Namibian ja Kiinan yhteistyö jatkuu vahvana

Namibian ja Kiinan suhteet ovat viime vuosina syventyneet tasaisesti. Hyvät poliittiset suhteet vahvistavat myös maiden välistä kaupallista yhteistyötä.

Kiinan ja Namibian välinen kauppa vuonna 2000 oli 11 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja vuoteen 2010 mennessä se oli kasvanut 730 miljoonaan dollariin. Suurin osa maiden välisestä kaupasta on mineraalien, kuten uraanin ja kuparin, vientiä Namibiasta Kiinaan ja teollisuustuotteiden ja kulutustavaroiden tuontia Kiinasta Namibiaan.

Kiinan kansallisen puolueen pysyvän komitean puhemies Wu Bagguo tuli Namibiaan neljäpäiväiselle valtiovierailulle toukokuun lopulla. Wun asema Kiinassa vastaa lähinnä eduskunnan puhemiestä, eli hän on teknisesti toinen presidentti Hu Jintaon jälkeen.

Hu vieraili Namibiassa vuonna 2007.

Wun vierailun yhteydessä Kiina ja Namibia allekirjoittivat neljä sopimusta. Namibian presidentin toimiston alaisen kansallisen suunnittelukomission NPC:n johtaja Tom Alweendo ja Kiinan varakauppaministeri Fu Ziyzing allekirjoittivat sopimuksen taloudellisesta yhteistyöstä.

Toinen sopimus liittyi kiinalaisten sairaalalaitteiden tuomiseen Namibiaan. Vuonna 2007 Suomen korkotukiluottohankkeessa GE Healthcare toimitti 13 miljoonan euron edestä sairaalalaitteita Namibian sairaaloihin. Nyt kiinalaisten tuella osa näistä luultavasti uusitaan.

Kiina lupautui tukemaan Namibian talouskehitystä, mikä pitänee sisällään muun muassa Kiinan sponsoroiman seminaarin taloudellisesta rakentamisesta Namibian ministeriöiden virkamiehille.

Namibiassa toimii useita kiinalaisia rakennusfirmoja, jotka ovat mukana pääsääntöisesti julkisen sektorin rakennushankkeissa mutta myös rakentaneet uuden saksalaisen investoinnin, Ohorongo-sementtitehtaan, ja toukokuussa avatun Hilton-hotellin. Neljännen sopimuksen puitteissa Kiina lupasi 500 000 dollarin edestä tukea Pohjois-Namibian tulvien uhreille.

Sopimusten lisäksi Wu ehdotti matkansa aikana että kaupallis-taloudellisia suhteita tulee edistää erityisesti 1) maatalous- ja kalataloustuotteiden viennillä Namibiasta, 2) luonnonvara- ja kaivosalalla ja 3) infrastruktuurin rakentamisessa.

Wu piti myös puheen ensimmäisessä Africa–China Young Leaders Forumissa, joka järjestettiin Windhoekissa 21.–23. toukokuuta.

Namibiasta Wu jatkoi matkaansa Angolaan, Etelä-Afrikkaan ja Malediiveille.

”Hyvä malli etelä–etelä-suhteisiin”

Wun mukaan Kiinan ja Namibian hyvät poliittiset suhteet ovat tehostaneet kaupallis-taloudellisia suhteita. Wun mielestä maiden väliset suhteet ovat malli hyvistä etelä–etelä-suhteista. Wu kertoi, että Kiinan tuntemukset Namibiaa kohtaan ovat lämpimät, että jatkuvat korkean tason suhteet, poliittinen luottamus ja tiivis koordinaatio kansainvälisissä asioissa todistavat hyvistä suhteista ja että maat eivät puutu toistensa sisäisiin asioihin.

Tapaamisessa Wun kanssa presidentti Pohamba kertoi, että maiden väliset suhteet alkoivat 1960-luvulla, kun Kiina koulutti namibialaisia itsenäisyystaistelijoita ja antoi maalle sotamateriaalitukea, ja tämän jälkeenkin Kiina on jatkanut erilaista tukea Namibialle. Wu kiitteli vierailuita Namibiasta Kiinaan. Hänen mukaansa Namibian entinen presidentti Sam Nujoma on vieraillut Kiinassa 16 kertaa presidenttinä olleessaan ja presidentti Pohambakin on vieraillut Kiinassa jo useasti.

Presidentti Pohamba vieraili Kiinassa viimeksi kesäkuun alussa Southern African Development Communityn (SADC) puheenjohtajana edistämässä yhteisön jäsenmaiden ja Kiinan suhteita ja samalla edistämässä Namibian suhteita. Lehtitietojen mukaan presidentti Hu Jintao toivoo lisää kauppaa Namibian ja muiden SADC-maiden kanssa.

Hun vieraillessa Namibiassa 2007 Namibia ja Kiina allekirjoittivat 100 miljoonan euron suuruisen korkotukiluottopaketin, mutta vuoteen 2010 mennessä Namibia oli käyttänyt siitä vain pienen osan. Pohamba kertoi Namibian olevan kiinnostunut Kiina-suhteissaan investoinneista, infrastruktuurista ja tietoliikenteestä.

Lisäksi Pohamba kertoi, että Kiinasta voisi tulla hyödyllinen kumppani energia-alalla, vesihuollossa, kalastuksessa, maataloudessa ja kansainvälisissä suhteissa.

Kiinalla vahva asema

Namibian ja Kiinan suhteet ovat viime vuosina syventyneet tasaisesti. Hyvät ja aktiiviset poliittiset suhteet vahvistavat maiden välistä kaupallis-taloudellista yhteistyötä ja päinvastoin. Välillä paikallisissa sanomalehdissä on kritiikkiä kiinalaisten yritysten viemistä työpaikoista tai kiinalaisten tuotteiden huonosta laadusta. Jopa presidentti Pohamba on sanonut toivovansa hyvälaatuisia tuotteita Kiinasta.

Vaikuttaa siltä, että Kiina ja Namibia tulevat jatkamaan tiivistä yhteistyötä kaupassa ja politiikassa. Namibiaa hallitsevalla Swapo-puolueella on erittäin hyvät suhteet kiinalaisiin, ja se tekee yhteistyötä Kiinan kommunistisen puolueen kanssa.

Muutamista arvostelevista lehtiartikkeleista huolimatta Kiinalla vaikuttaa olevan erittäin vahva asema Namibian taloudessa. Kiinalaiset ovat mukana kaivosalalla (10–15 etsintäyhtiötä, investointeja suunnitteilla), rakennusalalla (5–10 yritystä) ja vähittäismyynnissä (varovaisen arvion mukaan 300–500 yritystä).

Namibiassa toimii myös Kiina–Namibia-kauppakamari. Kiinan asemasta kertoo myös se, että kun lehdessä on ollut ilmoituksia, oissa sanotaan ”jos löydät kiinalaisista kaupoista piraattituotteita, niin ilmoita niistä Kiinan suurlähetystöön”. Eli Namibian hallituksella ei näytä olevan kovin vahvaa kiinnostusta monitoroida, mitä kiinalaistaustaiset yritykset tekevät, vaan se jätetään kiinalaisille itselleen.

Kiinalaisyritysten veronmaksu sekä se, minkälaisin työehdoin yritykset työllistävät ja mitä tuotteita ne tuovat ja vievät maasta, ei ole täysin selvillä. Kiinalaiset yritykset ovat tuoneet kilpailua ja palveluita Namibian talouselämään, mutta niin kauan kuin Namibian hallitus on välinpitämätön yritysten toimintatavoista Namibiassa, kiinalaisyritysten tuoma ”tehokkuushyöty” Namibian markkinoilla ei hyödytä Namibian valtion kassaa verojen tai työllisyyden kautta, vaan vaarana on että voitot siirtyvät matkalaukuissa Yhdysvaltain dollareina pois Namibiasta.

Ensimmäinen Africa–China Young Leaders Forum – “Friendship, Cooperation and Development”

Kiina järjesti ensimmäisen Africa–China Young Leaders Forumin Windhoekissa 21. –23. toukokuuta 2011 teemalla “Friendship, Cooperation and Development”. Paikalle oli kutsuttu 180 nuorta johtajaa Afrikasta ja Kiinasta. Nuorista johtajista 60 tuli Kiinasta, 60 Namibiasta ja 60 noin kahdestakymmenestä Afrikan maasta, mm. erikseen Sudanista ja Etelä-Sudanista.

Wu Bagguon lisäksi tilaisuuteen osallistui Kiinasta muun muassa kommunistisen puolueen kansainvälisen osaston varajohtaja Ai Ping. Lehtitietojen mukaan foorumin sponsoreita olivat Kiinan kommunistinen puolue ja Namibian Swapo-puolue.

Foorumin avajaisissa Swapon pääsihteeri ja Namibian oikeusministeri Pendukeni Iivula Ithana sanoi, että Kiina on ”super-friend” ja että Afrikka–Kiina-ystävyys on kallion lujaa ja peittoaa profeetat, jotka ennustavat tämän kunniakkaan historiallisen suhteen lakkauttamista. Foorumin aikana nuoret johtajat keskustelivat Kiinan ja Afrikan historiallisista suhteista, taloussuhteista, investoinneista ja median vaikutuksesta suhteisiin. Tilaisuuteen osallistui muun muassa presidentti Pohamba ja useita namibialaisia ministereitä

Foorumin lopuksi nuoret johtajat julkaisivat Windhoek-julistuksen, joka kuulutti nuoria afrikkalaisia ja kiinalaisia johtajia ottamaan vastuuta kansallisesta kehityksestä ja Kiina–Afrikka-yhteistyöstä.

Julistuksen mukaan nuorten foorumi tulee osaksi Kiina–Afrikka-yhteistyöfoorumia (Forum on China–Africa Cooperation, FOCAC, www.focac.org/eng/ (avautuu uuteen ikkunaan)) ja tulevaisuudessa useammat afrikkalaiset nuorisojärjestöt osallistuvat ja isännöivät foorumia. Kiina rakentaa suhteita järjestelmällisesti ja hyvissä ajoin uuden sukupolven afrikkalaisiin johtajiin.

kauppa