Myanmarin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Myanmarin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Suomalaisille yrityksille kiinnostavia mahdollisuuksia useilla toimialoilla. Tällaisia toimialoja ovat mm. vesi-, kaivos-, energia-, metsä-, terveys-, koulutus-, digitalisaatio- ja cleantech-sektorit. Valtio panostaa erityisesti energiasektorin kehittämiseen.

Myanmarin talous on ollut yksi Aasian nopeimmin kasvavista talouksista (6-7% vuodessa), vaikka covid-19:n takia kasvu on nyt supistunut 0,5 prosenttiin. Sillä on runsaasti luonnonvaroja ja sen yli 50 miljoonasta asukkaasta suuri osa on nuoria. Myanmarin poliittiseen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, mutta sen taloudellisen kehityksen uskotaan jatkuvan vahvana.

Myanmar on yhä köyhä kehitysmaa, ja sen infrastruktuuri samoin kuin sääntely-ympäristö ovat puutteellisia. Maa kehittää yritysilmapiiriään ja investoi tällä hetkellä erityisesti energiantuotannon kasvattamiseen; isoissa kaupungeissa puolestaan etsitään esim. jätehuollon ja kiertotalouden ratkaisuja. 


Maan budjettirahoitus on niukkaa ja rahoitusmarkkinat kehittymättömät, mutta se saa runsaasti kehitysrahoitusta erityisesti Aasian kehityspankilta, Maailmanpankilta sekä Japanilta; kehitysrahoitus on noin 3 miljardin dollarin vuositasolla. Käytössä ovat myös Suomen kehitysyhteistyön yksityissektorin tukimuodot. EU:n ja Myanmarin "Everything But Arms" -menettelyn takia Myanmarista EU:hun suuntautuvaan vientiin ei kohdistu vientitariffeja. 


Suomalaisille yrityksille voi avautua mahdollisuuksia useilla toimialoilla Myanmarin nopeasti kehittyvillä markkinoilla. Keskeisiä toimialoja suomalaista osaamista ja yritystoimintaa ajatellen ovat muun muassa vesi-, kaivos-, energia-, metsä-, terveys-, koulutus-, digitalisaatio- ja cleantech-sektorit. 

Riikka Laatu, Suomen suurlähettiläs, Myanmar