Paraguayn markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Paraguayn markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Paraguayn talous on kasvanut jo pitkään hyvää vauhtia. Covid19-kriisi on kuitenkin lisännyt julkisen velan määrää ja pysäyttänyt kasvun, mutta sen arvioivaan jatkuvan taas vuonna 2021.

Paraguayn haasteita ovat heikko koulutustaso, vaurauden ja vallan epätasainen jakautuminen, alhainen kotimaisten tulojen mobilisointi, heikko sosiaalijärjestelmä, laajalle levinnyt korruptio, tuomioistuinlaitoksen puutteet, tehoton hallinto, rikollisuus ja kehittymätön infrastruktuuri. Vähäisten tulojen vuoksi hallituksella on vaikeuksia investoida infrastruktuurihankkeisiin, mutta toisaalta Paraguayssa on yksityisen rahoituksen lisäksi mahdollisuus hyödyntää kansainvälisten kehityspankkien tarjoamaa rahoitusta. Paraguay houkuttelee investointeja verohelpotuksilla ja muilla taloudellisilla kannustimilla.

Sähkönvienti on Paraguayn pääasiallinen tulonlähde. Paraguay ja Brasilia omistavat puoliksi maailman suurimpiin kuuluvan Itaípun 14 GW vesivoimalan maiden rajalla. Vaikka energian hinta on halpaa, tulisi infrastruktuuriin sähkönjakeluverkkojen parantamiseksi investoida.

Maa on Suomelle jatkossa potentiaalisesti mielenkiintoinen kumppani. Paraguayssa on parhaat mahdolliset luonnonolosuhteet metsäteollisuudelle; eukalyptus-puut kasvavat maan hedelmällisessä maaperässä hyvin nopeasti. Paraguayssa on aloitettu maan ensimmäisen sellutehdasinvestoinnin (Paracel) suunnittelu ruotsalais-paraguaylaisena yhteistyönä. Mikäli hanke toteutuu lähivuosina, voi se tuoda suomalaisille metsäkonetoimittajille ja ammatillisen koulutusosaamisen viennille jopa mega-luokan mahdollisuuksia.

Paraguayssa on valtava tarve telekommunikaatioverkkojen ja digitalisaation kehittämiseen. Myös näillä sektoreilla suomalaisyrityksille voi avautua potentiaalisesti mega-luokan mahdollisuuksia tulevina vuosina. Näiden, kuten monien muidenkin sektoreiden, kehittämisessä yksityiset investoinnit ovat tärkeitä. IADB rahoittaa Paraguayssa julkishallinnon digitalisaatiohanketta, mikä tuo mahdollisuuksia myös yksityisen sektorin business-hankkeiden kehittämiselle. 

Potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille seuraavan vuoden aikana

  • Bio- ja kiertotalous; maan ensimmäisen selluloosatehtaan rakentaminen (potentiaalinen mega opportunity), kiertotaloudessa paikallisia mahdollisuuksia, kohtuullinen business-ympäristö
  • Connectivityn parantaminen (potentiaalinen mega opportunity), digitalisaatiossa mahdollisuuksia jatkossa
  • Koulutusvienti; erityisesti edellä mainittuihin megaluokan hankkeisiin liittyvä ammatillinen koulutus
  • Energia; jatkossa mahdollisesti potentiaalia (Iltau- ja Ande-aktiviteettien seuranta)

Kirsi Vanamo-Santacruz, Suomen suurlähettiläs, Argentina