Portugali – kasvua ja vaurautta merestä

Portugali – kasvua ja vaurautta merestä

Tällä hetkellä Portugali panostaa meritalouden sektorilla erityisesti uusiutuvaan merienergiaan, satamien modernisointiin ja kalankasvatukseen. Lisäksi Portugalilla on edelläkävijän asema aurinkovoimalla toimivien laivojen rakentamisessa. Portugali pyrkii tulevaisuudessa olemaan myös aktiivinen laivojen kierrätyksessä.

Portugalin merialue on 18 kertaa suurempi kuin sen maa-alue. Siitä huolimatta meritalous tuottaa vain 3,1 % Portugalin BKT:sta. Portugali on asettanut tavoitteekseen meritalouden osuuden nostamisen Länsi-Euroopan rannikkovaltioiden tasolle 5 %:iin BKT:sta.

Edistääkseen merisektorin kasvua Portugali tukee investointeja siniseen bioteknologiaan, kalankasvatukseen ja merienergian tuotantoon. Tätä varten Portugali on luonut sinisen rahaston (fundo azul), joka yhdistää luontevalla tavalla julkiset investoinnit ja riskipääoman. Rahaston erityisenä tavoitteena on parantaa pk-yritysten rahoitusten saatavuutta. Lisäksi Portugali keventää merisektorinsa hallinnollisia vaatimuksia ja pyrkii luomaan satamissaan suotuisat olosuhteet kehitysvaiheessa olevien teknologioiden testaamiselle.

Portugalin yhtenä tavoitteena on muovijätteiden kerääminen merestä ja niiden hyödyntäminen uusien tuotteiden valmistamisessa. Lisäksi Portugalilla on kiertotalouden suhteen mahdollisuuksia laivojen purkamisessa. Tällä hetkellä Portugali tuo käyttämästään romuraudasta 70 %, joten laivojen kierrättämisen lisäämisellä voitaisiin vähentää merkittävästi romuraudan tuontia ulkomailta. Portugalissa sijaitseva Navalrian telakka on yksi EU:n määrittämistä kahdeksastatoista laivanpurkutelakasta, joilla on yksinoikeus purkaa EU-maiden lipun alla seilaavat laivat. Kyseinen telakka on erikoistunut pienten ja keskisuurten laivojen purkamiseen.

Portugalin meriministeri Ana Paulo Vitorino näkee Suomen kanssa yhteistyömahdollisuuksia erityisesti kolmella alalla: kalankasvatuksessa, bioteknologiassa ja offshore-teknologioiden kehityksessä.

Uusiutuvaa energiaa tuulesta ja aalloista

Portugalin arvioidaan investoivan merienergiaan yhteensä 170 miljoonaa vuoteen 2020 mennessä. Pääosa tästä rahasta, noin 145 miljoonaa, käytetään Windfloat Atlantico -projektiin. Projektin tarkoituksena on rakentaa 25 MW:n tuulipuisto merelle kohtaan, jossa syvyys on 85 metriä. Rakennustyö on tarkoitus aloittaa tänä vuonna ja saada valmiiksi vuonna 2019. Tuulipuisto koostuu kolmesta lautasta, jolla kullakin 8 MW:n turbiini. Portugalin meriministeri näkee merituulivoimassa suuren potentiaalin ja on esittänyt, että Portugali voisi tuottaa merituulivoimalla jopa 25 % tarvitsemastaan energiasta. Toinen keskeinen projekti on parhaillaan menossa oleva suomalaisen energiayrityksen AW-Energyn aaltovoiman tuotantoteknologian WaveRollerin kehitysprojekti. Teknologian testaamiseksi ja kehittämiseksi aaltomuuntimia on asennettu 8-20 metrin syvyyteen.

Portugalissa uskotaan merienergian tuotannon luovan vuoteen 2050 mennessä 680 000 työpaikkaa, vähentävän 500 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä ja tuottavan 300 GW energiaa. Portugali näkee myös merkittäviä vientimahdollisuuksia uusiutuvassa merienergiassa. On arvioitu, että Portugali voisi viedä uusiutuvaan merienergiaan liittyviä tuotteita vuoteen 2030 mennessä peräti 59 miljardilla eurolla. Portugali on asettanut itselleen kunnianhimoisen 200 %:n energiaomavaraisuustavoitteen.

Kalankasvatuksella eroon tuontiriippuvuudesta

Portugalissa aiotaan investoida 76,8 miljoonaan euroa kalankasvatukseen. Lisäksi Portugali aikoo keventää kalankasvatuksen lisensointivaatimuksia sekä tarjota paremmin informaatiota kalankasvatuksesta. Tuonnin osuus Portugalin kalankulutuksesta on lähes 70 % ja kalankasvatuksen lisäämisellä tuonnin osuutta pyritään vähentämään. Kalankasvatuksen osuus on tällä hetkellä alle 6 % kalantuotannosta, mutta se osuus on kasvamassa nopeasti. Meriministerin mukaan kalakasvatuksen vuosituotanto voitaisiin tuplata vuoteen 2020 mennessä 10 000 tonnista 20 000 tonniin. Olosuhteidensa puolesta Portugalilla pystyisi kasvattamaan tuotantonsa yli 100 000 tonniin. Tällä hetkellä Portugalin kalankasvatuslaitokset tuottavat eväkaloja ja äyriäisiä. Tärkeimmät kasvatuslajikkeet ovat meriruutana, meriahven ja piikkikampela. Potentiaalisia kasvatuskaloja Portugalille vesiolosuhteiden puolesta olisivat kotkakala, meribassi, kultaotsa-ahven ja kielikampela.

Suuria investointeja satamiin

Portugalissa arvioidaan investoitavan satamaverkostoon yhteensä 2,5 miljardia euron vuoteen 2026 mennessä. Pääosa tästä rahasta investoidaan Leixõesin, Sinesin ja Lissabonin satamiin. Investointien tavoitteena on kasvattaa satamien kilpailukykyä, lisätä konttiliikennettä 200 % ja vähentää 20 % maantieliikennettä. Investointeja tehdään uusiin konttiterminaaleihin, vanhojen terminaalien kapasiteettien kasvattamiseen, uuteen risteilijäterminaaliin Lissaboniin, satamien tehokkuuden parantamiseen, satamien syventämiseen, uuteen turvallisuusjärjestelmään ja ympäristön kuormitusta vähentäviin järjestelmiin. Yhtenä keskeisenä investointina on myös rautatieyhteyksien parantaminen Sinesin satamasta Madridiin, johon arvioidaan investoitavan jopa 626 miljoonaa euroa. Tällä rahalla on tarkoitus nostaa junakapasiteettia 250 % ja alentaa junaliikenteen kustannuksia Sinesin ja Madridin välillä 20 %.

Modernia teknologiaa laivoihin

Portugalissa tuotetaan laadukkaita korkeahintaisia laivoja. Laivanrakennuksen kaupankäynti kasvoi vuonna 2015 peräti 168 % ja korjaus ja ylläpito yli 25 %. Portugalin innovaatiokyvystä laivanrakennuksen saralla on esimerkkinä SUN CONCEPT, joka rakensi Olhãossa ensimmäisenä maailmassa aurinkovoimalla kulkevan 7 metriä pitkän laivan, jonka maksiminopeus on 7 solmua. Laiva sopii useaan käyttöön turistiretkistä kalastukseen. Tällä hetkellä kyseinen yritys suunnittelee seuraavaa aurinkovoimalla toimivaa laivamalliaan, jonka pituus olisi 12 metriä. Uuden veneen arvioidaan valmistuvan syksyllä.

Aurinkolaivojen lisäksi Portugali pyrkii johtavaan asemaan nestemäistä maakaasua hyödyntävissä laivoissa ja miehittämättömissä laivoissa. Tästä johtuen Portugali panostaa suuria summia rahaa LNG-kaasun jakeluverkoston luomiseen satamissa. Tällä hetkellä Portugalissa on menossa medusa deep sea -projekti, jonka tavoitteena on kehittää syvissä vesissä itsestään liikkuvia aluksia merenpohjan tutkimiseksi. Lisäksi Portugalissa järjestetään vuosittain REP (Recognized Environmental Picture) -harjoitus, jossa testataan miehittämättömiä laivoja, sukellusveneitä ja lentävien aluksia. Yhtenä projektin keskeisenä tarkoituksena on esitellä uusia tuotteita ja teknologioita. Projektissa ovat mukanaPorton yliopisto, Portugalin laivasto ja NATO Centre for Maritime Research and Experimentation.

Lisäksi vuosittain on kutsuttu muita organisaatioita osanottajiksi tai seuraajiksi harjoitukseen.