Peru: Chile tuo uutta uskoa Andien yhteisöön

Andien yhteisö CAN ei sittenkään ole kuollut: vaikka Hugo Chavez julisti huhtikuussa alueryhmän kuolleeksi ja lähti ovet paukkuen CANista, Etelä-Amerikan toinen sub-regionaalinen integraatioryhmä CAN voi olosuhteisiin nähden hyvin ja vahvistuu. Chile on päättänyt palata alueryhmään liitännäisjäsenenä, mikä nostaa ryhmän painoarvoa. Meksikon odotetaan seuraavan Chilen esimerkkiä.

Chile on päättänyt palata Andien yhteisöön (CAN), jonka perustajajäsen se oli 1969. Vajaat kymmenen vuotta myöhemmin Chile kuitenkin lähti ryhmästä omille teilleen, mutta palaa nyt ruotuun liitännäisjäsenenä. CAN-maiden ulkoministerit ilmoittivat Chilen liittymisestä 20. syyskuuta YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Muodollinen liittymisprosessi on pantu käyntiin. Ulkoministerit lupailevat samanlaista uutista pian Meksikolta.

Chilen paluu Andien yhteisöön antaa uskoa koko Andien yhteisön tulevaisuudelle

Venezuelan ero yhteisöstä aikaisemmin tänä vuonna ol lähes kuolinisku ryhmälle, ja sitä oltiin eri tahoilla jo hautaamassa. Mitkä tahansa ovat Chilen motiivit palata ruotuun, se tuo Andien maille lisäpainoa ja arvovaltaa. Perussa presidentti ja hallitus toivottavat naapurin tervetulleeksi ja uskovat sen tuovan niin poliittista kuin taloudellista hyötyä Andien alueen integraatioon. Presidentti Alan Garcia onnittelee presidentti Michelle Bacheletia päätöksestä, mutta ottaa tapahtumasta sulan omaan hattuunsa ja sanoo Chilen paluun olevan hänen hallituksensa ensimmäinen ulkopoliittinen saavutus. Kaikissa CAN-puolen lausunnoissa puhutaan sumeilematta Chilen paluusta yhteisön jäseneksi tekemättä eroa tuliko siitä täysjäsen vai liitännäinen.

Perun hallitus ja CANin sihteeristö näkevät Chilen paluussa välitöntä hyötyä CANin aloittaessa neuvottelut EU:n kanssa assosiaatiosopimuksesta. Chilellähän tuo sopimus jo on, joten muut Andien maat odottavat saavansa siltä hyviä neuvoja sopimusneuvotteluja varten.

Chile tuo Andien yhteisöön myös merkittävän kaupallisen blokin

Venezuelan jälkeen Chilestä tulee ryhmän suurin kauppakumppani muiden jäsenten kanssa. Chilen ja CANin välinen kauppa on kasvanut tasaisesti usean vuoden ajan. Chilen vienti Andien maihin on 1,8 miljardin dollarin luokkaa ja tuonti Andeilta 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Lähinaapuri Peru vastaa noin kahta kolmasosaa Chilen inter-regionaalisesta kaupasta, niin viennissä kuin tuonnissa. Andien maista Bolivian kauppa Chilen kanssa on lähes olematonta, mikä johtuu maiden nihkeistä poliittisista suhteista. Nyt kun Chile tulee samaan ryhmään, luulisi sen suhteiden paranevan myös Bolivian kanssa. Pallo on kuitenkin ensisijaisesti Bolivialla tehdä aloite suhteiden lähentämisestä.

Chilen mukaantulo Andien ryhmään vahvistaa myös maiden Aasia-politiikkaa: nyt kun Etelä-Amerikan Tyynen meren rantavaltiot ovat samassa ruodussa, ne voinevat esiintyä yksissä tuumin myös houkuttelevilla Aasian markkinoilla.

Suomen suurlähetystö, Lima