Pakistanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Pakistanin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Pakistan on maailman viidenneksi väkirikkain, 220 miljoonan asukkaan, alemman keskitulon maa. Suomen ja Pakistanin kauppavaihdon arvo on vaatimatonta. Suomi sulki edustustonsa Islamabadissa vuonna 2012, jonka jälkeen vientimme Pakistaniin on supistunut. Pakistanista löytyisi suomalaisyrityksille hyviä markkinamahdollisuuksia erityisesti voimatalouden, clean techin, kaivosteollisuuden, terveysteknologian, koulutuksen ja digitalisaation aloilla. Kiinan ja Pakistanin talouskäytävä (CPEC) tarjoaa investointimahdollisuuksia erityisesti infrastruktuurin alalla.

Pakistan on paininut viimeiset kymmenen vuotta vaikean taloustilanteen kanssa ja kesällä 2019 Pakistan sai Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) kolmannentoista tukipaketin taloutensa vahvistamiseksi. Vaikka kotimaisen taloudellisen toiminnan odotetaan elpyvän, Pakistanin lähiaikojen taloudelliset näkymät ovat vaimeat. Kuluvana vuonna maan BKT:n kasvun arvioidaan jäävän 0,8 prosentin tasolle. Ensi vuodelle ennakoidaan 2 prosentin talouskasvua. Heikosta taloustilanteesta huolimatta inflaatio on noussut 10,7 prosenttiin vuoden 2020 aikana, johtuen elintarvikkeiden äkillisestä inflaatiosta, energian hintojen noususta ja rupian arvon laskusta. 


Pakistanissa toimii tällä hetkellä vain joitakin suomalaisia yrityksiä, joista mm. Wärtsilä ja Nokia ovat olleet Pakistanin markkinoilla pitkään. Aivan viime vuosina suomalaisyritysten kiinnostus Pakistania kohtaan on ollut kasvussa ja muun muassa koulutusalalla on avautunut mahdollisuuksia suomalaiselle koulutusviennille. Muita potentiaalisia sektoreita suomalaisille yrityksille ovat erityisesti clean tech, jätteistä energiaa, terveysteknologia, koulutus ja kaivosteollisuus. Nousevia aloja ovat IT ja digitalisaatio. Suomalaisten toimijoiden valtteja Pakistanissa ovat Suomen hyvä maine, korkea laatu, suomalaisten yritysten luotettavuus ja Suomen tunnettavuus korruptiosta vapaana maana. 


Kiinan ja Pakistanin käynnistämä talouskäytävä China-Pakistan Economic Corridor CPEC tarjoaa sijoitusmahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille erityisesti infrastruktuurin alalla.


EU myönsi vuonna 2014 pakistanilaisille vientituotteille suosituimmuuskohtelun, minkä myötä Pakistanin vienti EU:n alueelle, ml. Suomeen, on kolminkertaistunut. EU on Pakistanin tärkein vientimarkkina. Vientimme Pakistaniin on vahvasti alijäämäinen. 
Pakistanin ihmisoikeustilanne antaa yhä aihetta huoleen. Uskonnollisten vähemmistöjen elintila on kaventunut ja sananvapautta sekä kansalaisjärjestöjen ja opposition toimintaa rajoitetaan. Kansainvälisissä korruptiotilastoissa Pakistan sijoittuu häntäpäähän.

Ongelmistaan huolimatta Pakistanilla on kuitenkin hyvät kehitysmahdollisuudet: väestöstä 64 % on alle 30-vuotiaita, maassa on kasvava ja vaurastuva keskiluokka ja maan turvallisuustilanne on kohentunut viime vuosien aikana huomattavasti. Pääministeri Imran Khanin johtamalla hallituksella on kunnianhimoinen uudistusohjelma, joka kattaa niin talouden, ihmisoikeudet kuin köyhyyden ja korruption.

Harri Kämäräinen, Kiertävä suurlähettiläs, Etelä-Aasia