Perun markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Perun talous palautui korona-ajan romahduksesta 2021 erityisesti kuparin korkean hinnan tukemana. Maan päävientituotteen kuparin sekä muiden mineraalien hintakehitys vaikuttaa oleellisesti maan talouskehitykseen. Vuosina 2022 sekä 2023 talouskasvun arvioidaan olevan 3 % suuruusluokkaa. Tämä on enemmän kuin ennusteet keskimäärin Etelä-Amerikan suurille maille. Poliittinen epävakaus saattaa pienentää edellä mainittuja arvioita. Kuparin ja muiden vihreän siirtymän kannalta merkittävien mineraalien tulevien vuosikymmenien vahvat kysyntäodotukset tukevat investointeja kaivossektorille. Tämä taas tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille kaivosteknologiayrityksille.

Peru on yksi maailman suuria kaivosteollisuusmaita. Toimiala vastaa noin 15 % Perun BKT:sta ja 60 % viennistä. Vuosille 2021-2028 kaivosyhtiöiden ilmoittamien investointisuunnitelmien yhteissumma 48 eri projektiin on arvoltaan yhteensä USD 57 miljardia. Kaivosalan investoinnit tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia suomalaiselle kaivosteknologialle ja innovatiivisille automaatioratkaisuille. Pandemia lisäsi kysyntää kauko-ohjattavalle ja autonomisille ratkaisuille, kun lähityö oli pitkään kielletty.  Poliittinen epävakaus, julkisen hallinnon tehottomuus ja kaivosten ongelmat paikallisyhteisöjen kanssa kuitenkin ovat viivästyttäneet päätöksentekoa ja toteutusta monissa edellä mainituissa suurissa investointihankkeissa. 

Julkisia investointeja on lisätty erityisesti koulutussektorille, mikä on avannut mahdollisuuksia suomalaiselle koulutusviennille. Suomalaisyrityksiä onkin parhaillaan mukana suuressa 75 koulurakennuksen kunnostus- ja rakennusprojektissa.

Digitaalisen asioinnin kehittäminen ja digitalisaation tarjoamat ratkaisut kiinnostavat sekä julkista että yksityistä sektoria laajasti. Digitaalisten ratkaisujen mukanaan tuoma läpinäkyvyys on tärkeää myös korruption kitkemiseksi. Korruption ja laajan informaalin talouden ohella haasteita yritysten toimintaan Perussa tuo myös valtionhallinnon tehottomuus, joka näkyy mm. julkisten infrastruktuuri-hankkeiden hitautena.

Mahdollisuuksia löytyy myös kierto- ja vihreästä taloudesta, joiden tukeminen on EU:n Peru-maastrategian painopisteitä. Myös Smart Cities -ratkaisut kiinnostavat Perun kaupunkeja entistä enemmän.  

 

Teksti: Antti Rytövuori, Suomen suurlähettiläs, Peru