Nepalin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Nepal tarjoaa 30 miljoonan kuluttajan kasvavan markkinan, joka sijaitsee kahden taloudellisen jättiläisen - Intian ja Kiinan - välissä. Korona-pandemia ja sen mukana tulleet rajoittavat toimet ovat hidastaneet Nepalin talouskasvua ja investointeja merkittävästi vuoden 2020 aikana ja negatiiviset vaikutukset jatkunevat myös vuonna 2021. Nepalin talous tarvitsee investointeja infrastruktuuriin, innovaatioita ja teknologian siirtoa toipuakseen korona-epidemian vaikutuksista kestävällä tavalla. Kansainvälisten avunantajien tuki tälle tulee olemaan merkittävä lähivuosien aikana. Suomi pyrkii kehittämään kauppasuhteitaan aloilla, joilla meillä on suhteellista etua. Näitä mm. ovat Suomen kehitysyhteistyön painopistealueet Nepalissa: vesi- ja sanitaatio sekä opetus. Näiden lisäksi suomalaiselle osaamiselle olisi kysyntää niillä sektoreilla joilla investointien tarve on suurinta ml. clean tech, uusiutuva energia ja älykkäät energiaratkaisut, ICT, kaupunkisuunnittelu ja infrastruktuurin kehittäminen sekä maa- ja metsätalous.

Nepal tarjoaa 30 miljoonan kuluttajan kasvavan markkinan, joka sijaitsee kahden taloudellisen jättiläisen - Intian ja Kiinan - välissä. Nepal on yksi maailman vähiten kehittyneistä valtioista (LDC). Maa on kuitenkin onnistunut vähentämään merkittävästi köyhyyttä viime vuosien aikana ja pyrkii pois vähiten kehittyneiden maiden joukosta vuonna 2022.  Korona-pandemia ja sen mukana tulleet rajoittavat toimet ovat hidastaneet Nepalin talouskasvua ja investointeja merkittävästi vuoden 2020 aikana. Negatiiviset vaikutukset jatkunevat myös vuoden 2021 aikana ja pandemia rajoittanee edelleen kokoontumisia, matkoja, tilaisuuksien järjestämistä jne. 


Nepalin talouden kulmakivinä ovat maatalous, turismi ja ulkomailta tulevat rahalähetykset. Teollisuuden kehitys on ollut hidasta. Maan tärkein luonnonvara on vesivoima ja pääosa ulkomaisista investoinneista kohdistuukin vesivoimaan ja turismiin. Nepal saa kehitysapua noin 1,5 mrd. USD vuosittain kansainvälisiltä avunantajilta, kuten Maailmanpankki, Aasian kehityspankki, YK sekä kahdenväliset avunantajat ml. EU. Kauppapolitiikassa Nepal nauttii EU:n Everything But Arms (EBA) sopimuksen etuja. Nepal on Suomen kehitysyhteistyön pitkäaikainen kumppanimaa ja Suomi tukee Nepalia monin eri rahoitusinstrumentein.  


Nepalin talous tarvitsee investointeja infrastruktuuriin, innovaatioita ja teknologian siirtoa sekä myös liiketoimintaympäristön jatkuvaa parantamista toipuakseen korona-epidemian vaikutuksista kestävällä ja vihreämmällä tavalla. Kansainvälisten avunantajien tuki tulee tässä olemaan merkittävä lähivuosien aikana ja avunantajat valmistelevat kestävän kasvun tukiohjelmaa Nepalille Maailmanpankin johdolla. Suomen ja Nepalin välisen kaupan volyymi on ollut pieni viime vuosina. Kauppasuhteita pyritään kuitenkin kehittämään sektoreilla, joilla meillä on suhteellista etua. Näitä ovat mm. koulutus sekä vesi- ja sanitaatio, jotka ovat Suomen kehitysyhteistyön painopistesektoreita Nepalissa. Näiden lisäksi suomalaiselle osaamiselle olisi kysyntää niillä sektoreilla, joilla investointien tarve on suurinta ml. clean tech, uusiutuva energia ja älykkäät energiaratkaisut, ICT, kaupunkisuunnittelu ja infrastruktuurin kehittäminen sekä maa- ja metsätalous.

Pertti Anttinen, Suomen suurlähettiläs, Nepal