Muutoksia Ruotsin sähköverotukseen

Muutoksia Ruotsin sähköverotukseen

Sähkön energiaverotusta koskeva selvitystyö – Sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el – jätettiin Ruotsin valtiovarainministeriölle perjantaina 9.10.2015.

Selvityksen lähtökohtina ovat olleet: 1) sähköverojärjestelmän pitää olla EU-oikeuden mukainen, 2) Ruotsin elinkeinoelämän kilpailukyky ylläpidetään ja 3) vääristymiä vältetään niin paljon kuin mahdollista.

Selvityksessä tehdään seuraavat konkreettiset ehdotukset:

  1. palvelinkeskusten sähkövero laskettaisiin samalle tasolle teollisen tuotannon sähköveron kanssa, eli 0,5 äyriin/kWh. Tätä perustellaan alan kansainvälisellä kilpailulla sekä energiaintensiivisyydellä.
  2. Veronalennus toteutettaisiin jatkossa palautusjärjestelmän kautta niin, että palautuksen saamisen vähimmäismäärä olisi 12 000 SEK vuodessa.
  3. Pohjois-Ruotsin kunnilta poistetaan alennettu sähköverokanta.

Muutokset esitetään tulemaan voiman 1.1.2017 lukien. Selvityksen arvion mukaan valtion verotulot kasvaisivat 975 miljoonaa SEK vuodessa. Verotulot lisääntyisivät pohjoisen alemman verokannan poistumisen myötä. Palvelinkeskukset maksaisivat jatkossa selvästi vähemmän sähköveroa. Pohjois-Ruotsissa olevan sähkölämmitteisen omakotitalon veronnousuksi arvioidaan 2500 SEK vuodessa.

Valtiovarainministeriössä suhtaudutaan erittäin positiivisesti selvityksen tuloksiin. Palvelinkeskusten verokannan pienentämiselle on Ruotsissa laaja tuki. Yksityishenkilöiden ja palvelualan sähköveron korotukset Pohjois-Ruotsissa tulevat aiheuttamaan keskustelua.

Suunta on selvä. Ruotsi haluaa enemmän palvelinkeskuksia maahansa ja on valmis konkreettisiin tukitoimiin tavoitteen saavuttamiseksi.

Teksti: Jarmo Viinanen

energia