Meksikon kehitys jatkuu nousujohteisena ongelmista huolimatta

Meksikon kehitys jatkuu nousujohteisena ongelmista huolimatta

Meksikon pääkaupunki Ciudad de MéxicoMeksikon talouskasvu on OECD-maiden nopeinta. Kuva: Sonia Carolina εïз(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Meksiko valitsi uudeksi presidentikseen maan vanhan valtapuolueen PRI:n ehdokkaan Enrique Peña Nieton. Suomalaisen median huomio kiinnittyy usein vain Meksikon väkivaltaisuuteen, vaikka kyseessä on eräs maailman kasvukykyisimmistä talouksista. Maassa on paljon tilausta myös suomalaiselle koulutus-, teknologia ja ympäristöosaamiselle.

Heinäkuun alussa pidetyt Meksikon presidentinvaalit eivät tuottaneet yllätystä, vaan voiton vei ennakkokaavailuiden mukaisesti Institutionaalisen vallankumouspuolueen PRI:n ehdokas Enrique Peña Nieto. Virallisesti vaalitulokset vahvistetaan vasta syyskuussa, mutta Peña Nieton kuuden prosenttiyksikön voittomarginaali oli niin selvä ettei tuloksiin ole odotettavissa muutoksia median puimista ääntenostospekulaatioista sekä vaaleissa toiseksi jääneen Andrés Manuel López Obradorin ja Peña Nietoa vastustavan opiskelijaliikkeen protesteista huolimatta.

Peña Nieton voiton seurauksia spekuloitiin etukäteen runsaasti, sillä hänen puolueensa PRI piti valtaa Meksikossa yli seitsemän vuosikymmentä vuoteen 2000 asti. Pelkoja vanhojen aikojen palaamisesta lievensi kuitenkin huomattavasti se, että PRI ei saanut maan kongressiin edes yksinkertaista enemmistöä perustuslain muuttamiseen vaadittavasta enemmistöstä puhumattakaan. Peña Nieto joutuukin etsimään tukea kongressista toiselta maan kahdesta muusta suurpuolueesta: vasemmiston PRD:ltä tai oikeiston PAN:ilta. Näistä todennäköisempi vaihtoehto lienee väistyvän presidentin Felipe Calderónin PAN.

Ei suuria muutoksia

Markkinoilla vaalitulos on otettu vastaan positiivisesti. Meksikon pörssi nousi vaaleja edeltäneenä päivänä historiallisiin huippulukemiinsa ja peso vahvistui enemmän kuin kertaakaan aiemmin edellisten kahdeksan kuukauden aikana. Tätä voidaan pitää merkkinä markkinoiden luottamuksesta paitsi vaalitulokseen, myös maan yleiseen linjaan, jossa taloudenpito on kyetty erottamaan politiikasta. Peña Nieton hallinnolta odotetaan myös poliittista jatkuvuutta, joka takaa myös jatkossa maan vahvan makrotaloudellisen tilanteen.

Myöskään talous- ja kauppapolitiikassa ei odoteta merkittäviä muutoksia edellisen presidentti Calderónin linjauksiin nähden. Poliittisesti Peña Nieto ei eroa kovin paljoa Calderónista, vaikka painottaakin hieman enemmän köyhyyden poistamista ja talouden tulosten tasaisempaa jakoa. Näille onkin tarvetta, sillä tulonjaon epätasaisuus on Meksikon talouden suurin ongelma. Monet työntekijät eivät tule toimeen palkallaan ja joutuvat työskentelemään pimeästi tai monissa työpaikoissa yhtäaikaisesti. 

Huumesota jatkuu

Kuten jo edellä todettiin, ei Peña Nieto ole poliittiselta profiililtaan kovin erilainen Calderóniin verrattuna. Vaalitulos ei juuri heijastelekaan pettymystä menneiden kuuden vuoden politiikkaan, vaan Calderónin saavutuksia talouden vakauttamisessa ja oikeusjärjestelmän uudistamisessa arvostetaan laajalti. Peña Nieton voiton avaimet löytyvät hänen ”teflonisen imagonsa”, johon loka ei tartu, lisäksi Calderónin kauden aikana voimakkaasti kasvaneesta huumekartellien väkivallasta.

Meksikon uusi presidentti Erique Peña Nieto ja vanha presidentti Felipe CalderónJoulukuussa toimikautensa aloittava presidentti Enrique Peña Nieto tapasi edeltäjänsä Felipe Calderónin. Kuva: Gobierno Federal(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Calderónia on arvosteltu erityisesti siitä, että hän keskittyi huumeiden vastaisessa sodassaan kartellien johtajien saamiseen telkien taakse. Tavoite saavutettiin varsin hyvin, mutta tuloksena oli kartellien elintilan pieneneminen ja niiden välisen valtataistelun kiihtyminen. Monet kartellit ovat jakautuneet pienemmiksi ryhmiksi, katujengeiksi, jotka rahoittavat toimintaansa ryöstöillä kidnappauksilla ja huumekaupalla. Ne myös uhkaavat väkivallalla ja pyrkivät korruptoimaan paikallishallinnon.

Peña Nieto on ilmoittanut kartellijohtajiin keskittymisen sijaan panostavansa turvallisuuden parantamiseen yksilötasolla ehkäisemällä kiristystä, kaappauksia ja murhia. Perusperiaatteet politiikassa säilyvät kuitenkin samoina, sillä vastavalittu presidentti kertoi heti vaali-illan lopuksi pitämässään puheessa jatkavansa huumeiden vastaista sotaa eikä sopimuksia kartellien kanssa ole luvassa. Hän lupaa lisää rahoitusta liittovaltion poliisille ja on palkannut asiantuntijaksi Kolumbian presidentin entisen neuvonantajan. Toimilla on tuskin nopeavaikutteisia seurauksia, sillä Yhdysvaltojen asema maailman suurimpana huumemarkkinana sekä Meksikon huumesodan aseiden lähteenä ja rahanpesupaikkana tuottaa Meksikolle edelleen vaikeuksia.

Mainettaan parempi maa

Ulkomaisessa mediassa huumesodan väkivaltaisuuden rooli on usein ylikorostunut. Tosiasiassa Meksikossa tehdään vähemmän murhia kuin esimerkiksi Brasiliassa. Väkivaltauutisten varjoon on jäänyt myös Meksikon talouden ripeä kehitys. Maailmanpankin mukaan Meksiko on tällä hetkellä maailman 13. suurin talous (ostovoimakorjattuna sijalla 11.) ja sen arvioidaan vuosisadan puoliväliin mennessä nousevan jopa viidenneksi. Sen talouskasvu on OECD-maiden nopeinta ja se on maailman viidenneksi suurin kasvumarkkina heti BRIC-maiden jälkeen.

Toisin kuin monet muut kasvavat taloudet, Meksiko on myös vapaakauppaorientoitunut: sen ulkomaankauppa on suurempaa kuin Brasilian ja Argentiinan yhteensä ja sillä on vapaakauppasopimus kaikkiaan 44 maan kanssa. Ulkomaista investoijaa Meksiko houkuttelee myös vakaan makrotaloudellisen tilanteensa vuoksi. Inflaatio on alhainen, työvoima edullista ja julkinen talous terveimpiä maailmassa. Maan puolesta puhuvat myös sen edullinen sijainti hyvine yhteyksineen Yhdysvaltoihin, Latinalaiseen Amerikkaan ja Aasiaan sekä valtavat luonnonvarat.

Meksikon houkuttelevuus ei jää vain paperille. Suuret autonvalmistajat, kuten Ford, Volkswagen, Chrysler-Fiat, Mazda, General Motors ja Nissan ovat lisänneet investointejaan maahan. Ilmailuteollisuus saa eniten investointeja maailmassa, kaivosteollisuudessa on julkistettu tärkeitä latinalaisamerikkalaissijoituksia ja suuria tuulipuistohankkeita on myös käynnistetty vuonna 2012. Yksin Kiina aikoo sijoittaa Meksikoon 150 miljardia dollaria vuoden 2012 aikana.

Haasteitakin riittää

Tuloerojen kaventamisen ja väkivallan kitkemisen lisäksi Peña Nieton hallitukselta odotetaan uudistuksia työ- ja energiasektoreilla. Työvoimapolitiikassa tapetilla on erityisesti maan liian korkeaksi kritisoitu irtisanomissuoja. Energiasektorilla yksi suurimmista ongelmista taas on valtion öljy-yhtiö Pemex, jonka maan perustuslaki ei salli ottavan vastaan ulkomaisia investointeja. Yhtiö kuitenkin kaipaisi kipeästi uusia sijoittajia kehittääkseen toimintaansa – nykyisellään siltä puuttuu mm. offshore-osaaminen. Jos asiaan ei saada muutosta, Meksikon syvissä vesissä piilevät öljyvarat, arviolta 30 miljoonaa barrelia, uhkaavat jäädä hyödyntämättä. Peña Nieto on luvannut pyrkivänsä lisäämään Pemexin yksityistä rahoitusosuutta ja kehittävänsä yritystä brasilialaisen Petrobrasin mallin mukaan.

Purkamista kaipaavat myös mono- ja oligopolit televisiossa ja telekommunikaatiossa. Maan talouselämä kärsii kalliista palveluista ja verkon puutteellisesta kattavuudesta. Lisäpanostusta kaipaavat puolestaan korruption kitkeminen ja maan koulutussektori. Koska Peña Nieton vahvuudet eivät ole tiede- ja teknologiasektoreiden asiantuntemuksessa, on paljolti kiinni hänen tulevasta hallituksestaan, kykeneekö Meksiko saamaan aikaiseksi ne tarvittavat uudistukset, jotka nostaisivat Meksikon talouskasvun sen kapasiteetin mahdollistamalle tasolle.

Kysyntää suomalaisosaamiselle

Meksikon valtava potentiaali ja maan tarvitsemat uudistukset tarjoavat mahdollisuuksia myös suomalaisille. Meksiko on EU:n strateginen kumppani ja sillä on vapaakauppasopimus EU:n kanssa. Peña Nieto on ilmoittanut tavoittelevansa lisää konkreettista EU-yhteistyötä paitsi kaupassa ja investoinneissa, myös kulttuuri- ja koulutussektoreilla. Hänen kerrotaan myös olevan kiinnostunut Suomen koulutusjärjestelmästä ja hyvin toimivasta demokratiasta.

Sijoitusmahdollisuuksia puolestaan Meksikossa tarjoaa erityisesti teknologiasektori. Maan tavoitteisiin lukeutuva vihreän kasvun edistäminen luo kysyntää cleantechiin ja vihreään rakentamiseen, luonnonvarojen hyödyntäminen taas energia- kaivos- ja offshoreteollisuuteen. Myös metsä- ja selluteollisuudella on mahdollisuutensa, samoin software- ja elektroniikkatuotannolla. Huomiotta ei myöskään voi jättää maan jatkuvasti kehittyvää infrastruktuuria eikä elintason nousun myötä kasvavia terveydenhuolto- ja hyvinvointisektoreita.

Kokonaisuutena Meksikon tilanne vaikuttaa hyvin lupaavalta. Mikäli maan uusi hallitus onnistuu tavoitteissaan, näyttää maan tulevaisuus jopa loistavalta. Hieman huonommallakin suorituksella talous jatkanee tasaista kasvuaan – jolleivät sitten eurokriisin vaikutukset leviä ensin Yhdysvaltoihin ja sen kautta myös Latinalaiseen Amerikkaan.

kauppa