Perun markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Perun BKT:n kasvuennuste vuodelle 2021 on jopa 13,2%, mikä tarkoittaisi maan talouden ennätysmäisen nopeaa palautumista vuoden 2019 aikaiselle tasolle ja jopa sen yli. Kasvua kiihdyttää erityisesti kuparin ennätyskorkea hinta, vientimaatalouden tuotteiden kysyntä, yksityinen kulutus ja yksityiset investoinnit. Talouden nopea elpyminen tarkoittaa hyviä kasvumahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Yksityisellä sektorilla suurin kasvun moottori on edelleen kaivosteollisuus sekä mineraalien vienti. Kaivosteollisuus vastaa noin 15% maan BKT:sta ja 60% viennistä. Vuosina 2021-2028 kaivosalan investointien uskotaan olevan 48 eri projektiin yhteensä 57 mrd. USD. Perun merkittävin talouden ala tarjoaa mahdollisuuksia suomalaiselle kaivosteknologialle ja innovatiivisille automaatioratkaisuille. Pandemian aikana kysyntä kauko-ohjattavalle kaivosteknologialle kasvoi eksponentiaalisesti, kun lähityö oli pitkään kielletty.  

Heinäkuussa 2021 aloittaneen vasemmistohallituksen budjettiehdotuksessa vuodelle 2022 suurimmat korotukset ollaan tekemässä terveydenhuoltoon, koulutukseen, sosiaalipalveluihin ja maatalouteen. Julkisten investointien korotukset avaavat mahdollisuuksia myös suomalaiselle koulutusviennille. Yksi suurimmista suomalaisista koulutusviennin projekteista on alkamassa Perussa kun 75 koulurakennuksen kunnostus- ja rakennusprojekti PEIP-EB käynnistyy. Suomalaiset yritykset ovat mukana merkittävässä roolissa, ja tämän projektin uskotaan vahvistavan suomalaisen koulutusviennin asemaa ja mainetta Perussa entisestään.

Digitaalisen asioinnin kehittäminen ja digitalisaation tarjoamat ratkaisut kiinnostavat sekä julkista että yksityistä sektoria laajasti, mikä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille kehittää ja laajentaa liiketoimintaansa Perussa. Digitalisaatio voi parantaa yritysten tuottavuutta ja vähentää kansalaisten eriarvoisuutta.

Talouden nopea elpyminen ja maailman ilmastokriisi avaavat mahdollisuuksia suomalaisille kiertotalouden ratkaisuille myös Perussa. Vihreän talouden tukeminen on yksi EU delegaation maastrategian painopisteitä ja Smart Cities- ratkaisut kiinnostavat kuntia entistä enemmän.  

Presidentti Castillo kohtaa kuitenkin suuria haasteita sekä aggressiivisen opposition että oman puolueensa taustavaikuttajien taholta. Poliittisen epävakauden uskotaan jatkuvan, mikä vaikuttaa myös maan BKT:n kasvuarvioihin keskipitkällä aikavälillä. Vuosina 2022-2025 BKT:n kasvun odotetaan olevan noin 3 %. Haasteita yritysten toimintaan Perussa tuovat myös laaja informaalinen talous, korruptio ja valtionhallinnon tehottomuus, joka näkyy mm. julkisten infrastruktuuri-hankkeiden hitautena.

Teksti: Jukka Pietikäinen, Suomen suurlähettiläs, Peru