Nepalin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Nepal tarjoaa 30 miljoonan kuluttajan kasvavan markkinan, joka sijaitsee kahden taloudellisen jättiläisen – Intian ja Kiinan – välissä. Koronapandemia ja sen mukana tulleet rajoittavat toimet ovat hidastaneet Nepalin talouskasvua ja investointeja merkittävästi myös vuoden 2021 aikana ja negatiiviset vaikutukset jatkunevat edelleen vuonna 2022. Nepalin talous tarvitsee investointeja infrastruktuuriin, innovaatioita ja teknologian siirtoa toipuakseen koronaepidemian vaikutuksista kestävällä tavalla. Kansainvälisten avunantajien tuki tälle tulee olemaan merkittävä lähivuosien aikana. Suomi pyrkii kehittämään kauppasuhteitaan aloilla, joilla meillä on suhteellista etua. Näitä ovat mm. opetus, cleantech (ml. WASH, uusiutuva energia ja älykkäät energiaratkaisut) sekä ICT ja digitalisaatio.

Nepal tarjoaa 30 miljoonan kuluttajan kasvavan markkinan, joka sijaitsee kahden taloudellisen jättiläisen –  Intian ja Kiinan – välissä. Nepal on yksi maailman vähiten kehittyneistä valtioista (LDC) ja Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikainen kumppanimaa. Maa on kuitenkin onnistunut vähentämään merkittävästi köyhyyttä viime vuosien aikana ja pyrkii pois vähiten kehittyneiden maiden joukosta vuonna 2026.  Koronapandemia ja sen mukana tulleet rajoittavat toimet ovat hidastaneet Nepalin talouskasvua ja investointeja merkittävästi vuoden 2021 aikana. Negatiiviset vaikutukset jatkunevat myös vuoden 2022 aikana ja pandemia rajoittanee edelleen kokoontumisia, matkoja, tilaisuuksien järjestämistä jne.

Nepalin talouden kulmakivinä ovat maatalous, turismi ja ulkomailta tulevat rahalähetykset. Teollisuuden kehitys on ollut hidasta. Maan tärkein luonnonvara on vesivoima ja pääosa ulkomaisista investoinneista kohdistuukin vesivoimaan ja turismiin. Nepal saa kehitysapua noin 1,5 mrd USD vuosittain kansainvälisiltä avunantajilta, kuten Maailmanpankki, Aasian kehityspankki, YK sekä kahdenväliset avunantajat ml. EU. Kauppapolitiikassa Nepal nauttii EU:n Everything But Arms (EBA) sopimuksen etuja. Nepal on Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikainen kumppanimaa ja Suomi tukee Nepalia monin eri rahoitusinstrumentein. Suomi on yksi harvoista läsnä olevista EU-maista ja omaa hyvät verkostot Nepalissa.  

Nepalin talous tarvitsee investointeja infrastruktuuriin, innovaatioita ja teknologian siirtoa sekä myös liiketoimintaympäristön jatkuvaa parantamista toipuakseen koronapandemian vaikutuksista kestävällä ja vihreämmällä tavalla. Kansainvälisten avunantajien tuki tulee tässä olemaan merkittävä lähivuosien aikana ja avunantajat ovat valmistelleet usean miljardin USD:n suuruista kestävän kasvun (Green, Resilient and Inclusive Development, GRID) tukiohjelmaa Nepalille Maailmanpankin johdolla. Suomen ja Nepalin välisen kaupan volyymi on ollut pieni viime vuosina. Kauppasuhteita pyritään kuitenkin kehittämään sektoreilla, joilla meillä on suhteellista etua. Näitä ovat mm. koulutus sekä vesi- ja sanitaatio, jotka ovat Suomen kehitysyhteistyön painopistesektoreita Nepalissa. Näiden lisäksi suomalaiselle osaamiselle olisi kysyntää niillä sektoreilla, joilla investointien tarve on suurinta, kuten cleantech (ml. uusiutuva energia ja älykkäät energiaratkaisut), ICT ja digitalisaatio, kaupunkisuunnittelu ja -infrastruktuurin kehittäminen sekä maa- ja metsätalous. Erityisesti jo Intiassa toimivien suomalaisyritysten voisi olla mahdollista laajentaa ”kotimarkkinaansa” Nepaliin.

Teksti: Pertti Anttinen, Suomen suurlähettiläs, Nepal