Mongolian kasvunäkymät tarjoavat kaupallisia mahdollisuuksia

Mongolian kasvunäkymät tarjoavat kaupallisia mahdollisuuksia

Suomesta tavarankuljetus Ulaanbaatariin Venäjän rautateiden kautta kestää kolme viikkoa, Keski-Euroopasta laivateitse Kiinan kautta kolmisen kuukautta. Kuva: ubiquity_zhSuomesta tavarankuljetus Ulaanbaatariin Venäjän rautateiden kautta kestää kolme viikkoa, Keski-Euroopasta laivateitse Kiinan kautta kolmisen kuukautta. Kuva: ubiquity_zh(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Vaurastuvassa Mongoliassa avautuu runsaasti kaupallisia mahdollisuuksia. Suomella on Mongolian ilmastoon soveltuvaa osaamista ja muun muassa kaivos- ja ympäristöalan teknologiaa. EU-maiden joukossa Suomella on myös hyvän kumppanin maine.

Suomalainen liikemiesvaltuuskunta vieraili suurlähettiläs Lars Backströmin ja Pekingin Finpron johdolla Ulaanbaatarissa 7.-10. kesäkuuta. Matkaan osallistui yritysedustajia sekä Suomesta että Kiinasta. Finpron Pekingin toimisto yhteistyökumppaninsa Ulaanbaatarin Fingaten kanssa tarjoaa palveluitaan Mongolian markkinoista kiinnostuneille suomalaisille yrittäjille.

Keskusteluja ja tutustumista

Mongoliassa kävi merkittävä suomalainen kaupallinen valtuuskunta jo presidentti Tarja Halosen virallisen vierailun yhteydessä elo-syyskuun vaihteessa 2011. Uuden matkan tarkoituksena oli arvioida Mongolian taloudellisen nousun kestävyyttä ja sen tuomia mahdollisuuksia kaupalliselle yhteistyölle maidemme välillä.

Valtuuskunta kävi keskusteluja Mongolian ulko- ja ulkomaankauppaministeriön, ulkomailta tulevien investointien ja ulkomaankauppaviraston (FIFTA) ja Mongolian kauppa- ja teollisuuskamarin (MNCCI) edustajien kanssa. Lisäksi ryhmä tutustui Tavan Groupin paperi- ja kasmirvaateteollisuuteen sekä suomalaisomisteisen Finpackin kartonki- ja pakkaustehtaaseen.

Luonnonvarat kiinnostavat sijoittajia

Matkan järjestelyjä tuki ansiokkaasti Finpron uuden paikallisen yhteistyökumppani Fingaten toimitusjohtaja Enkhtuya Lkhagvasuren. Mongoliasta tuli parlamentaarinen demokratia vuoden 1992 niin sanotun rauhanomaisen vallankumouksen kautta. Maan talous on viime vuosina alkanut kohentua ulkomaisten sijoittajien pureutuessa Mongolian valtaviin luonnonvaroihin.

Vuodesta 2012 lähtien maailman viidenneksi suurimmaksi muodostuva Oyu Tolgoin kuparikaivos on jo aloittamassa tuotantoaan ja kanadalainen Ivanhoe aikoo investoida kaivokseen yhteensä 16 miljardia dollaria. Mongolian valtion osuus yhtiön osakkeista on 34 prosenttia.

Mongolian toinen suuri valtti on kivihiili, joka toistaiseksi hallitsee viennin. Hiilen ja malmin viennistä yli 90 prosenttia suuntautuu Kiinaan. Ulkomaisista kauppakumppaneista Kiina on ylivoimaisesti tärkein, sen osuus kokonaiskaupasta on noussut 60 prosenttiin. Seuraavaksi suurimpina vientikohteina tulevat Kanada ja Venäjä. Tuontimaista Venäjä oli pitkään ykkösenä, mutta Kiina on nyt ohittanut sen. Kauppavaihto kasvoi 80 prosenttia vuonna 2011 11 miljardiin dollariin.

Talousluvut vaikuttavia

Mongolian bruttokansantuote nousi vuonna 2010 6,1 prosenttia ja vuonna 2011 peräti 17,6 prosenttia. Kupari- ja hiilikaivosten päästessä täyteen tuotantoon ennakoidaan Mongolian talouskasvun olevan maailman huippuluokkaa vähintään viiden seuraavan vuoden ajan. Bruttokansantuotteen kehitys on nostanut alikehittyneen Mongolian alhaisempaan keskituloisten maiden luokkaan. Asukasta kohden bruttokansatuote oli vuonna 2009 1 688 Yhdysvaltojen dollaria, vuonna 2011 3 173 dollaria, ja se voisi ennusteiden mukaan vuosikymmenessä nousta 10 000 dollariin.

Ulkomaisia investointeja saatiin viime vuonna 9,8 miljardia. Absoluuttinen köyhyys on viidessä vuodessa vähentynyt 35 prosentista 29 prosenttiin. Alueellisesti köyhyys on kuitenkin edelleen suurta. Viime vuoden aikana luotiin 70 000 uutta työpaikkaa. Työttömyys on alle 10 prosenttia, ja koulutetusta työvoimasta on pulaa. Inflaatio liikkuu 11 prosentin tasolla.

Hallituksen suurimpien haasteiden joukossa ovat kaivosteollisuudesta saatavien tulojen pitkäjänteinen kohdentaminen, talouden monipuolistaminen ja tuotteiden jalostamisasteen nostaminen, maantie- ja rautatieverkoston parantaminen, asunto- ja sosiaaliolojen kohentaminen sekä opetusjärjestelmän uudistaminen.

Kattavat kehityssuunnitelmat on jo laadittu yhteistyössä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Suunnitelmien toteuttaminen jää nyt parlamenttivaalien jälkeen muodostettavan hallituksen vastuulle. Kesäkuun lopulla pidetyissä vaaleissa suurimmaksi puolueeksi nousi Demokraattinen puolue, joka todennäköisesti muodostaa koalitiohallituksen Kansanpuolueen kanssa. Mongoliassa on 2,8 miljoonaa asukasta ja karjan pääluku on runsaat 43 miljoonaa. Perinteisesti maatalouteen tukeutuva maa tuottaa muun muassa korkealaatuista kasmirvillaa, mutta myös lihan ja viljan tuotannon lisääminen vientitarkoitukseen olisi mahdollista.

Suomella monenlaisia mahdollisuuksia

Valtuuskunnan matkalla vahvistui käsitys siitä, että Suomella on EU-maiden joukossa hyvän kumppanin maine. Suomella on myös Mongolian olosuhteisiin soveltuvaa osaamista. Vaikka Mongoliassa julkinen sektori on vaurastumassa, hankkeet tarvitsevat pääsääntöisesti rahoitusjärjestelyä tuekseen.

Eri sektorit tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Suomen kaivosalan ja konepajasektorin osaamista voitaisiin liittää hyvin moneen kaivosteollisuuden prosessiin. Geologinen tutkimuslaitos aloitti vuonna 2009 yhteistyön Mongolian geologisen laboratorion kanssa.

Metlan vuonna 2010 alkaneen yhteistoiminnan voidaan arvioida avaavan myös
kaupallisia mahdollisuuksia myös suomalaisille metsätalousalan yrityksille. Kestävän maatalouden periaatteiden opettaminen pääasiallisesti nomaditaloudessa elävälle maaseudun väestölle ja myös maataloustuotteiden käsittely ja jalostus ovat maatalousalan tarjoamia mahdollisuuksia.

Ekologisen rakentamisen ja rakennustekniikan alalla tarvetta on osaamiselle kaukolämmön, vesihuollon, talvioloissa ja talvioloihin rakentamisen suhteen. Ammattikoulutukessa tarvetta on ensisijaisesti opettajien kouluttamiseen, mutta myös yleisesti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Mongolian ovet nyt auki

Mongolian ryhtyessä parantamaan kansanterveysjärjestelmäänsä, Suomen ja Mongolian välisestä alan terveysalan viranomaisyhteistyöstä voinee poikia kaupallisia mahdollisuuksia.

Tarvetta tekniselle yhteistyölle Mongolian kauppakamarin kanssa tuo viivakoodijärjestelmän parantaminen ja muu vientiä ja kaupankäyntiä tukeva toiminta.

Maaseudun elinolosuhteiden kohentaminen tarjoaa yhden työmaan. Koska nomadielämä jatkuu kaupungistumisesta huolimatta, olisivat terveys- ja ympäristösyistä muun muassa siirrettävät kompostoivat käymälät, telttasaunat pesutiloineen ja jätehuoltotekniikka huomattavia parannuksia.

Kuljetuslogistiikka Euroopan ja Mongolian välillä on yksi lupaava yhteistyökohde. Suomesta tavarankuljetus Ulaanbaatariin Venäjän rautateiden kautta kestää kolme viikkoa, Keski-Euroopasta laivateitse Kiinan kautta kolmisen kuukautta.

Mongolian ovet ovat nyt auki ja ensimmäiset markkinoille tulevat saavat parhaimman jalansijan. Koska yhteiskunta on pieni, kaupankäynnin ja yhteistyön vaikutukset huomaa heti. Suomen kokoisella toimijalla on Mongoliassa mahdollisuus saavuttaa näkyviä ja arvokkaita tuloksia.
 

kauppa