojen korottamisen, mutta sai pakettiin omat ehtonsa ( taakka tulee jakaa mahdollisimman oikeudenmukaisesti kaikille, veronkorotukset ovat vain väliaikaisia vuoden 2011 loppuun kestäviä ja niitä pitää tasapainottaa vastaavilla menojen leikkauksilla, symbolinen poliitikkojen ja valtionyritysten johtajien palkkojen alennus, toimenpiteiden toteutuksen kuukausittainen seuranta ).

Paketin veronkorotukset ovat konkreettisia mutta leikkauspuolella on paljon epäselvyyksiä. Tästä syystä PSD haluaa tarkkaan seurata ohjelman menoleikkausten toimeenpanoa.

Vakautuspaketin keskeisiä toimia:

Veronkorotukset

 • 1% tuloveron korotus ja ylemmille tuloluokille 1,5% korotus. Minimipalkalle ei tule veronkorotusta. Vastapainoksi luovutaan PECiin kuuluneista verovähennysoikeuksien leikkauksista, jotka olisivat tuleet voimaan 2011.
 • Yritysveroon 2,5% korotus yli 2 milj. euron voittorajasta lähtien ( nousu 25%sta 27,5%iin ). Pienet ja keskisuuret yritykset jäävät korotuksen ulkopuolelle.
 • Arvonlisäveron korotus 1 %lla ALVin kaikilla tasoilla. Ylin ALVin taso on Portugalissa 20 ja se nousee nyt siis 21 prosenttiin. Paketin suurin tuloerä.
 • Kulutusluottovero
   

Valtion menojen leikkaukset

 • Valtionyhtiöille annettavien tukien leikkaus
 • Alueiden ja kuntien valtionapujen leikkaus
 • Valtionyhtiöiden ja poliitikkojen palkkojen leikkaus 5%
 • Julkishallinnon menojen vähennykset, virantäytön jäädyttäminen
   

Rakenteellisia uudistuksia viedään eteenpäin terveydenhuollossa, koulutuksessa, energiasektorilla ja hallinnossa (myös työmarkkinauudistuksessa edetään, vaikka tästä ei ole mainintaa hallituksen ilmoituksessa).

On selvää, että äärivasemmisto ja oikeisto sekä ammattiyhdistysliike vastustavat äänekkäästi uusia talouden vakautustoimia, erityisesti veronkorotuksia. Kommunistipuolue on jo ilmoittanut järjestävänsä mielenosoituksia näitä toimia vastaan. Vasemmistoliitto on syyttänyt hallitusta siitä, että veronkorotukset ja julkisten menojen leikkaukset kuristavat taloutta ja johtavat maan uuteen lamaan.

Yleinen käsitys on, että mielenosoitukset pysyvät verrattain rauhallisina eikä Kreikan kaltaisia väkivaltaisuuksia synny. Valtiovarainministeri piti lehdistölle antamassaan lausunnossa luonnollisena, että kansalaiset eivät pidä talouden kiristystoimista, mutta hän uskoi että mielenilmaukset pysyvät rauhallisina niin kuin Portugalissa on perinteisesti ollut tapana.

Paketin sosiaaliset vaikutukset voivat olla ikäviä, koska veronkorotukset tuntuvat erityisesti pieni- ja keskituloisten lompakossa. Kuluneella viikolla Portugalin taloudesta saatiin kaksi myönteistä uutista. Portugalin talous kasvoi 1,7% tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2009 tasoon verrattuna ja 1% vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Kasvua oli kaikilla aloilla rakentamista lukuunottamatta ja se oli korkein euroalueella. Hallitus iloitsi että Portugalin kasvu on ollut euro-alueen nopeinta.

Eittämättä Portugalin talouskasvu kärsii uuden vakautuspaketin toimenpiteistä ainakin parin lähivuoden aikana. Alkuvuoden kasvu johtui pitkälti yksityisen kulutuksen piristymisestä, joka nyt väkisinkin ottaa takapakkia.

Portugali onnistui myös myymään ilman vaikeuksia markkinoilla valtion 10 vuoden velkakirjoja 1 mrd euron edestä keskimääräisellä korolla 4,523. Tätä on pidetty hyvin myönteisenä merkkinä markkinoiden luottamuksen palautumisesta. Lissabonin osakemarkkinat ottivat uudet vakautustoimet 13.5. kuitenkin laimeasti vastaan ja päätyivät 0.4 miinukselle.

Kuva: