Mistä tekoäly voi päättää?

Mistä tekoäly voi päättää?

Keskustelu tekoälyn politiikkavaikutuksista on herännyt Yhdysvalloissa. Kuinka tekoälyn tekemien päätöksien oikeudenmukaisuutta arvioidaan demokratiassa? Mitä päätöksiä voidaan täysin automatisoida? Kuka vastaa tekoälyn päätöksistä? Yhteiskunnan asettamien vaatimusten lisäksi yritysten ja tekoälyinsinöörien yhteiskuntavastuu korostuu.

antti_raportti_tekoaly

Keskustelu tekoälyn poliittisesta sääntelystä lisääntyy Yhdysvalloissa. Eri AI-sovellusten kehittyessä vauhdikkaasti on herätty kyseenalaistamaan teknologiayhtiöiden kyky itsenäisesti päättää tekoälyn eettisestä, moraalisesta ja yhteiskunnallisesta normistosta.

Osavaltioista Kaliforniassa ja kaupungeista New Yorkissa on asetettu parin viime vuoden aikana alustavaa normistoa turvalliselle tekoälyn kehittämiselle sekä algoritmien vastuukysymyksille. Lainsäädäntöpuolella Yhdysvaltain edustajanhuoneessa on AI-Caucus, jonka tavoitteena on edistää kongressin ymmärrystä tekoälyteknologian kehityksestä ja vaatimuksista. Lisäksi Valkoisessa talossa on AI-komitea.

antti_niemela_tekoalyvalta

Kokonaisuutena tulevaisuudessa korostuu kaksi luottamustekijää: toisaalta tekoälyn luottamus omaan kykyynsä tehdä päätöksiä ja toisaalta ihmisten luottamus tekoälyjärjestelmien kykyyn tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä. Hyvän tekoälypolitiikan tehtävänä on estää näitä kahta joutumasta ristiriitaan. Tämänhetkisessä yhdysvaltalaisessa ajattelussa korostuukin ajatus, että tietyillä elämän osa-alueilla päätösvallan pitää tulevaisuudessakin todennäköisesti pysyä ihmisten käsissä (kun päätetään ihmisen elämästä ja vapauden menettämisestä), tai vähintään tekoälyn sisällä pitää olla seurantamekanismi, joka mahdollistaa päätökseen johtaneen ajatuskulun selvittämisen ja sen laillisen arvioinnin.

Ihminen–tekoälyhybridi onkin todennäköinen päätöksentekomalli pitkälle tulevaisuuteen. Täyteen automaatioon voidaan vaativissa asioissa mennä esimerkiksi taistelukentällä. Oikeusvaltiossa tuomiot pysynevät tekoälyn avustamien ihmistuomareiden käsissä.

Vaikka Yhdysvalloissa tunnustetaankin entistä selvemmin sääntelyn merkitys tekoälyn kehittämisessä, niin samalla korostetaan myös yritysten yhteiskuntavastuullisuutta sekä insinöörien omaa vastuuta tuotteistaan. Yhteiskunta asettaa sitten lisävaatimuksia, joista isoin kysymys on mainittu selitettävyyden vaatimus. Mikäli tekoälyn ajatteluprosessi pitää pystyä selittämään jälkikäteen, osa tehokkuudesta katoaa vääjäämättä. Iso kysymys onkin, mitkä tekoälyn tekemät päätökset pitää pystyä selvittämään – mihin vedetään lainsäädännöllinen raja?

Raportti: Antti Niemelä