Perun talouden näkymät syksyllä 2021

Perun talouden näkymät syksyllä 2021

Perun BKT:n kasvuennuste vuodelle 2021 on jopa 12%, mikä tarkoittaisi maan talouden palautumista vuoden 2019 aikaiselle tasolle. Kasvua kiihdyttää erityisesti kuparin ennätyskorkea hinta, yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit. Uuden vasemmistohallituksen budjettiehdotusta vuodelle 2022 voidaan pitää yleisesti varsin optimistisena ja sovittelevana yksityisen sektorin ja opposition suuntaan. Suurimmat korotukset valtion budjetissa ollaan tekemässä terveydenhuoltoon, koulutukseen, sosiaalipalveluihin ja maatalouteen. Verouudistuksia ei ole esitetty. Presidentti Castillo kohtaa kuitenkin suuria haasteita sekä aggressiivisen opposition että oman puolueensa taustavaikuttajien taholta. Poliittisen epävakauden uskotaan jatkuvan, mikä vaikuttaa myös maan BKT:n kasvuarvioihin keskipitkällä aikavälillä. Vuosina 2022-2025 BKT:n kasvun odotetaan olevan noin 3%.

Yleistä

Peru on latinalaisen Amerikan kuudenneksi suurin talousalue. Maan BKT oli vuonna 2019 historiallisen korkea (228 mrd. USD) mutta pandemiavuonna 2020 talouden supistuminen oli raju, -11 prosenttia. Talouden kasvu oli vuosina 2002-2018 erittäin nopeaa ja BKT kasvoi keskimäärin 5,1% vuositahdilla. Kasvun keskeinen moottori on ollut kaivostoiminnan laajentuminen, 1990- ja 2000- lukujen aikana kaivosviennin arvo 15-kertaistui.

Peru on pinta-alaltaan latinalaisen Amerikan neljänneksi suurin valtio ja maantieteellisesti maan voi jakaa Amazonin sademetsään, Andien vuoristoon ja rannikkoon. Perun osuus tärkeästä Amazonin sademetsän alueesta on toiseksi laajin Brasilian jälkeen, ja Perun pinta-alasta Amazon muodostaa noin 60%.

Väestöluku on noin 32 miljoonaa, virallinen kieli on espanja ja valuutta Perun sol. Pääkaupunki Lima sijaitsee Tyynen valtameren rannikolla ja on maan kiistaton keskus sekä hallinnollisesti että elinkeinoelämälle.

Perun maaperä on paitsi yksi maailman rikkaimmista myös monipuolisimmistä. Peru on maailman toisiksi suurin kuparin ja hopean tuottaja, sekä erittäin merkittävä sinkin, kullan, tinan, lyijyn ja molybdeenin tuottaja. Kaivostalouden osuus maan BKT:stä on tänä päivänä noin 10% ja mineraalien osuus kokonaisviennistä on noin 60%. Noin 86% kokonaistuonnista Perusta Suomeen on mineraaleja, lähes yksinomaan kuparia. Erotuksen muodostavat maataloustuotteet ja tekstiilit. Suomesta Peruun viedään lähinnä teollisesti tuotettuja tavaroita ja pieniä koneita.

Perulla on voimassa oleva vapaakauppasopimus Euroopan Unionin kanssa, joka luo raamit myös Suomen ja Perun välisille kauppasuhteille. Vapaakauppasopimus on sama, jota sovelletaan Kolumbiassa ja Ecuadorissa. Perulle tärkein viennin kohdemaa on Kiina, mihin myös lähes 40% kaikista maassa louhituista mineraaleista päätyy. Tärkein tuontimaa Perulle on Yhdysvallat.

Hallinto

Peru on presidenttijohtoinen tasavalta. Maan presidentti on myös hallituksen päämies, ja hänet valitaan suoralla kansanäänestyksellä viiden vuoden välein. Viime vuosikymmenien tärkein talousvaikuttaja oli kiistatta vuosina 1990-2000 maata yksinvaltiaan tavoin hallinnut Alberto Fujimori. Hänen luoma poliittinen ideologia ”fujimorismi” on Washingtonin konsensuksen hengessä muotoutunut neoliberalistinen suuntaus, joka pyrki minimoimaan valtion roolin yksityistämällä valtion omistamia yrityksiä, koulutusta ja terveydenhuoltoa. Maan voimassa oleva perustuslaki on kirjoitettu vuonna 1992 Fujimorin valtakaudella.

Fujimori istuu tällä hetkellä vankilassa tuomittuna rikoksista ihmisyyttä vastaan, mutta hänen poliittista perintöään jatkaa hänen tyttärensä Keiko Fujimori. Keiko on ollut kolmesti ehdolla presidentinvaalien toisella kierroksella, häviten joka kerta. Kesäkuussa 2021 pidetyllä presidentinvaalien toisella kierroksella vasemmistolainen maalaiskoulunopettaja Pedro Castillo voitti Keikon vain noin 40,000 tuhannen äänen erolla.

Castillo oli presidentinvaalien musta hevonen, joka nousi ensimmäisen kierroksen voittoon aivan viime metreillä. Castillon puolueeen Peru Libre:n merkittävin vaikuttaja on sen pääsihteeri Vladimir Cerrón. Hän on entinen Juninin maakunnan kuvernööri, johon kohdistuu syytteitä korruptiosta kuvernöörikaudeltaan. Kuubassa lääkärin koulutuksen saanut Cerrón edustaa selvästi radikaalimpaa vasemmistolaisuutta kuin Castillo. Oikeisto pitää Castilloa vain Cerronin sätkynukkena mutta todellisuudessa näiden kahden välinen suhde on paljon monimutkaisempi. 

130 paikkaisen kongressin suurin puolue on Castillon Peru Libre, joka on apupuolueetkin mukaan lukien kuitenkin selvässä vähemmistössä oikeisto-oppositioon nähden. Kongressin muodostaa yhteensä kymmenen puoluetta, joista toisiksi suurin on Keiko Fujimorin Fuerza Popular. Politiikassa kokematon Castillo tasapainoilee aggressiivisen opposition ja oman puolueensa taustahenkilöiden vaikutuksen välillä. Hänen jättäytyessä tähän asti varsin hiljaiseksi, mediatilaa on täyttänyt Cerronin täyttä luottamusta nauttiva pääministeri Guido Bellido omilla lausunnoillaan. Nähtäväksi jää, löytääkö Castillo oman äänensä ja onnistuuko hän läpiviemään reformeja joita pandemian pahoin runtelema Peru kiireisesti kaipaisi.

Tulevaisuuden näkymät

Perun BKT:n uskotaan palaavan pandemiaa edeltäneelle tasolle jo kuluvan vuoden loppuun mennessä, kasvuarvioiden ollessa jopa yli 12%. Kasvua kiihdyttää erityisesti kuparin ja muiden mineraalien ennätyskorkeat hinnat.

Kasvuun myötävaikuttaa myös erityisesti yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit. Vuoden kolmannella neljänneksellä jouhevasti edenneet rokotukset, parantunut työllisyystilanne, ja valtion antamat kertaluontoiset tukipaketit ovat parantaneet yksityishenkilöiden ostovoimaa ja mahdollisuuksia kuluttaa.

Taloudenaloista rakennusala, teollisuus ja maatalous ovat palaamassa nopeasti pandemiaa edeltäneelle tasolle, kun taas palvelualoilla - rahoitusalaa ja telekommunikaatiota lukuun ottamatta - paluu on hidasta. Erityisesti ravintola-alan, matkailun ja vähittäistavarakauppojen myynnin kasvun odotetaan jatkuvan erittäin hitaana.

Perun valuutta sol on menettänyt arvoaan tasaisesti koko vuoden ajan, mutta vahvan mineraaliviennin uskotaan kuitenkin kannattelevan valuuttaa suuremmalta romahtamiselta. Keskipitkällä aikavälillä valuuttakurssin uskotaan palaavan alkuvuoden 2021 tasolle.

Pääministeri Guido Bellido ilmoitti syyskuun lopussa aikeista kansallistaa maakaasua tuottavat ja vievät yritykset Perussa. Presidentti Castillo kiirehti tyrmäämään väitteet viitateen perustuslakiin. Vaikka puheet kansallistamisista jäänevätkin hallituksen radikaalin siiven tyhjäksi retoriikaksi, herättävät ne kysymyksiä hallinnon toimivuudesta ja arvaamattomuudesta. Tämä epävarmuus voi säikäyttää, tai vähintään myöhästyttää yksityisiä investointeja, Castillon tuoreista yritysystävällisistä julkituloista ja kommenteista huolimatta.

On pidettävä äärimmäisen epätodennäköisenä sitä, että Castillo puuttuisi Perun solmimien vapaakauppasopimuksien voimassaoloon tai sisältöön. Castillo on pitämissään puheissaan kutsunut ulkomaisia sijoittajia jatkamaan ja lisäämään investointejaan Perussa eikä ehdotuksia lakiuudistuksista, jotka muuttaisivat markkinaympäristöä ole nähty. Päinvastoin, yhä enemmän kuulee arvioita siitä, että Castillo tekisi merkittäviä ministerivaihdoksia lokakuun lopulla, kun hänen hallintonsa ensimmäiset 100 päivää tulevat täyteen. Vahvimpana lähtijänä pidetään pääministeri Bellidoa, mikä tosin ajaisi Castillon avoimeen yhteenottoon Cerronin kanssa. Ilman selvää pesäeroa puolueen radikaaliin perustajaan, hallitus ei kuitenkaan näytä pääsevän teoissa eteenpäin vaan polkee paikallaan.

Castillo on useaan otteeseen todennut haluavansa uudistaa mineraalien verotuksen. Erityisesti häntä kiinnostaa kuparin verotuksen sitominen suhteellisesti maailman markkinahintaan. Myyntihinnan noustessa nominaalisesti suurempi määrä verotettavia tuloja jäisi maahan, mutta yritysten perusliiketoiminnan edellytyksiin ei puututtaisi verotuksen keinoin. Vastaava verotusmalli on otettu tänä vuonna käyttöön esimerkiksi Chilessä.

Keskipitkällä aikavälillä 2022-2025 poliittisen epävarmuuden uskotaan vaikuttavan BKT:n kasvuarvioihin negatiivisesti. Kasvun odotetaan edelleen olevan noin 3% vuositasolla, mutta useat tahot Perun Keskuspankki mukaan lukien, ovat menneiden viikkojen aikana laskeneet ennusteitaan.

Hallituksen budjettiehdotus vuodelle 2022

Castillon kampanjan pääteemoja olivat koulutus, terveydenhuolto ja maaseudun elinolot, mikä heijastuu myös hallituksen budjettiehdotukseen vuodelle 2022. Esitystä voidaan pitää varsin maltillisena ja sovittelevana vasemmistolaisena profiloituneelta hallitukselta.

Valtiovarainministeri Pedro Francke esitteli syyskuun alussa valtion budjettiehdotuksen vuodelle 2022. Budjettiehdotus on 7,6 % suurempi kuin vuoden 2021, ollen yhteensä 179 mrd. PEN (37 mrd. EUR). Suurimmat korotukset olisivat tulossa maatalouteen (10,4%), koulutukseen (7,9 %), terveydenhuoltoon (5,8 %), sosiaalipalveluihin (3,4 %) ja liikenteeseen (1%). Vaikka maatalouden menojen nousu on prosentuaalisesti suurin, on niiden osuus niin pieni, ettei budjetin kokonaisjakauma varsinaisesti muutu.

Budjettiesityksessä inflaation uskotaan olevan 2,8% vuonna 2022, mutta viimeaikainen liikehdintä ja rahoituslaitosten arviot antavat ymmärtää, että tämä arvio voi olla liian optimistinen. Keskuspankki nosti syyskuussa ohjauskorkoaan 25 peruspistettä omien inflaatioennusteiden perusteella, ja toinen korotus voi olla tulossa ennen vuoden loppua.

Tulopuolelle odotetaan 17% kasvua veropohjasta saataviin tuloihin, tekemättä kuitenkaan muutoksia verotukseen. BKT:n hallitus uskoo kasvavan 4,8% mikä kasvattaa verotuksesta saatavia tuloja yhdessä verojenkeruuta tehostamalla. Verojenkeruun tehostaminen voi kuitenkin olla liian optimistinen tavoite maassa, jossa yli 70% työvoimasta ei tee veropohjaan kuuluvaa työtä. Hallitus uskoo kuitenkin tulojen kasvun ansiosta valtiontalouden alijäämään pienenevän kokonaisen prosenttiyksikön verran 4,7 %:sta 3,7 prosenttiin.

Alijäämä tullaan rahoittamaan lainalla, jonka osuus BKT:sta tulisi nousemaan noin prosenttiyksikön verran 36 %: iin, mikä on edelleen hyvin hallittavalla tasolla. Lainan rahoituskulut voivat kuitenkin nousta suunnitellusta, sillä esimerkiksi Moody’s laski Perun luottoluokitusta poliittisen epävakauden takia. 

Hallituksen budjettiehdotusta voidaan pitää yleisesti varsin optimistisena, mutta sovittelevana yksityisen sektorin ja opposition suuntaan. Valtiovarainministeri Francke haluaa selvästi tuoda selkeyttä hallinnon suunnitelmiin valtiontalouden hoitamiseksi. Budjettia ei vielä ole hyväksytty, mutta todennäköisesti se tullaan hyväksymään, sillä pelättyjä veronkorotuksia ei vielä ole esitetty. Verouudistuksia tullaan kuitenkin välttämättä käsittelemään vuoden 2022 aikana.

Kiinnostaako Peru?

Suomen suurlähetystö Limassa vastaa myös Suomen ja Perun välisistä suhteista, voit olla lähetystöön yhteydessä sanomat.lim@formin.fi.

Business Finlandilla on kaksi edustajaa Perussa, voit olla yhteydessä kotisivun kautta: https://www.businessfinland.fi/en/locations/americas/peru(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Limassa toimii Pohjoismainen kauppakamari, johon kuuluu myös suomalaisia yrityksiä, Cámara de Comercio Peruano Nordica