Norjalainen paperikonserni Peterson joutunut kriisiin

Norjalainen Peterson on yksi Euroopan johtavia paperin- ja paketoinnin ratkaisujen tuottajia. Yhtiöllä on 1500 työntekijää. Pääkonttori sijaitsee Mossissa. Konsernilla on yhteensä 12 tehdasta Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. 

Risløkka as omistaa 66 prosenttia yhtiöstä, ja loput 34 prosenttia on paikallisten metsänomistajien (Asker og Telemark skogeierlag) omistuksessa. Teollisuussijoittajat Terje Haglund ja Roar Pauslud ovat Risløkan suurimpia omistajia. Konserni on joutunut vakaviin vaikeuksiin ja konkurssiuhkaan, jollei yhtiö saa rahoitusta kuntoon.

Norjalainen paperikonserni Peterson on joutunut vaikeuksiin, ja työntekijät pelkäävät konkurssia. Peterson konsernin tehdas Mossissa on 108 vuotta vanha, jolla on 270 työntekijää. Willy Roger Josefsen on kauhuissaan. Hän istuu tällä hetkellä Petersonin hallituksessa ja on työskennellyt Petersonilla 47 vuotta. Hän pitää tilannetta erittäin vakavana, jossa pitää ottaa lainaa velan maksamiseksi. Yhtiön toimitusjohtaja Per C. Kløvestad sanoo yhtiön olevan hyvin vaikeassa tilanteessa, joka vaatii tehokasta yhteistyötä omistajien, luotonantajien, johtokunnan ja työntekijöiden kesken jotta Peterson selviäisi tilanteesta. 

Viimeisten kuukausien aikana Petersonin paperi- ja pakkaustuotteiden kysyntä on laskenut dramaattisesti, samaan aikaan kuin paperituotteiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti. Tämä on puolestaan aiheuttanut likviditeettiongelman, joka johtaa 85 miljoonan Norjan kruunun velkaan alihankkijoille. Peterson tarvitsee noin 150 miljoonaa kruunua selvitäkseen tästä vuodesta. 150 miljoonan kruunun arvio perustuu yhtiön mukaan worst case -skenarioon, jossa yhtiö joutuu vakaviin likviditeettivaikeuksiin, jollei tehdä merkittäviä rakennemuutoksia, yhtiö kirjoittaa lainanantajille. 

Petersonin konsernilla oli vuodenvaihteessa velkaa yhteensä noin 766 miljoonaa kruunua, josta DnB Nor on lainannut 540 miljoonaa kruunua. Yhtiö on tällä hetkellä tiiviissä neuvotteluissa päälainanantajan DnB Norin kanssa kriisiavusta. DnB Nor suostui välittömästi järjestämään 50 miljoonaa kruunua velkojen maksamiseen alihankkijoille. Tämän lisäksi DnB Nor on myös varannut 70 miljoonaa kruunua paperikonsernin vaikean tilanteen avustamiseksi. Luoton antamiseksi, DnB Nor vaatii Petersonin varastot ja asiakassaatavat pantiksi. Tämän lisäksi pankki vaatii omistajilta 30 miljoonan kruunun takuun. 

Riippumaton rahoitusjärjestelyjen valvoja Norsk Tillitsmann edustaa sijoittajia, jotka ovat yhdessä lainanneet 380 miljoonaa kruunua Petersonille. Peterson on ehdottanut lainan ehtojen uudelleen neuvottelemista. Lainan jälleenrahoittaminen on kuitenkin Per C. Kløvestadin mukaan finanssikriisin aikaan mahdotonta. Tämän takia Petersonin on pyrittävä lainan ehtojen uudelleen neuvottelemiseen.

Tilanne on ongelmallinen, sillä Norsk Tillitsmann suhtautuu kriittisesti DnB Norin avustukseen. DnB Nor on pelkästään suostunut lyhytaikaiseen rahoitukseen, mutta pankki ehdottaa kuitenkin muiden lainanantajien lainojen pidentämistä, joka ei ole Norsk Tillitsmannin etujen mukaista. Se, että pankki ei ole suostunut pitkäaikaiseen rahoitusratkaisuun, lisää Norsk Tillitsmannin mukaan epävarmuutta. 

Norsk Tillitsmann sanoo esittäneensä mielipiteensä DnB Norille, mutta pitää esitystään puheena kuuroille korville. Norsk Tillitsmannin mukaan Peterson on DnB Norin kriisiavustuksesta huolimatta vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa. DnB Nor ei suostu kommentoimaan haluttomuuttaan järjestää pitkäaikaista rahoitusta Petersonille. DnB Norin viestintäpäällikkö Morten Skauge vakuuttaa DnB Norin uskovan Petersoniin, mutta ei halua kommentoida Petersonin jälleenrahoittamisen riskitasoa.

Peterson on myös tiiviissä keskustelussa henkilöstön edustajien kanssa työajan lyhentämisestä neljään päivään viikossa tai 10 prosenttia palkan leikkaamisesta. Yhtiö pohtii myös tuotannon leikkaamista joissakin tehtaissa. (Dagens näringsliv, Krise for papirkjempe, 30.1.2009) 

Petersonin tilanne on myös Suomen kannalta tärkeä ottaa huomioon, sillä Peterson-konsernin toiminta ulottuu myös Suomeen. Peterson osti UPM kymmeneltä aaltopahvitehtaan 1998 ja perusti Peterson Packaging Oy:n. Peterson Packagingilla on Suomessa tuotantolaitos Valkeakoskella ja Vantaalla. Peterson Packaging on osa Peterson-konsernia. (www.peterson.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)). Peterson Packaging työllisti vuoden 2007 vuosikertomuksen mukaan Suomessa noin 228 henkilöä.