Norjassa työnantaja voi lukea sähköpostin sisällön

Norjan tietosuojalakia on uudistettu tänä talvena. Uudistukset koskevat työnantajan oikeutta lukea työntekijän sähköpostia ja työntekijän omaa aluetta yrityksen tietoverkostossa (arbeidstakerens personlige omrÅde i virksomhetens datanett) sekä tutkia työnantajan työntekijän käyttöön antamia elektronisia laitteita.

Tietosuojalain uudistukset Norjassa astuivat voimaan 1. maaliskuuta. Uudistukset koskevat työnantajan oikeutta lukea työntekijän sähköpostia ja työntekijän omaa aluetta yrityksen tietoverkostossa (arbeidstakerens personlige omrÅde i virksomhetens datanett) sekä tutkia työnantajan työntekijän käyttöön antamia elektronisia laitteita. Uudistus- ja hallintoministeri Heidi Grande Røysin mukaan on hyvä, että vihdoin saadaan voimaan säännöt, jotka luovat pysyvyyttä ja ennakoitavuutta työsuhteisiin. Grande Røysin mukaan uudistuksessa haluttiin huomioda työntekijän oikeudet hyvin.

Tietosuojalain uudet säännökset noudattavat samoja piirteitä kuin Suomen sähköisen viestinnän tietosuojalain uudistuksessa. Suomessa säännökset kuitenkin rajoittuvat työntekijän sähköpostin ja muun verkkoliikenteen tunnistamistietojen tutkimiseen. Norjan uudet säännökset mahdollistavat työntekijän sähköpostin lukemisen. Lain mukaan työnantajalla on oikeus lukea työntekijän sähköpostia, mikäli

  • se on yrityksen toiminnan kannalta välttämätöntä,
  • jos on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on rikkonut työsuhteen ehtoja vakavalla tavalla tai
  • jos on perusteltu syy epäillä, että sähköpostia on käytetty niin, että se on riittävä syy työntekijän irtisanomiseen.

Tilanteessa, jossa työnantaja katsoo työntekijän sähköpostin lukemisen olevan välttämätöntä, työntekijää on informoitava asiasta etukäteen. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi miksi työnantaja katsoo sähköpostin lukemisen olevan oikeutettua ja mitä oikeuksia työntekijällä lukemisen suhteen on. Työntekijällä ja hänen luottamusmiehellään on oikeus olla paikalla lukemisen aikana. Säännökset koskevat vain työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta. Jos käy ilmi, että työntekijä on syyllistynyt rikkeeseen, työnantajan on arvioitava, haluaako hän tehdä tapauksesta ilmoituksen poliisille.

Jos säännöksiä rikotaan, tietosuojavaltuutettu (Datatilsynet) voi määrätä sakon, jonka enimmäismäärä on 700 000 Norjan kruunua. Jos työntekijä katsoo, että työnantaja on rikkonut sääntöjä, hän voi valittaa asiasta tietosuojavaltuutetulle.

Norjassa uudistus ei herättänyt samanlaista mediamylläkkää kuin "Lex Nokia" Suomessa, vaikka sisällöltään säännöksissä on samankaltaisuuksia. Uudistus- ja hallintoministeriön valtiosihteeri Wenche Lyngholmin mukaan säännöksille on ollut selvä tilaus. Aiemmin tietosuojasta on annettu vain suosituksia. Osalla yrityksistä on ollut käytössä omat sääntönsä, ja epäselvät tilanteet ovat aiheuttaneet runsaasti riitoja. (Dagens Næringsliv 7.3.)

Lähteet: