Mosambikin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille 2023

Mosambikin talous toivoo vuonna 2023 käännettä parempaan, mutta paljon riippuu siitä, pääsevätkö suuret kaasuhankkeet vihdoin käyntiin. Vihreä siirtymä – ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä globaali energiatransitio – näkyy yhä enemmän myös Mosambikissa käytävässä keskustelussa. Suomalaisyrityksille markkinamahdollisuuksia voi löytyä vihreän siirtymän lisäksi myös koulutusviennissä, ICT:ssä, infrastruktuurisektorilla sekä kansainvälisissä hankinnoissa.

Mosambikin talous toivoo vuonna 2023 käännettä parempaan. Maan BKT on varovaisella kasvu-uralla polttoaine- ja elintarvikehintojen nousun aiheuttamasta voimakkaasta inflaatiosta huolimatta. Koronapandemia on jätetty taakse. Hallitus pyrkii jalkauttamaan useita erityisesti yrityssektorin toimintaa helpottavia talousuudistuksia. Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki ovat palanneet suoraan budjettitukeen, mikä viestii kansainvälisen luottamuksen ainakin osittaisesta vahvistumisesta maan hallituksen toimintaa, mukaan lukien sen läpinäkyvyyttä kohtaan. Mosambikin talouden kannalta ratkaisevan tärkeiden kaasuhankkeiden tulevaisuus on nyt todellisessa puntarissa: yksi pienempi kelluva LNG-laitos (ENI) saatiin tuotantoon vuoden 2022 lopulla; suurimpien hankkeiden (Total, Exxon) kohtalon uskotaan ratkeavan vuoden 2023 aikana. Päätökset ovat viivästyneet pohjoisen Cabo Delgadon maakunnan vaikean turvallisuustilanteen vuoksi; hallitus ja sen kansainväliset kumppanit ovat pystyneet vakauttamaan osia maakunnasta, mutta kapinalliset tekevät edelleen yksittäisiä iskuja, ja alueen humanitaarinen tilanne on edelleen vaikea.

Vuonna 2022 edelleen kiihtynyt keskustelu ilmastonmuutoksesta, globaalista energiamurroksesta ja fossiilisten polttoaineiden tulevaisuudesta vaikuttaa myös Mosambikiin. Yhtäältä Mosambikin mahdolliselle kaasulle voisi olla aiempaakin enemmän kysyntää; toisaalta Mosambik ymmärtää, että kaasu on vain pitkähkön ylimenokauden ratkaisu sekä muulle maailmalle että sille itselleen. Mosambik katsoo aiempaa enemmän myös uusiutuvien energianlähteiden suuntaan ja tulee satsaamaan niihin tulevina vuosina paljon. Mosambik näkee itsensä aiempaa enemmän myös alueellisena taloudellisena toimijana – sekä logistisena solmukohtana että mahdollisesti energianviejänä, vaikka kotimainenkin energiantarve on tyydytetty vasta pieneltä osin.

Suomalaisyrityksille Mosambik tarjoaa markkinamahdollisuuksia etenkin vihreässä siirtymässä (ilmastonmuutos, energiatransitio), koulutusviennissä, ICT:ssä sekä infrastruktuurisektorilla. Mosambik on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista, johon kanavoituu suuri määrä kansainvälistä kehitysrahoitusta muun muassa kehityspankeilta, YK:lta sekä EU:lta ja sen jäsenmailta. Liiketoimintamahdollisuuksia voi siis tarjoutua myös kansainvälisten järjestöjen hankintamekanismit hyvin tunteville yrityksille.

Mosambikin liiketoimintaympäristö on haasteellinen, mihin vaikuttavat muun muassa kotimaisten pääomien vähyys, pieni kotimarkkina, läpinäkyvyyden puute sekä raskas byrokratia. Valtion velka on viime vuosina kasvanut. Maan talous on myös hyvin haavoittuvainen muun muassa luonnonkatastrofien edessä.  

Teksti: Anna-Kaisa Heikkinen, Suomen suurlähettiläs, Maputo (vastuumaat Mosambik, Eswatini ja Madagaskar)