Meksikon talouskatsaus: kesä–heinäkuu

Meksikon talouskatsaus: kesä–heinäkuu

Meksikon talouden näkymät ovat heikentyneet. Kasvuennusteita on laskettu, öljytulot ovat vähentyneet, kauppatase on pakkasella ja peson kurssi laskenut. Energiareformiin liittyvän ykköskierroksen ensimmäisessä vaiheessa saatiin solmituksi vain kaksi sopimusta. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 4G-verkon tarjouskilpailun. Meksiko ja EU sopivat aloittavansa neuvottelut vapaakauppasopimuksen päivittämiseksi.  

Makrotalouden kehitys

Ciudad de México

Kasvuennusteet yhä laskussa. Vuoden toisella neljänneksellä talous kasvoi 2,2 prosenttia, mikä jäi 0,16 prosentilla alle Meksikon keskuspankin ennusteen. Kasvu hiipui 0,4 prosentilla vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Moni merkittävä taloustoimija laski kasvuennusteitaan kuluvalle vuodelle, ja ne ovat nyt kauttaaltaan alle 3 %. Meksikon keskuspankki laski vuoden 2015 ennustettaan 2,0-3,0 %:sta 1,7-2,5 prosenttiin.

Ennusteita laskettiin mm. raakaöljyn hinnanlaskun, sisäisen kulutuksen kasvuvauhdin taantumisen ja alamaissa pysyvän talousluottamuksen vuoksi.

Inflaatio taas ennätyksellisen alhaalla. Inflaatio laski jälleen uuteen ennätykseen ollen kesäkuussa 2,87 % ja heinäkuun lopulla 2,74 %. Tilastokeskus INEGI uskoo inflaation pysyvän alle 3 prosentissa loppuvuoden ajan hitaan talouskasvun takia.

Energiareformiin liittyvän ykköskierroksen ensimmäinen vaihe oli pettymys. Tavoitteena oli solmia sopimukset 40–50 prosenttiin tarjolla olleista 14:sta matalan veden öljyesiintymän etsintäoikeuksista. Alun perin kiinnostuneista 24 yhtiöstä vain seitsemän jätti tarjouksen ja suurin osa tarjouksista jäi alle hallituksen asettamien minimitavoitteiden.

Esiintymistä saatiin kaupattua vain kaksi, minkä takia USD 6,6 miljardin investointiodotukset supistuivat USD 2,6 miljardiin. Sierra Oilin, Talos Energyn ja Premier Oilin muodostama konsortio voitti näistä molemmat. Sopimukset tehdään Veracruzin edustalla sijaitsevaan esiintymään numero 2 sekä Tabascon edustalla sijaitsevaan esiintymään numero 7.

Parhaillaan on auki tarjouskilpailuja porausoikeuksista matalissa vesissä (5 esiintymää) sekä maan päällä sijaitsevissa esiintymissä (24 kohdetta).

Kauppatase pakkasella. Tilastokeskus INEGIn mukaan vuoden ensimmäisen puoliskon kauppatase oli 4,1 miljardia dollaria miinuksella verrattuna vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon, huolimatta peson arvon alenemisesta lähes 25 prosentilla. Lasku on suhteessa öljyviennin romahtamiseen. Pelkästään kesäkuun aikana kauppatase laski USD 749 miljoonalla.

Tehdasteollisuuden, jonka vienti on pitkään ollut nousussa, nousi nyt poikkeuksellisen vähän, 3,6 prosenttia (v. 2014: 5,7). Kokonaisvienti laski ensi kertaa puolivuotistasolla sitten vuoden 2009.

Öljyn hinta jälleen laskussa. Meksikolaisen sekoituksen hinta on uudestaan laskukierteessä. Tynnyrihinta vajosi alimmillaan USD 46,49:iin 27.7.2015. Taustalla vaikuttaa Kiinan heikentynyt taloustilanne, Yhdysvaltain lisääntynyt öljynporaus ja spekulaatiot Yhdysvaltain keskuspankin toteutumatta jääneestä ohjauskoron nostosta.

Peson kurssi pudotuksessa. Peson dollarikurssi jatkoi ailahtelevaisena mutta selvässä laskusuunnassa, ja oli alimmillaan 30.7. arvossa 16,77, mikä on alin kurssi 20 vuoteen.

Pemexille kaavaillaan lisäleikkauksia. Valtion öljy- ja kaasuyhtiö Pemex valmistautuu uusiin menoleikkauksiin jo toisen kerran tänä vuonna, jotta asetetut tasetavoitteet saataisiin täytetyiksi. Tammikuussa Pemexiltä leikattiin USD 3,7 miljardia. Leikkaukset haittaavat valtionyhtiön investointisuunnitelmia ja vaikuttavat negatiivisesti tuotantoon. Tämänkertaista leikkaussummaa ei ole vielä päätetty, mutta se on Pemexin rahoitusjohtajan mukaan "merkittävä."

Suunnitelmat peruuntuvat vain, jos öljymarkkinoiden tilanne yllättäen kohenisi. Pemexin tulos ensimmäisellä kvartaalilla jäi kahteen kolmasosaan asetetusta USD 9 miljardin tavoitteesta.

Työllisyys koheni hieman, mutta matalapalkka-aloilla. Työttömien määrä jatkui laskusuunnassa ja heitä oli INEGIN mukaan kesäkuussa 4,4 % taloudellisesti aktiivisesta väestöstä. Talousosaajien mukaan luodut työpaikat ovat kuitenkin niin matalasti palkattuja, etteivät ne helpota työllistyneiden taloudellista asemaa.

Suurin osa työpaikoista luodaan aloille, joissa ei tarvita korkeasti koulutettua työvoimaa. Uusia työpaikkoja ennustetaan luotavan tänä vuonna yhteensä 600 000. Ennustetta on jouduttu laskemaan 100 000:lla maahan saapuvien investointien vähenemisen vuoksi.

Kaupan ja talouden uutisia

Liikenne- ja viestintäministeriö ja liittovaltion televiestintäregulaattori (IFT) julkistivat 4G-verkon tarjouskilpailun. Tarjouskilpailu koostuu julkisen, koko maan kattavan 4G-verkon suunnittelusta, asentamisesta, kaupallistamisesta ja ylläpidosta. Tarjouskilpailun säännöt julkaistaan elokuussa ja kilpailu avataan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Voittaja julkistetaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä, ja verkon tulisi olla käyttövalmis vuonna 2018.

Lisätietoja: http://www.sct.gob.mx/red-compartida/eng_index.html(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Méxicon uuden lentokentän ensimmäiset tarjouskilpailut käynnistyvät syyskuussa.  Meksikon hallitus julkisti tietoja tarjouskilpailuista liittyen lentokentän rakentamisen ensimmäisen vaiheen töihin. Ensimmäiset julkiset tarjouskilpailut avataan syyskuussa, jolloin kaupataan maan tasoitustyöt. Marraskuussa kilpailutetaan sementointi ja viemäröinti sekä sähköjärjestelmät, ja joulukuussa kolme ensiksi rakennettavaa kiitorataa sekä lennonjohtokeskus torneineen.

Ensi vaiheen töille odotetaan investointeja yhteensä USD 6 miljardia. Uuden lentokentän rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2016.

Koulutusreformiin liittyvät opettajien arvioinnit käynnistettiin uudelleen. Koulutusreformin keskeisenä osana pidetyt opettajien suoritus- ja tulosarvioinnit keskeytettiin 29.toukokuuta, noin viikkoa ennen maan välivaaleja. Arvioinnit ilmoitettiin kuitenkin käynnistettävän uudelleen jo vaaleja seuraavana päivänä, mutta ne keskeytettiin uudestaan Oaxacassa, Chiapasissa ja Michoacanissa kesäkuun lopussa. Syyksi ilmoitettiin puutteellinen turvallisuustilanne ja tekniset ongelmat. 

EU:n ja Meksikon välinen vapaakauppasopimus uudenaikaistetaan. EU ja Meksiko päättivät kesäkuussa 2015 aloittaa maiden välisen vapaakauppasopimuksen uudistamisneuvottelut. Varsinaiset neuvottelut aloitetaan syksyn aikana. Sopimusuudistuksen pääteemoina ovat energiateollisuus, maatalous, palvelut, elektroninen kauppa, kaupankäynnin helpottaminen ja kestävä kehitys. 

Meksiko pyrkii myös poistamaan tuontitullit molemmin puolin niiltä maataloustuotteilta, joihin niitä vielä kohdistuu. Tällä hetkellä meksikolaisista maatalousvientituotteista 72 % ja EU:n alueelta tulevista vastaavista tuotteista 60 % on tullivapaita. 

Meksikon ja Panaman välinen vapaakauppasopimus astui voimaan 1. heinäkuuta. Sopimus takaa Panamalle pääsyn itseään 36 kertaa suuremmille Meksikon markkinoille. Sopimus nähdään mahdollisuutena Panaman liittymiselle lähivuosina Tyynenmeren allianssin täysjäseneksi. 

Tyynenmeren allianssin kehyssopimus astui voimaan.  Tyynenmeren allianssi perustettiin virallisesti kesäkuussa 2012 kehyssopimuksen allekirjoittamisen myötä, mutta sen muodollinen voimaan astuminen viivästyi, koska Kolumbian parlamentti ei ollut ratifioinut sopimusta.

Allianssiin kuuluvien maiden (Meksiko, Kolumbia, Peru, Chile) kesken kauppa on tällä hetkellä 92-prosenttisesti tullivapaata, ja tavoitteena on tehdä loputkin 8 prosenttia tuotteista tullivapaiksi seuraavien 17 vuoden aikana. 

Köyhyys lisääntynyt. Meksikon kehitystä seuraavan julkisen sektorin evaluaattorin (CONEVAL) mukaan köyhyys kasvoi Meksikossa vuosien 2012–2014 aikana 0,8 prosenttiyksiköllä (2 miljoonalla henkilöllä). Köyhäksi on tässä laskettu henkilö, jonka kuukausitulot jäävät alle 156 dollarin urbaanilla seudulla ja alle 100 dollarin maaseudulla, ja joka kärsii puutteista koulutuksessa, terveydenhuollossa, ravinnossa tai asuinoloissa. Köyhyydessä eli CONEVALin mukaan vuonna 2014 46,2 % väestöstä (55 miljoonaa).

Rakennussektori kasvaa. Rakennusalan työpaikat kasvoivat 9,7 % vuositasolla ja koko rakennussektori 13,4 %, mikä tarkoittaa, että alalle syntyi viime vuonna 131 000 uutta työpaikkaa. Yhteensä nykyisen hallituksen aikana rakennussektorille on investoitu USD 18 miljardia.

Presidentti Peña Nieto uskoo rakennusalan menestyksen johtuvan reformeista, jotka ovat avanneet investointimahdollisuuksia uusille sektoreille. Yksin toukokuussa alan työpaikat kasvoivat 4,2 %:lla. 

Väkivaltaisuudet näyttävät laskusuuntaa ja tulevat kalliiksi. Tilastokeskus INEGI näkee turvattomuuden laskevan maan bruttokansantuotetta 2-3 %:lla vuosittain. Suhteutettuna maan BKT:n nimellisarvoon, tarkoittaa se noin USD 30 miljardin menetystä vuositasolla. Suurin osa menetyksistä kohdistuu yksityiseen sektoriin ja erityisesti pienyrityksiin.

Meksikon keskuspankin mukaan turvattomuus on yksi merkittävimmistä talouskasvua hidastavista tekijöistä. 

Suomen palveluvienti Meksikoon oli Tilastokeskuksen mukaan 87 MEUR vuonna 2014. Kasvua edellisvuoteen oli 24 prosenttia. Palvelutuonti Meksikosta on ollut vaatimattomalla noin viiden miljoonan euron tasolla. Suomen vienti Meksikoon väheni vuoden 2015 viiden ensimmäisen kuukauden aikana 19 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kumulatiivinen vienti oli 114 MEUR toukokuun loppuun mennessä. Lasku selittyy mineraalipolttoaine- ja mineraaliöljytuotteiden viennin vähenemisellä. 

AT&T julkisti yli USD 3 miljardin investoinnit nopeaan langattomaan verkkoon. Nämä investoinnit ovat lisäystä alkuvuoden 4,4 miljardin investointeihin, joilla yhtiö osti Iusacell ja Nextel México -matkapuhelinoperaattorit. Uusilla investoinneilla AT&T aikoo rakentaa ensimmäisen koko Meksikon ja Yhdysvaltain laajuisen langattoman verkon, jonka on tarkoitus kattaa vuoteen 2018 mennessä 100 miljoonaa meksikolaista. Investoinnit juontuvat presidentti Peña Nieton vuonna 2013 julkistamaan telekommunikaatioalan reformiin. 

Tapahtumia  

Huippukokous hahmottaa öljy-ja kaasusektorin investointimahdollisuuksia, toimii verkos-toitumisalustana ja tarjoaa mahdollisuuden keskustella Meksikon energiareformista ja sen seuraavista vaiheista. 

Tapahtuma esittelee Meksikon kasvavan ilmakehä- ja avaruussektoria ja sen tarjoamia kaupankäyntimahdollisuuksia. Tapahtuman aikana perehdytään mm. logistiikkaan, tuottavuuteen ja paikallisiin tuotantotehtaisiin.

Tapahtuma toimii kaupankäynti-, investointi- ja koulutusareenana puhtaan energian yri-tyksille. Tapahtuman osa-alueina ovat kierrätys, veden kestävä käyttö, vihreä kaupunki ja energiatehokkuus.

Tapahtuman osa-alueina ovat kaivosteollisuus, kehitys ja sosiaalinen vastuu. Tapah-tumassa on myös laaja koneisto- ja palvelunäyttely.

Tapahtuma keskittyy eteläisen Meksikon öljysektorin tarjoamiin mahdollisuuksiin energia-reformin kontekstissa.

kauppa