Perussa huutokaupattiin 411 megawatin edestä uusiutuvia energioita

Perussa avattiin viime vuoden lopulla 500 megawatin huutokauppa uusiutuvista energioista. Se vastasi pääperiaatteiltaan Brasilian vuonna 2002 toteuttamaa huutokauppaa. Poikkeuksena on, että Perussa teknologian alkuperälle ei ole asetettu kotimaisuusvaatimuksia. Perussa uusiutuviksi energioiksi lasketaan tuuli, aurinko, biomassa ja alle 20 MW:n vesivoimalat.

Huutokaupan on nyt voittanut 26 hanketta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 411,7 MW. Niistä 3 on tuulipuistoa, 4 aurinkovoimalaa, 2 biomassalaitosta ja 17 vesivoimalaa. Tuulipuistojen kapasiteetti on 142 MW, aurinkovoimaloiden 80
MW, biomassan 27,4 MW ja vesivoimaloiden 162,3 MW. Huutokauppaamatta jääneet megavatit tullaan huutokauppaamaan myöhemmin.

Voimalat alkavat toimia näillä näkymin vuonna 2012. Sopimus on voimassa 20 vuotta. Sopimuksissa on määritelty tariffit (keskimäärin 81 USD/MW), ja se takaa pääsyn valtakunnan verkkoon koko voimassaolon ajan.

Perussa ei vielä toimi kaupallisia tuulivoimaloita, mutta useilla alueilla on ollut kokeiluja. Yksi huutokaupassa menestyneitä on perulainen yritys Energía Eólica, jonka toimitusjohtaja Juan Coronado osallistui YMI Lehtomäen vierailun yhteydessä yritysdelegaatiolle järjestettyihin workshopeihin viime marraskuussa Limassa. Energía Eólica tulee rakentamaan kaksi tuulipuistoa Piuran (Talaran kunta) ja La Libertadin (Guadalupen kunta) maakuntiin Pohjois-Perussa.

Perun tuulivoimapotentiaali on 22 GW. On alueita, joissa tuulen vuosittainen keskinopeus on 10 m/s. Perun keskimääräinen aurinkoenergiapotentiaali on 5,5–6,5 KWh/m2/päivä, eli erittäin hyvä. Joillain alueilla aurinko paistaa noin 12 tuntia päivässä käytännössä 365 päivää vuodessa.

Suomen tukema Andien alueellinen energia- ja ympäristökumppanuusohjelma tullaan näillä näkymin lanseeramaan syys-lokakuussa. Kumppanuusohjelman toimintaperusteena on rahasto, jolla voidaan tukea innovatiivisia energiaprojekteja. Vastaava hanke toimii jo Keski-Amerikassa (katso tarkemmin: http://www.sica.int/energia/(Linkki toiselle verkkosivustolle)) , ja tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

Peru pyrkii monipuolistamaan energiamatriisiaan. Perussa on voimassa vuodesta 2008 laki nro 1002, jonka tavoitteena on edistää investointeja uusiutuviin energioihin. Tavoitteena on, että viiden vuoden kuluttua uusiutuvien energioiden osuus energiantuotannosta olisi noin 5 %. Laissa mainitaan myös investointeja helpottava toimia, kuten arvolisäveron palautus.

Perussa toimii tällä hetkellä 42 yli 20 MW:n sähköntuotantolaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 5 585 MW. Näistä 21 on vesivoimalaa (2 927 MW), 20 lämpövoimalaa (2 658 MW, pääosa toimii maakaasulla). Sähköntuotanto jakautuu seuraavasti vesivoimalat 63 %, kaasulämpö 31 %, muut (kivihiili, diesel) 6 %. Perun energiantarve on vahvassa kasvussa, arvioiden mukaan vuonna 2039 se olisi noin 14 000–42 000 MW.

Uusiutuvien energioiden edistämistä ja kilpailukykyä hidastaa yleisesti Etelä Amerikassa edullinen sähkö (alle 0,04 USD / kWh) ja rahoituksen puute. Perussa esim. saksalaisella KfW-pankilla on luottolinjoja uusiutuviin energioihin. Perussa uutena argumenttina uusiutuvien energioiden puolesta on nostettu maataloustuotteiden vienti. Peru pyrkii elintarvikealan suurmaaksi, ja suuret kauppaketjut kuten Walmart vaativat jo tuojilta matalaa hiilijalanjälkeä, mikä osaltaan voi vahvistaa viljelijöiden halukkuutta investoida pienvoimaloihin.

Kuva: edu fon, flickr.com(Linkki toiselle verkkosivustolle), ccby3.0(Linkki toiselle verkkosivustolle)