Namibian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Namibian BKT:n arvioidaan supistuvan tänä vuonna 7,8 prosenttia Covid-19-pandemian seurauksena. Terveys- ja ICT-sektorit ovat vahvistuneet kriisin aikana. Alkuvuoden sateiden ansiosta maataloussektorilla on ollut kasvua. Pitkällä aikavälillä koulutus, energia ja kaivostoiminta tarjoavat lukuisia markkinamahdollisuuksia.

Namibian vahvuuksia ovat nuori väestö, rauha ja vakaus, rikkaat luonnonvarat, toimiva infrastruktuuri sekä Afrikan vapain media. Maa haluaa toimia porttina Eteläisen Afrikan markkinoille. Maidemme erityissuhteen ansiosta suomalaiset toimijat tunnetaan Namibiassa; heitä pidetään ammattitaitoisina ja luotettavina. Koronapandemian käynnistyessä Namibialla oli takanaan useamman vuoden kamppailu talousvaikeuksien kanssa. 

Namibian hallitus on indikoinut, että talouspolitiikan monipuolistaminen, työpaikkojen luominen, maatalouden ja omavaraisuuden vahvistaminen, vihreä siirtymä ja energiasektorin yhteistyö sekä digitaalinen transformaatio tulisivat olemaan post-corona ohjelmassa. Edustuston Team Finland-toiminnan painopisteet koulutus, energia ja kaivostoiminta tarjoavat markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Maassa on kasvavaa kiinnostusta ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen kestävän käytön ratkaisuille (cleantech).

Koulutus


Namibiassa arvostetaan koulutusta. Noin kymmenys maan BKT:sta ja neljäsosa valtion budjetista 2020/2021 suuntautuu sektorille. Merkittävistä julkisista, yksityisistä ja kehityskumppanien satsauksista huolimatta koulutuksen laatu ei ole toivotusti parantunut, ja sektori tarjoaakin edelleen mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Koulutusyhteistyö on painottunut alakouluasteelle ja korkea-asteelle. Uutta kysyntää on ammatillisen koulutuksen saralla ja tutkimusyhteistyössä. Koulutusinstituutioiden välisen yhteistyön lisäksi liiketoimintamahdollisuuksia koulutusvientiyrityksille on skills training-pohjaisessa koulutuksessa, oppimisympäristöjen luomisessa, digitaalisen teknologian hyödyntämisessä ja opetusalan konsultoinnissa.

Energia


Namibian energiasektori on murroksen edessä, sillä sähkönkulutus maassa on kolminkertaistunut 2000-luvulla.  Namibian pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa kotimaista tuotantoa ja vähentää riippuvuutta tuontienergiasta. Toinen painopiste on sähkön siirron ja sen saatavuuden helpottaminen. Uusiutuvat energiamuodot tarjoavat monia liiketoimintamahdollisuuksia. Haasteita on tällä hetkellä erityisesti energian varastoinnissa eli erilaiset varastointiin liittyvät ratkaisut ovat tervetulleita. 

Kaivostoiminta


Namibian talouden kulmakivi on kaivosteollisuus. Sen osuus bruttokansantuotteesta on yli 10 prosenttia ja viennistä puolet. Namibia lukeutuu maailman tärkeimpiin uraanin ja korkealuokkaisten timanttien tuottajiin. Namibialaiset ovat olleet kiinnostuneita suomalaisosaamisesta esim. arvoketjujen jalostustyössä, kaivoshenkilökunnan koulutuksessa ja paljon sähköä tarvitsevien kaivosten energiaratkaisuissa.

Pirkko-Liisa Kyöstilä, Suomen suurlähettiläs, Namibia