Perun markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Peru on edelleen yksi suomalaisten kaivosteknologiafirmojen päämarkkinoista. Koronapandemia on hidastanut tilapäisesti kaivostuotantoa, jonka odotetaan kuitenkin elpyvän lähikuukausien aikana. Yhdessä hallituksen elvytystoimien kanssa (18% BKT:sta), kaivossektorin aktivoitumisen uskotaan johtavan jopa 10% talouskasvuun vuonna 2021. 5G-teknologian tuomat mahdollisuudet kaivosteollisuuden, satamien ja lentokenttien automatisointiin ovat kiinnostavia suomalaisyrityksille. Toisaalta, pandemia on jättänyt perulaisille viranomaisille selväksi sen, kuinka tarpeellinen nopea ja läpileikkaava digiloikka on eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi maassa.

Peru on maailman toiseksi suurin hopean, kuparin ja sinkin tuottaja sekä johtava kullan, sinkin, tinan, lyijyn ja molybdeenin tuottaja Latinalaisessa Amerikassa. Andien vuoret ovat Perun selkäranka ja tärkein mineraaliesiintymien lähde maailmassa. Liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille kaivosteknologiayrityksille ovat edelleen merkittävät kaivossektorilla, jota pidetään keskisimpänä ensi vuoden talouskasvun kannalta.  


Perun elvytysohjelma, joka on keskittynyt pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen matalakorkoisten lainojen ja julkisten töiden muodossa, yltää lähes viidennekseen maan BKT:sta (30,4 miljardia euroa). Yhdessä kaivossektorin uudelleenaktivoitumisen kanssa, elvytyspaketin uskotaan johtavan jopa 10 % talouskasvuun vuonna 2021.  Kriisi on nähty myös mahdollisuutena tarpeellisten rakenteellisten uudistusten toteuttamiselle, kuten infrastruktuurin ja peruspalvelujen parantaminen. Pandemia on nostanut köyhien osuuden 30 prosenttiin, kolmen miljoonan perulaisen vajotessa jälleen köyhyysrajan alapuolelle, paljastaen rakenteelliset heikkoudet mm. terveys- ja koulutussektoreilla. 


Digitaalisuus nähdään nyt tärkeänä osana hallituksen strategiaa eriarvoisuuden vähentämiseksi. Digitaalisen hallinnon kehittämisen tavoitteena on tuoda peruspalveluita yhä useamman kansalaisen ulottuville, ehkäistä syrjäytymistä ja vähentää korruptiota. Agendalle on noussut tärkeitä teemoja, kuten digitaalinen henkilöllisyys, digitaalinen turvallisuus ja digilukutaito. Ensi vuoden aikana pyritään luomaan hyvät suhteet uuteen hallintoon ja viranomaisiin.  


Digitaalisen julkishallinnon lisäksi ilmapiiri on suotuisa uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolle eri teollisuus- ja palvelusektoreilla, kuten kaivostuotannossa, pankki- ja rahoitusalalla, terveys- ja koulutussektoreilla sekä vähittäiskaupassa. Kaikenkokoiset yritykset ovat nyt kiinnostuneita parantamaan kilpailukykyään ja laskemaan kustannuksiaan tekemällä digiloikan. 5G-teknologian tuomat mahdollisuudet kaivosteollisuuden, satamien ja lentokenttien automatisointiin ovat kiinnostavia suomalaisyrityksille.

Jukka Pietikäinen, Suomen suurlähettiläs, Peru