Portugali panostaa jälleen merisektoriinsa

Portugali panostaa jälleen merisektoriinsa

Portugalin tavoitteena on lunastaa paikkansa maailman merimahtien joukossa. Tulevaisuudessa maa pyrkii panostamaan vaihtoehtoisiin meritalouden aloihin.

Vaihtoehtoisiin aloihin lukeutuvat uusiutuvat energiat (tuuli ja aallot), meribioteknologia (merilevien hyödyntäminen biopolttoaineena) ja vesiviljely. Alat kasvavia mutta toistaiseksi pieniä, minkä vuoksi kansainvälisille kumppaneille on kysyntää.

Yhteensä 70 meriasioista vastaavaa ministeriä tai varaministeriä osallistui Portugalin järjestämään  Blue Week -tilaisuuteen kesäkuun 2015 alussa. Tapahtuma on tarkoitus uusia ensi vuonna.

Juuri valmistunut kalastusalus Angolaan. Kuva: Suomen suurlähetystö, Lissabon.
Juuri valmistunut kalastusalus Angolaan. Kuva: Suomen suurlähetystö, Lissabon.

Meritalous vastaa noin 3 % Portugalin bruttokansantuotteesta ja työllistää noin 2,8 % maan työväestöstä. Hallituksen tavoitteena on kasvattaa "sinisen talouden" osuutta jopa 4,5 %:iin bruttokansantuotteesta vuoteen 2020 mennessä. Kasvuun alalla onkin varaa, sillä Portugalin meritalousluvut ovat sen maantieteellisestä sijainnista huolimatta EU-keskiarvojen alapuolella.

Portugalin talouskriisin ja sitä seuranneen sopeutusohjelman myötä meritalouden painottaminen ja uusien merialoitteiden tukeminen on edelleen kasvanut muutaman viime vuoden aikana. Meriteollisuuden kehittämiseksi aiotaan vuoteen 2020 mennessä käyttää yhteensä 508 miljoonaa euroa, joista 392 miljoonaa euroa tulee EU Mar 2020 –ohjelmasta ja 116 miljoonaa Portugalin valtiolta.

Uusiutuvien energioiden maa

Penichen
Penichen telakka on vetänyt puoleensa myös ministerivieraita. Kuva: Suomen suurlähetystö, Lissabon.

Uusiutuvien energioiden suhteen Portugali on edelläkävijä Euroopassa: tuulta ja aaltoja hyödynnetään kehittyneiden teknologioiden avulla. Noin 60 % Portugalin sähköstä tulee uusiutuvista energioista.

Myös suomalaiset tunnetaan hyvin tällä alalla. Erityisesti suomalaisen AW-Energyn aaltoenergiaprojekti Penichessä on saanut laajaa huomiota Portugalissa. Ympäristö- ja energiaministeri Jorge Moreira da Silva vieraili Penichessä kesäkuussa 2015 osoittaen suurta mielenkiintoa AW-Energyn toimintaan aaltoenergian kehittämisessä.

Laivanrakennusalallakin on ryhdytty miettimään erilaisia ratkaisuja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Satamien ja telakoiden yhteyteen on luotu uudenlaisia meriklustereita, joissa kokeillaan ja operoidaan tuuli- ja aaltoenergioiden teknologioita. Esimerkiksi ensimmäinen kelluva offshore tuulivoimala WindFloat koottiin ja asennettiin Portugalissa Setúbalin telakalla.

Perinteisiä energialähteitä ei myöskään ole unohdettu: Portugali on ryhtynyt etsimään Algarven merialueilta kaasua ja öljyä. Espanjalaisella Repsolilla on 90% ja portugalilaisella Partexilla 10% osuus operaatiosta. Repsolin arvellaan kaipaavan operaatioon lisäkumppaneita riskin jakamiseksi. Arvioiden mukaan kaasua/öljyä löydetään 35% todennäköisyydellä.

Meribioteknologia uutena kasvualana 

Portugalin merialueet ovat bioresursseiltaan rikkaita, ja niitä on ryhdytty tutkimaan vasta viime aikoina. Portugalissa lanseerattiin tänä vuonna meribioteknologiaan keskittyvien yritysten ryhmä nimeltä Bluebio Alliance, johon kuuluu yhteensä noin 90 startup- tai pienikokoista yritystä.

Meribioteknologiaa halutaan hyödyntää esimerkiksi vesiviljelyssä, terveysratkaisuissa ja ravinnossa, mukaan lukien kalankäsittelyssä. Erityisesti levien käyttöä biopolttoaineena tai biomassana tutkitaan tällä hetkellä Portugalissa aktiivisesti. Bluebio Alliance on kiinnostunut luomaan kansainvälisiä kumppanuuksia, ja on jo luonut yhteyksiä muun muassa Norjaan.

Yhden oven palvelu yrityksille

Merilainsäädäntöä on viime aikoina uudistettu Portugalissa. Yksi uudistuksen päätarkoituksista on ollut parantaa yritysten mahdollisuutta toimia merialalla vähentämällä byrokratiaa ja selkeyttämällä pelisääntöjä.

Merilainsäädäntö on aiemmin ollut hyvin byrokraattinen ja hankaloittanut kaupankäyntiä. Tilanteeseen on nyt tullut parannus. Portugali on halunnut tehdä merialasta houkuttelevan sijoittajille ja tarjoaa nykyään yhden oven palvelua esimerkiksi lisenssien hankkimiseksi. Yrityksille luodaan lähitulevaisuudessa myös sähköinen hakupalvelu, ja käsittelyaikoja pyritään lyhentämään huomattavasti.

Hakemus YK:lle manneralustan laajentamisesta

Portugali on esittänyt YK:lle hakemuksen mannerjalustansa laajentamiseksi. Mikäli hakemus hyväksytään, johtaisi se siihen, että Portugalilla olisi 42 kertaa suurempi merialue kuin sen maa-alue.

Meriasiantuntijat keskittyvät kuitenkin edelleen Portugalin nykyisiin merialueisiin, jotka nekin ovat pitkälti tutkimattomia. Portugalilla ei käytännössä olekaan resursseja tutkia esitetyn mannerjalustan kokoista aluetta, sillä Portugalin merialue on jo nyt moninkertainen sen maa-alueeseen verrattuna. Hakemus nähdään lähinnä sijoituksena tulevaisuuteen, ja sillä on myös symbolinen merkitys Portugalin painottaessa merimahdin asemaa kansainvälisesti.

Blue Week - sinistä taloutta edistävä teemaviikko

Meriaiheinen "Blue Week" –teemaviikko järjestettiin Portugalissa 3.-6.6.2015. Sinistä taloutta edistävässä viikossa on kyse kolmesta osittain limittäin menevästä meritapahtumasta:

  1. Meriministereiden kokous
  2. Messu- ja konferenssitapahtuma Blue Business Forum
  3. 3rd World Ocean Summit, joka on the Economistin ja National Geographicin isännöimä korkean tason seminaari

Mallia tapahtuman toteuttamiseen otettiin Saksan "Green Week"-tapahtumusta, joka on kansainvälinen foorumi maatalousministereille. Portugalin tavoitteena on luoda tapahtumasta jokavuotinen perinne.

Ministerikokoukseen osallistui yhteensä 70 meriasioista vastaavaa ministeriä tai varaministeriä. Lisäksi yli 200 yritystä, tutkimuslaitosta ja yliopistoa esittäytyivät Blue Business Forumissa. Tapahtuman teemana oli meritalouden kestävä kehitys.

Elina Dakash