Ole mukana CERNin kansainvälisissä hankinnoissa

Ole mukana CERNin kansainvälisissä hankinnoissa

CERN on Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, joka sijaitsee Sveitsin ja Ranskan rajalla lähellä Geneveä. Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1991. Suomen jäsenyys järjestössä edesauttaa ennen muuta suomalaisten hiukkasfyysikkojen osallistumista CERNin koetoimintaan. Heidän lisäkseen laboratoriossa työskentelee muiden alojen suomalaisia tutkijoita. Koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksien lisäksi CERN tarjoaa yrityksille tilaisuuksia tarjota tuotteitaan ja palvelujaan laboratoriolle sekä harjoittaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä laboratorion kanssa.

CERN LHC
CERN LHC (c) CERN

CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire/European Organization for Nuclear Research) on Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus, joka sijaitsee Sveitsin ja Ranskan rajalla lähellä Geneveä. Tutkimuslaitos on perustettu vuonna 1954 ja sillä on tällä hetkellä 23 jäsenmaata. Se rakentaa ja tarjoaa tutkimusryhmien käyttöön tutkimuslaitteita, hiukkaskiihdyttimiä, jotka ovat liian kalliita ja suuria yksittäisen maan ylläpidettäviksi. Keskuksen keskeisin tutkimuslaitteisto on vuonna 2010 käyttöönotettu LHC (Large Hadron Collider eli suuri hadronitörmäytin). Se on kahden synkrotronikiihdyttimen muodostama 27 kilometriä pitkä rengas, joka on tunnelissa sata metriä maan alla.

Noin 13 000 hiukkasfysiikan tutkijaa eri instituuteista ja 77 eri maasta käyttävät laboratorion tutkimuslaitteistoja. 2500 vakituisten CERNin työntekijöiden mukana työskentelee fysiikoiden lisäksi myös muiden alojen kuten tietojenkäsittelyn, sähkötekniikan ja materiaalitieteiden tutkijoita.

Suomi on ollut jäsenvaltio vuodesta 1991. Suomalaista tutkimustoimintaa CERNissä koordinoi vuonna 1996 perustettu kolmen yliopiston (Helsingin yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto) yhteisesti hallinnoima Fysiikan tutkimuslaitos HIP. Suomen jäsenyys järjestössä edesauttaa ennen muuta suomalaisten hiukkasfyysikkojen osallistumista CERNin koetoimintaan. Heidän lisäkseen laboratoriossa työskentelee muiden alojen suomalaisia tutkijoita. Koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksien lisäksi CERN tarjoaa yrityksille tilaisuuksia tarjota tuotteitaan ja palvelujaan laboratoriolle sekä harjoittaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä laboratorion kanssa.

Mitä CERN hankkii?

CERNin vuosittainen budjetti on noin 1,2 miljardia CHF (noin 1,1 miljardia Euroa), ja Suomen jäsenmaksuosuus siitä on noin 15 miljoonaa CHF (2019). CERNin hankinnat käsittävät vuosittain keskimäärin noin 500 miljoonan CHF edestä rakennusurakoita, tarvikkeita sekä palveluita. Ne voidaan jakaa kahteen tyyppiin:

 • Toiminnalliset hankinnat: tuotteita, joita on jo saatavana tai joita voidaan valmistaa käyttämällä olemassa olevaa tuotantoteknologiaa.
 • Build-to-Print hankinnat: tuotteita, joita ei valmisteta vakiona tai teollisuudessa ei ole tietotaitoa tai edes kiinnostusta tällaisten tuotteiden itsenäiseen kehittämiseen.

Tyypillisiä CERNin hankintoja ovat:

 • Maa- ja vesirakennustyöt:
  • Rakentaminen
  • Rakennusten peruskorjaus
  • Metalliset rakenteet
  • Maanrakennustyöt
  • Tietyöt
 • Jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet
 • Sähkötekniikka ja magneetit
  • Muuntajat
  • Sähkönjakokeskukset ja kytkentälaitteet
  • Kaapelit
  • Automaatio
  • Virtalähteet
  • Magneetit
 • Tietoteknologia
  • Laskentajärjestelmät
  • Palvelimet
  • Ohjelmistot
  • Verkkolaitteet
  • Henkilökohtaiset tietokonelaitteet
 • Koneenrakennus ja raaka-aineet:
  • Koneistus
  • Metallilevytyöt ja kaarihitsaus
  • Erityiset valmistustekniikat
  • Raaka-aineet, valmiit ja puolivalmisteet (levyt, putket jne.)
  • Tehtaan ulkopuolella tapahtuva suunnittelu ja testaus
 • Elektroniikka ja radiotaajuudet:
  • Elektroniset komponentit (aktiiviset ja passiiviset)
  • Piirilevyt ja kootut levyt
  • LV- ja HV-teholähteet
  • Radiotaajuuslaitteet
  • Vahvistimet
 • Sekalaiset:
  • Kryogeeniset ja vakuumilaitteet
  • Optiikka ja fotoniikka
  • Hiukkas- ja fotoni-ilmaisimet
  • Terveys- ja turvallisuusvarusteet
  • Kuljetus- ja käsittelylaitteet
  • Toimistotarvikkeet ja huonekalut
  • Teollisuuspalvelut CERNin tiloissa

CERN ja sähköinen hankintaportaali:

CERN hankkii vain rekisteröityneiltä yrityksiltä ja käyttää sähköistä portaalia muun muassa tarvittavia komponentteja, urakoita ja palveluita tarjoavien yritysten esittäytymistä varten. Portaalista löytyy paljon informaatiota siitä, kuinka yritys voi löytää hankintakilpailutuksia ja esittää tarjouksensa. CERNin kysyntä on erittäin monipuolista tutkimusprojektien laajuuden vuoksi. Yritykset voivat itse etsiä portaalista tietoa tarjouspyynnöistä, jotka vastaavat omaa tarjontaa aina mahdollisesta tunnelin kaivuusta catering -palveluihin. Tarjouskilpailumekanismit määräytyvät tarjouspyynnön hintahaitarin mukaan. Suurimmat hankkeet vaativat tietenkin pidemmän ja vaativamman kilpailutuksen kuin pienemmät hankinnat. Hintaluokkia ovat A = alle 750 000 CHF, B = 750 000 - 5 000 000 CHF, C = 5 000 000 - 10 000 000 CHF ja D = yli 10 000 000 CHF. 

CERNin tulee suorittaa hankintansa siten, että ostot kustakin jäsenmaasta ovat jokseenkin samaa suuruusluokkaa kuin ao. maan jäsenmaksuosuus. Suomalaisilla yrityksillä on niin ollen hyvät mahdollisuudet menestyä CERNin tarjouskilpailuissa, sillä hankinnat Suomesta ovat viime vuosina jääneet kovin vaatimattomiksi.

CERNn hankintaportaalista löytyvät yleiset tiedot siitä, miten yritykset voivat rekisteröityä CERNin toimittajasivuille sekä etsiä CERNin ajankohtaisia hankkeita. Ohjeet sopimuksista CERNin kanssa löytyvät sivulta procurement.web.cern.ch (sopimusvaatimuksista, peruskäytänteistä tavaran toimittamisessa, laskutuksesta yms.), ja rekisteröityminen CERNin tietokantaan voidaan tehdä sivulla procurement.cern.ch. Jokaisella CERNin jäsenmaalla on oma ”Industrial Liaison Officer”. Suomen osalta Business Finland hoitaa Suomen kontaktit CERNiin.

 

Timo Rajakangas/Philipp Jordi

Lisää linkkejä:

Suomen Akatemia/Valtiojäsenyydet