Mosambikin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Koronakriisi on aiheuttanut Mosambikin taloudelle sekä suoran että epäsuoran iskun. Talouskasvu on hidastunut. Maailmantalouden epävarmuus heijastuu maan tuleviin, kaasusektoriin liittyviin suurinvestointeihin. Myös maan turvallisuustilanne vaikuttaa tuleviin talousnäkymiin. Kun talouden parempi huomen koittaa, voi maassa kuitenkin lähteä liikkeelle suurenkin mittakaavan hankkeita muun muassa infrastruktuurisektorilla. Afrikan taloudellinen integraatio hyödyttää Mosambikia.

COVID-19-pandemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös Mosambikin talouteen. Viime vuosien varsin ripeä talouskasvu painuu vuonna 2020 lievästi miinukselle, ja vuodelle 2021 odotetaan vain varovaista kasvua. Koronakriisin varjo tulee kuitenkin olemaan tätäkin pidempi, niin valtiontalouden kuin maan inhimillisenkin kehityksen kannalta. Myös Maailmantalouden hidastuminen on heittänyt uusia varjoja myös Mosambikin tulevien suurinvestointien ylle. 


Mosambikin offshore-kaasuesiintymät kuuluvat maailman suurimpiin, ja niiden hyödyntämisen on määrä alkaa 2020-luvun puolivälissä. Mosambikilla on myös muita merkittäviä luonnonvaroja etenkin kaivannaissektorilla. Sekä kaasuvarat että muut keskeiset luonnonvarat sijaitsevat suurelta osin maan pohjoisosassa, jonka turvallisuustilanne on viime aikoina merkittävästi heikentynyt. Cabo Delgadon maakunnassa toimii islamistisesta ideologiasta vaikutteita saavia kapinallisryhmittymiä, joiden toiminta on paitsi horjuttanut yleistä turvallisuustilannetta, myös aiheuttanut humanitaarisen kriisin.


Uusien luonnonvarojen hyödyntämisen uskotaan kuitenkin joka tapauksessa pääsevän ainakin vähä vähältä liikkeelle. Tämä vahvistaisi jo olemassa olevaa tarvetta suuriin infrastruktuuri-investointeihin eri puolilla maata. Se lisäisi myös ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyvien teknologioiden tarvetta. Jos uusi vauraus hyödynnetään vastuullisesti, myös talouden muiden sektoreiden uskotaan löytävän kasvun polkuja. 


Myös Afrikan talousintegraation uskotaan edelleen etenevän. Mosambik kuuluu monenkeskisen järjestelmän vahvoihin puolustajiin. Taloudellisen yhteistyön lisääntyminen tulee hyödyttämään sekä Afrikan mantereen maita itseään että myös niiden kauppakumppaneita, mukaan lukien Eurooppaa. 

Anna-Kaisa Heikkinen, Suomen suurlähettiläs, Mosambik