Meksikon markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Meksiko on korkeasti teollistunut maa, jossa koronakriisin jälkeinen sopeutuminen ja toipuminen luovat suomalaisratkaisuille konkreettista kysyntää. Suomalaisyrityksillä olisi mahdollisuuksia tarjota kilpailukykyisiä ja parhaita käytäntöjä maan vihreässä elpymisessä, muun muassa energiatuotannossa sekä kaivos- ja metsäsektorilla. Potentiaalia on lisäksi palvelujen digitalisoimisessa, kyberturvallisuudessa ja kriittisessä infrastruktuurissa. Myös terveys- ja koulutussektorien uudistaminen tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia.

Meksiko arvostaa Suomea hyvän hallinnon, vähäisen korruption, tasa-arvon, koulutuksen sekä teknologiaosaamisen, innovaatioiden ja ilmastoratkaisujen vuoksi. Positiivinen maakuva merkitsee myötätuulta suomalaisyrityksille.

Meksiko on teollisuuskeskus, joka on integroitunut vahvasti globaaleihin markkinoihin ja arvoketjuihin. Sillä on erittäin vahva side Yhdysvaltojen markkinoihin, ja pohjoisen naapurin voimakas elpyminen on hyödyttänyt Meksikoa. Myös Pohjois-Amerikan uudistettu vapaakauppasopimus luo maata kohtaan luottamusta.

Pandemiasta toipuminen ympäristöä kunnioittaen on osa Meksikon elpymissuunnitelmaa. Tämä avaa mahdollisuuksia vihreille ratkaisuille. Meksiko on myös tiukentamassa lainsäädäntöään muovin käytön suhteen, ja paperiteollisuuden tuotteet ovat yksi suurimmista tuontituotteista Suomesta. 

Vihreä siirtyminen ja kestävät ratkaisut. Avauksia on ollut eri toimialoilla kestävästä kaivos- ja metsätaloudesta älykkääseen tuotantoon ja energiaan. Energiatehokkuus on yksi Meksikoa kiinnostavista yhteistyöalueista, maassa on myös meneillään esimerkiksi waste-to-energy-kilpailutuksia. Kiinnostus kestäviä pakkausratkaisuja, biopohjaisia tuotteita ja maataloustekniikka kohtaan kasvaa. Mexico City ja useat muut osavaltiot ovat tehneet päätöksen vähentää muovin käyttöä.

Digitalisaatio, kyberturvallisuus ja kriittinen infrastruktuuri. Pandemia osoitti Meksikossa suuren tarpeen nykyistä kattavampaan internetiin pääsyyn sekä yhteiskunnan palvelujen ja elinkeinoelämän digitalisointiin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Lisäksi Meksiko on pitkälle teollistunut elektroniikan, lääkinnällisten laitteiden sekä ajoneuvojen ja lentokoneiden valmistuskeskus. Näillä sektoreilla kriisin jälkeinen sopeutuminen ja vihreä elpyminen luovat konkreettista kysyntää suomalaisille ratkaisuille, kuten älykkäille sähköverkoille, teollisuusinfrastruktuurille ja kyberturvallisuudelle sekä tietoturvallisille ja kriittiselle infrastruktuurille.

Puolustus ja turvallisuus. Heikentyvä turvallisuustilanne korostaa tarvetta puolustus- ja turvallisuusalan tuotteille ja palveluille. 

Terveys. Pandemia on osoittanut Meksikon suuren tarpeen kehittää maanlaajuisia digitaalisia terveyspalveluja, ratkaisuja eri kroonisiin sairauksiin sekä vanhustenhoitoon. Lähes täysi riippuvuus ulkomaisesta tarjonnasta myös vähenisi, mikäli Meksiko käynnistää lääketeollisuus- ja terveysteknologiatuotantoa kansalliseen käyttöön, ei vain vientiin.

Koulutus. Opetuksessa on suuria tasoeroja koulujen ja alueiden välillä. Kysyntää koulutuksen digitaalisille palveluille on erityisesti yksityiskouluissa, joilla on resurssit ja tahtotila ottaa käyttöön uusia metodeja ja teknologioita.

Teksti: Päivi Pohjanheimo, suurlähettiläs, Meksiko