Meksikon talouskatsaus: elo-syyskuu 2015

Meksikon talouskatsaus: elo-syyskuu 2015

Meksikon toisen kvartaalin talouskasvuksi muodostui 2,2 %, mikä on kymmenes peräkkäinen vuosineljännes alle 3 prosentin kasvussa. Meksikolaiset toimijat laskivat kasvuennusteita sekä kuluvalle vuodelle että vuodelle 2016.

Energiaministeriö aikoo avata pian sähköalan ensimmäiset tarjouskilpailut. Energiareformiin liittyvien etsintä- ja porausoikeuksien tarjouskilpailun ykköskierroksen toisessa vaiheessa solmittiin sopimukset kolmeen kohteeseen viidestä.

Talouskehitys

Meksikon valtionvarainministeriö pienensi kasvuennustettaan vuodelle 2015. Ennustetta laskettiin elokuun lopussa 2,2–3,2 prosentista 2,0–2,8 prosenttiin.  Syiksi nimettiin ulkoiset tekijät, kuten Yhdysvaltain teollisuustuotannon kasvun hidastuminen ja yleinen maailmantaloudellinen tilanne. Myös Meksikon keskuspankki laski vuoden 2016 kasvuennustettaan 3,2 prosentista 2,8 prosenttiin. Syinä olivat ulkoisen kysynnän vain kausittainen elpyminen ja sisäisen kysynnän kasvun heikentyminen.

Teollisuuden kasvuennustetta laskettiin. Meksikon teollisuuskauppakamarien yhteenliittymä Concamin ennusti aiemmin 3,4 %:n kasvua vuodelle 2015, mutta elokuussa ennuste laskettiin 1,2 prosenttiin. Uusia työpaikkoja ennustetaan nyt syntyvän 375 000, 19 000 vähemmän kuin aiemmassa ennusteessa. Concaminin lukujen mukaan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana teollisuustuotanto kasvoi 1 %, kun ennuste oli 1,5 %.

Inflaatio laskee edelleen. Elokuussa inflaatio laski jälleen uuteen ennätykseen ollen 2,59 prosenttia vuositasolla. Meksikon keskuspankin tavoitteena on säilyttää inflaatio 2-4 prosentissa. Inflaation lasku johtuu kuluttajahintojen vaihteluherkkyydestä. Muun muassa omistusasumisen, koulutuksen, naudanlihan ja limetin hinnat ovat nousussa, lentojen ja pakettimatkojen hinnat puolestaan laskussa.

Peson kurssi yhä laskussa. Peson dollarikurssin keskiarvo vaihteli elo-syyskuussa välillä 16,11–17,10 ollen koko tarkastelujakson ennätyksellisen alhaalla. Peson heikentymisen taustalla on muun muassa öljyn hinta sekä yhdysvaltalaiskuluttajien heikko luottamus talouttaan kohtaan. Meksikon keskuspankki on toteuttanut lukuisia dollarihuutokauppoja hillitäkseen peson kurssin laskua.

Öljyn tynnyrihinta laskee edelleen. Meksikolaisen sekoituksen hinta oli alimmillaan 34,03 dollaria 26. elokuuta, mikä on alin hinta sitten joulukuun 2008. Tämä merkitsi tynnyrihinnan laskemista pelkästään elokuussa 25,42 prosentilla. Hinta kuitenkin nousi syyskuun alussa ollen parhaimmillaan 42,3 dollaria 3. syyskuuta. Syyskuun lopulle tultaessa hinta oli painunut 37–38 dollariin tynnyriltä.

Kaupan ja talouden uutisia

Tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakennusteollisuus nousussa, kaivosteollisuus laskussa. Tilastokeskus INEGIn mukaan tukkukauppa ja kaupan alan palvelut kasvoivat heinäkuussa 8,1 % vuositasolla. Samassa ajassa vähittäiskauppa kasvoi 4,9 %. Rakennussektori kasvoi heinäkuussa 4,4 %, mutta kaivosteollisuus laski 5,3 %.

Autosektori kukoistaa. Elokuussa autojen myynti kasvoi Meksikossa ennätykselliset 7,9 % edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Autoja myytiin maan sisällä 112 038 kappaletta. Tuotanto kasvoi 7,7 % samalla ajanjaksolla, mikä merkitsee 292 271 tuotettua ajoneuvoa. Tammikuusta elokuuhun autojen vienti kasvoi yhteensä 7,8 % edellisvuoden vertailujaksoon nähden. Vienti Eurooppaan kasvoi hurjat 52,9 %. Sektorin tavoitteena on tuottaa 3,5 miljoonaa ajoneuvoa vuoden 2015 aikana.

Meksikon ja Yhdysvaltain välinen raidesilta avattiin. West Rail Bypass Bridge-niminen silta kulkee Matamorosin, Tamaulipasin ja Brownsvillen läpi. Sillan tarkoituksena on laajentaa liikennöintikapasiteettia ja vähentää ruuhkia ohjaamalla junaliikenne pois kaupunkien urbaanialueilta.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtajan Gerardo Ruiz Esparzan mukaan junien nopeus kolminkertaistuu ja sallii tavarankuljetusten määrän nousevan 12:sta 24 tonniin vuodessa.  Silta on ensimmäinen maiden rajalle rakennettu raidesilta yli sataan vuoteen.

Energiaministeriö ilmoitti avaavansa uusia sähköalan tarjouskilpailuja. Kyseessä on sähköalan käynnistyvien tukkumarkkinoiden ensimmäinen tarjouskilpailu, jossa voittajat sitoutuvat tuottamaan valtion sähkökomissiolle (CFE) tietyn kilowattimäärän tietyllä hinnalla sopimuksen voimassaolon ajan. Ensimmäiset tarjouskilpailut avataan lokakuussa ja voittajat julkistetaan maaliskuussa 2016.

Meksikon energiareformin yhtenä tavoitteena on ollut lisätä sähköntuotannon kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta sekä lisätä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä.

Tarkoituksena on solmia 15 vuoden kauppakirjoja (Power Purchase Agreement, PPA), jotka määrittävät kaupalliset ehdot ostajan ja myyjän välillä, kaupallisen toiminnan alkamisajankohdat, sähkönjaon aikataulun, sopimuksen loppupäivän sekä maksutavat. Samoin sopimus määrittelee projektin myyntitulot ja luottoluokituksen. PPA-sopimusten lisäksi solmitaan 20 vuoden mittaisia uusiutuvan energian sopimuksia.

Meksikon valtionvarainministeriö julkisti budjetin vuodelle 2016. 8. syyskuuta julkistetussa budjettiesityksessä on luvassa on isoja sopeutustoimia erityisesti öljyn hinnan laskun vuoksi. Budjetin alijäämä pyritään vähentämään 3,5 prosentista 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoden 2016 aikana.

Tavoitteena on eliminoida alijäämä kokonaan vuoteen 2017 mennessä ja taittaa julkisen velan kasvu. Julkisten menojen leikkauksia pienennettiin aiemmin julkistetuista USD 8 miljardista USD 5,8 miljardiin. Verotus pysyy ennallaan.

Budjetissa öljyn tynnyrihinnaksi arvioidaan 50 dollaria, öljyntuotannoksi 2.47 miljoonaa tynnyriä päivässä ja peson dollarikurssiksi 15,90 pesoa. Talouskasvuksi arvioidaan 2,6–3,6 % vuodelle 2016. Lisäksi hallitus käynnistää uusia investointiohjelmia ("Fibra E" ja "Certificados de proyectos de inversión") vauhdittaakseen energiasektoria ja infrastruktuuriohjelmia.

Julkiselta sektorilta suunnitellaan vähennettäväksi noin 16 000 työpaikkaa osana vyönkiristystoimia. Suurin osa vähennyksistä (65 %, 10 945 henkilöä) kohdistuu valtion öljy- ja kaasuyhtiö Pemexiin.

Rahalähetykset nousussa määrältään ja arvoltaan. Heinäkuussa ulkomaisten rahalähetysten arvo kasvoi 11,7 prosentilla edellisvuoden samaan kuukauteen verrattuna. Rahaa lähetettiin USD 2,2 miljoonan arvosta. Rahalähetykset kasvavat paitsi vahvistuneen dollarin takia, myös siksi, että meksikolaisten kokoaikaisten työsuhteiden määrä Yhdysvalloissa on kasvanut.

Rahoituslaitos BBVA arvioi, että vuonna 2015 rahalähetysten kokonaisarvo nousee 25 miljardiin dollariin ja ne voivat ohittaa arvossaan ulkomaiset suorat investoinnit. Rahalähetysten arvo on ollut nousussa koko vuoden 2015. Meksikon keskuspankin mukaan tammikuusta heinäkuuhun rahalähetysten arvo oli USD 14,3 miljoonaa, joka on 5,02 % enemmän kuin vuoden 2014 samalla ajanjaksolla.

Yritysten luottamus talouteen on laskenut, mutta investoinnit nousseet. Tilastokeskus INEGIn mukaan yritysten talouteen kohdistuva luottamus laski 48,4 pisteeseen elokuussa, mikä on 4,4 pistettä vähemmän kuin elokuussa 2014. Toisaalta tuotantoinvestoinnit kasvoivat 8,6 % vuositasolla kesäkuussa, mikä on suurin luku sitten helmikuun 2012. Eniten nousivat koneisiin ja laitteisiin kohdistuvat investoinnit. Myös bruttoinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin kasvoivat 8,6 % vuositasolla, mikä päihitti ennusteen (6,5 %) ja merkitsee suurinta kasvua sitten maaliskuun 2013.

Energiareformiin liittyvien etsintä- ja porausoikeuksien tarjouskilpailun ykköskierroksen toisessa vaiheessa solmittiin sopimukset kolmeen kohteeseen viidestä. Tarjolla olleet 5 sopimusta koskivat yhdeksän Meksikonlahden matalan veden esiintymän porausoikeuksia (ekstraktio). Kahteen kohteista ei esitetty yhtään tarjousta. Kaupattujen kohteiden voittajiksi valittiin italialainen valtionyhtiö ENI International blokkiin 3 ("Amoca", "Tecoalli" ja "Mitzón" -esiintymät), Pan American Energy blokkiin 2 ("Hokchi") ja Fielwood Energyn ja Petrobralin konsortio blokkiin 4 ("Ichalkil" ja "Pokoch").

Toisen kierroksen tulosta pidettiin onnistuneena, mikä oli helpotus ensimmäisen vaiheen pettymyksen jälkeen. Kakkosvaiheen sääntöjä muutettiin hieman ykkösvaiheen kokemuksien vuoksi, muun muassa etsintäoikeuksien rajoitukset poistettiin ja valtiolle osoitettavia minimituotto-osuuksia laskettiin.

Öljyn etsintä- ja porausoikeuksien tarjouskilpailun ykköskierroksen kolmannessa vaiheessa on tarjolla 26 lisenssisopimusta maassa sijaitseviin kohteisiin. 26 yhtiötä aloitti esikarsintavaiheen. Kolmas vaihe on herättänyt aiempia vaiheita enemmän kiinnostusta.  Kolmannen kierroksen lopulliset säännöt ilmoitetaan 10. marraskuuta. Voittajat julkistetaan joulukuun puolivälissä ja sopimukset tehdään 8. helmikuuta.

Öljyn etsintä- ja porausoikeuksien tarjouskilpailun ykköskierroksen neljänteen vaiheeseen valmistaudutaan. Nelosvaiheessa tarjolla on viisi sopimusta ja 13 esiintymää jaetusta tuotannosta syvissä vesissä. Kiinnostuksensa on ilmoittanut 36 yhtiötä, vaikka kohteiden voittajat julkistetaan ennen kolmoskierroksen voittajia.  Lisäksi suunnitteilla on alihankintasopimuksia valtion öljy- ja kaasuyhtiö Pemexille osoitetuille kohteisiin, joko yhteistuotantona tai lisensseinä. Kumppanit valitaan julkisella tarjouskilpailulla Pemexin esitettyä kutsun.

Sopimukset on tarkoitus solmia ennen vuodenvaihdetta. Tarjouksen esittämisen takaraja on 15. joulukuuta 2015 ja voittajat julkistetaan 17.joulukuuta.

Espanjalainen Iberdrola rakentaa Nuevo Leónin osavaltioon kombivoimalaitoksen, jossa tuotetaan maakaasun avulla prosessihöyryä, kaukolömpöä ja sähköä yhteistuotantona. Voimalalla on 850 megawatin potentiaali. Rakennustyöt alkavat vuoden 2016 aikana ja laitos on valmis energiantuotantoon vuonna 2018. Investoinnit nousevat USD 400 miljoonaan. Iberdrolalla on projektin valmistuttua 6000 megawatin energiantuotanto maassa.

Sopimus solmittiin 25 vuodeksi, jolloin espanjalaisyhtiö myy tuottamansa sähkön valtionyhtiö CFE:lle sovittuun hintaan. Iberdrolalla on parhaillaan rakenteilla myös kaksi muuta kombivoimalaitosta, lämpövoimalaitoksia ja tuulivoimapuistoja.

Tapahtumia

Tapahtuman tavoitteena on edistää ympäristöystävällisiä ratkaisuja kaupunki- ja liikennesuunnittelussa.

Tapahtuma toimii kaupankäynti-, investointi- ja koulutusareenana puhtaan energian yrityksille. Tapahtuman osa-alueina ovat kierrätys, veden kestävä käyttö, vihreä kaupunki ja energiatehokkuus.

Tapahtuma keskittyy eteläisen Meksikon öljysektorin tarjoamiin mahdollisuuksiin energiareformin kontekstissa.

Tapahtuman tarkoituksena on tuoda samaan pöytään yksityisiä ja julkisia päättäjiä solmimaan ja edistämään suhteita kansainvälisen sijoittajien yhteisön kanssa.

Tapahtuma toimii areenana vihreiden ratkaisujen edistämiselle, talousreformien myötä avautuvien investointimahdollisuuksien esittelylle ja yrityssuhteiden luonnille.