PARAGUAYN MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Paraguayn maatalousvientiin perustuva talous hidastui vuonna 2022. Vuonna 2023 kasvu-uran odotetaan jatkuvan. Maassa on toteutumassa merkittävä metsäteollisuuden investointi.

Paraguay on maataloustuotteiden ja sähkön viennistä riippuvainen talous. Vuonna 2022 vienti kärsi mm. sääolosuhteista ja lannoitteiden heikosta saatavuudesta johtuen, ja talouskasvu hidastui huomattavasti. Vuodelle 2023 ennakoidaan yli 3,5 % kasvua.

Paraguayssa on laajoja investointitarpeita koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yleiseen infrastruktuuriin. Alhaisten verotulojen vuoksi hallituksella on vaikeuksia rahoittaa kaikkia tarpeita, mutta toisaalta Paraguayssa on yksityisen rahoituksen lisäksi mahdollisuus hyödyntää kansainvälisten kehityspankkien tarjoamaa rahoitusta. Hallitus panostaa vahvasti ulkomaisten investointien edistämiseen ja pyrkii lisäämään ennakoitavuutta mm. edullisten verojärjestelyjen avulla.

Maassa on käynnissä maan ensimmäisen sellutehdasinvestointi. Paracel-hanke on edistynyt ja tuonee suomalaisille metsäteollisuuden teknologiatoimittajille sekä metsäklusteriin ja logistiikka-alaan liittyville ratkaisuille ja palveluille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Maassa on erinomaiset luonnonolosuhteet metsäteollisuudelle ja metsäalan kehittämiselle on kysyntää.

Paraguayssa on myös suuri tarve telekommunikaatioverkkojen ja digitalisaation kehittämiseen. Näiden, kuten monien muidenkin sektoreiden, kehittämisessä yksityiset investoinnit ovat tärkeitä.

Paraguay on Suomelle potentiaalisesti mielenkiintoinen kumppani, vaikka maassa toimivia suomalaisyrityksiä on vasta muutamia. Paraguayn haasteita ovat suhteellisen heikot instituutiot, alhainen koulutustaso ja ammattitaitoisen työvoiman puute, korruption yleisyys, etenkin syrjäseuduilla esiintyvä huumerikollisuus ja kehittymätön infrastruktuuri. Arvioitaessa liiketoimintaa Paraguayssa on syytä kiinnittää huomiota kumppaneiden luotettavuuteen.

Maassa käydään presidentin- ja parlamenttivaalit huhtikuussa 2023. Vastakkain ovat konservatiivisen hallituspuolueen ja vasemmisto-keskustalaisen oppositiokoalition ehdokkaat.

POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

  • Bio- ja kiertotalous; maan ensimmäisen sellutehtaan rakentaminen ja siihen liittyvä metsäsektorin ja logistiikan kehittäminen. Myös kiertotaloudessa on paikallisia mahdollisuuksia.
  • Digitalisaatio ja connectivity
  • Koulutusvienti; etenkin ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Teksti: Nicola Lindertz, Suomen suurlähettiläs, Buenos Aires (toimialue Argentiina, Paraguay, Uruguay)