Mosambikin taloustilanne ja markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Mosambikin talous elää tukalaa odotusvaihetta. Yhtäältä koronapandemia uusine aaltoineen aiheuttaa taloudelle yhä uusia haasteita. Toisaalta talouselämä tarkkailee maan suurten kaasuinvestointien käynnistymisen kannalta ratkaisevan tärkeän Pohjois-Mosambikin turvallisuustilanteen kehittymistä. Kaasuesiintymien hyödyntämistä koskevan keskustelun osaksi on nopeasti noussut myös näkökulma globaalista energiatransitiosta, siirtymästä fossiilisista uusiutuviin. Suomalaisyrityksille markkinamahdollisuuksia voisi avautua paitsi energiasektorilla, myös ammatillisessa koulutuksessa ja kansainvälisissä hankinnoissa.

Mosambikin talous on seisahtunut yhä pitkittyvän koronakriisin sekä pohjoisen Cabo Delgadon maakunnan vaikean turvallisuustilanteen vuoksi. Cabo Delgadon rannikolla sijaitsevien suurten kaasuesiintymien laajamittaisen hyödyntämisen aloitusaikataulusta ei edelleenkään ole tietoa; suuret investoijat ovat ilmoittaneet odottavansa turvallisuustilanteen parantumista. Yksi pienempi kelluva LNG-tuotantolaitos aloittanee kuitenkin toimintansa vuonna 2022. Samaan aikaan keskustelu globaalista energiamurroksesta ja fossiilisten polttoaineiden tulevaisuudesta on kiihtynyt. Kaikki tämä on merkittävällä tavalla laimentanut odotuksia Mosambikin kaasuvaroista jonain päivänä mahdollisesti saatavan varallisuuden määrästä ja vaikutuksista. Kolikon toinen puoli on se, että myös keskustelu uusiutuvien energioiden kehittämisestä ja hyödyntämisestä alkaa nyt saada uutta tuulta siipiensä alle.

Mosambikin vahvuuksiin kuuluu sen sijainti. Pitkän rantaviivan omaavana useiden sisämaanaapureiden maana sillä on mahdollisuudet kehittyä entistäkin tärkeämmäksi logistiikan solmukohdaksi. Mosambikin suuri mahdollisuus ja haaste on myös sen kasvava nuori väestö, joka tulee kouluttaa ja jolle tulee tarjota kunnollisia työpaikkoja. Mosambik on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista, johon kanavoituu suuri määrä kansainvälistä kehitysrahoitusta.

Mosambikin liiketoimintaympäristö sisältää omat haasteensa läpinäkyvyyden puutteesta jäykkään lainsäädäntöön. Lisämausteen Mosambikissa toimimiseen tuo portugalin kieli. Parhaat pärjäävät kuitenkin täälläkin. Suomalaisyrityksille Mosambikin markkinat voivat tarjota mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, energiasektorilla sekä YK-, EU- ja kehityspankkihankinnoissa. Huolellinen perehtyminen kansainvälisten järjestöjen hankintamekanismeihin on kuitenkin hyvin tärkeää.

Teksti: Anna-Kaisa Heikkinen, Suomen suurlähettiläs, Maputo (vastuumaat Mosambik, Eswatini ja Madagaskar)