Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 4/2018

Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 4/2018

Heinäkuun vaaleissa Meksikon seuraavaksi presidentiksi valittu vasemmistopuolue Morenan Andrés Manuel López Obrador (AMLO) astui virkaan 1.12.2018. Uuden hallinnon kauppa- ja talouspolitiikan ohjelmat ovat vielä työn alla. Budjettineuvottelut vuodelle 2019 ovat parhaillaan käynnissä.

Meksikon talous kasvoi 0,8 % vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen ja 2,5 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2017. Kasvu oli vahvinta sitten vuoden 2017 viimeisen neljänneksen. Kasvua vauhdittivat etenkin palvelusektori ja vähittäismyynti. Epävarmuus uuden hallinnon talouspolitiikan suunnasta on kuitenkin vaikuttanut kasvuennusteisiin heikentävästi. Economist Intelligence Unit (EIU) arvioi Meksikon talouden kasvavan 1,9 % vuonna 2019.

Useat luottoluokittajat, ml. Fitch, ovat muuttaneet Meksikon luokituksen näkymät vakaasta negatiivisiksi kuluvan syksyn aikana. Riskejä katsotaan lisäävän muun muassa Mexico Cityn uuden lentokenttähankkeen peruuntuminen.
 

Hyvä kolmas neljännes. Meksikon talous kasvoi 0,8 % vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen ja 2,5 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2017. Kasvu oli vahvinta sitten vuoden 2017 viimeisen neljänneksen. Kasvua vauhdittivat etenkin palvelusektori ja vähittäismyynti. Myös maataloussektori, teollisuustuotanto, kaivostoiminta ja rakennussektori paransivat tulostaan.

Luottamusta talouteen lisää Meksikon ja Yhdysvaltojen alustava periaatesopimus kauppasopimuksesta (United States-Mexico-Canada Agreement on Trade), mutta epävarmuus uuden hallinnon talouspolitiikan suunnasta on vaikuttanut kasvuennusteisiin heikentävästi. Economist Intelligence Unit (EIU) arvioi Meksikon talouden kasvavan 1,9 % vuonna 2019 kun aiempi ennuste oli 2,2 %. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) puolestaan ennustaa vuodelle 2019 2,7 prosentin talouskasvua. OECD ennakoi Meksikon talouskasvun nopeutuvan lähes kolmeen prosenttiin vuonna 2020.

Inflaatio on kääntynyt hienoiseen laskuun ja oli joulukuun alussa 4,7 %. Inflaation odotetaan tasoittuvan ja keskimääräisen vuotuisen inflaation ennustetaan olevan 2-4 prosenttia vuoden 2019 lopulla. Keskimääräisen vuotuisen inflaation ennustetaan olevan 3,8 prosenttia vuosina 2019-2023.

Työttömyysprosentti Meksikossa on OECD-maiden alhaisempia. Työttömyysprosentti on tällä hetkellä 3,2. Prosenttiluku ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä suuri osa työikäisistä työskentelee harmaalla sektorilla.

Peson arvo on heilahdellut vuoden 2018 aikana, mutta peson arvon uskotaan tasaantuvan aikavälillä 2019-2023. Joulukuun alussa peson arvo oli 1USD:20.28MXN.

Kuluttajien luottamus talouteen on vahva, mutta hienoisessa laskussa. Meksikon tilastokeskuksen (INEGI) mukaan kulutusluottamusindeksi oli joulukuun alussa 99.6. Yrittäjien usko talouteen on laskenut ja indeksi on 42.      

Keskuspankki nosti viitekorkonsa 8 prosenttiin marraskuussa. Edellinen 0,25 prosentin korotus tehtiin kesäkuussa. Mikäli inflaatio odotusten mukaisesti kääntyy laskuun, keskuspankin odotetaan aloittavan ensi vuoden alkupuoliskolla viitekoron kevennykset.

Useat luottoluokittajat, ml. Fitch, ovat muuttaneet Meksikon luokituksen näkymät vakaasta negatiivisiksi kuluvan syksyn aikana, mutta luottoluokitukset ovat säilyneet ennallaan. Meksikon luottoluokitukset suurimpien luottoluokittajien mukaan ovat: Fitch (BBB+), S&P (BBB+) ja Moody’s (A3).

Politiikka, ihmisoikeudet ja turvallisuus
 

Heinäkuun vaaleissa Meksikon seuraavaksi presidentiksi valittu vasemmistopuolue Morenan Andrés Manuel López Obrador (AMLO) astui virkaan 1.12.2018. AMLO on painottanut, että uuden hallinnon tärkeimmät tehtävät ovat talouskasvun nopeuttaminen, hyvinvoinnin lisääminen, köyhyyden poistaminen sekä korruption ja rankaisemattomuuden kitkeminen. Uuden hallinnon kauppa- ja talouspolitiikasta on vielä epävarmuutta.

Budjettineuvottelut vuodelle 2019 ovat parhaillaan käynnissä. Uudelta hallinnolta odotetaan leikkauksia mm. sosiaaliohjelmien rahoituksen mahdollistamiseksi. Valtionvelan määrää bruttokansantuotteeseen ei aiota nostaa vuoden 2018 tasolta. Hallinto on kertonut mm. tulevansa takaamaan 2,3 miljoonalle nuorelle oppisopimuspaikan, perustavansa 10 miljoonaa stipendiä opiskelijoille sekä avaavan 100 uutta julkista yliopistoa. Koulutusreformia aiotaan uudistaa tavoitteena lisätä koulutuksen tasa-arvoa ja koulutusmahdollisuuksia sekä parantaa opettajien asemaa. Vanhuuseläkettä tullaan nostamaan ja maataloustuottajia tuetaan muun muassa subventioilla ja hintatakuilla maataloustuotteille. Leikkauksia tullaan kohdistamaan mm. korkeiden virkamiesten palkkaukseen ja etuuksiin. Presidentti on ilmoittanut leikkaavansa omaa palkkaansa 60 %.

Mexico Cityn uuden lentokentän rakentaminen keskeytettiin. Meksikossa järjestettiin lokakuun lopulla neuvoa-antava kansanäänestys Mexicon uudesta lentokentästä, jonka rakennustyöstä oli valmiina noin kolmasosa. Kansanäänestyksen tukemana lentokenttä hanke peruttiin ja uusi suunnitelma julkistettiin nykyisen lentokentän laajentamiseksi ja Mexico Cityyn saapuvien ulkomaanlentojen siirtämiseksi läheiselle sotilaslentokentälle Santa Luciaan. Rakennustöiden arvioidaan kestävän 3 vuotta. Lentokenttähankkeen peruuntuminen on lisännyt epävarmuutta sijoittajien keskuudessa uuden hallinnon talous- ja kauppapolitiikkaa kohtaan. Toinen epävarmuutta aiheuttanut päätös on kaivoslupien tiukentaminen.

Energiapolitiikassa keskeinen tavoite on lisätä Meksikon energiatuotannon omavaraisuutta ja suunnata investointeja kansallisen öljy-yhtiö Pemexin uudistamiseksi, ml. raakatuotannon lisäämiseksi, öljynrikastamoiden kunnostamiseen ja uuden jalostamon rakentamiseksi. Hallinto on kuitenkin ilmaissut jatkavansa uusiutuvan energian huutokauppoja ja viidennen huutokaupan arvioidaan avautuvan helmikuussa 2019.

Etelä-Meksikoon valtio suunnittelee infrastruktuurihankkeita ml. tieverkoston laajentamista, Tren Maya –junarataa sekä metsityshankkeita miljoonan hehtaarin edestä. Tammikuun alusta Meksikon pohjoisrajalle luodaan uusi 25 km levyinen talousalue, jossa on matalammat verot ja kaksinkertainen minimipalkka tarkoituksena työpaikkojen luominen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Uusi hallinto on myös julkistanut kansallisen rauhan ja turvallisuuden suunnitelman vuosille 2018-2024. Maassa tapahtuu päivittäin keskimäärin 80 henkirikosta ja yli 90 % rikoksista jää ilman rankaisua. Poliittinen väkivalta on lisääntynyt: aikavälillä 1.9.2017-31.8.2018 uhkailtiin yhteensä 850 poliitikkoa, joista murhattiin 175 henkeä. Yksin hallinnonvaihdon aikana eli heinä-marraskuussa 2018 on murhattu 40 poliitikkoa ja 24 heidän perheenjäsentään. Lisäksi varkaudet, kidnappaukset, kidutus ja naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt. Väkivallalla on myös talousvaikutuksia: Vuoden 2017 aikana väkivallan torjumiseen käytetty budjetti oli 4,72 miljardia pesoa, joka on 20 % koko Meksikon bruttokansatuotteesta. Uuden turvallisuussuunnitelman ytimessä on ennaltaehkäisy ja suunnitelmassa on mukana korruption kitkemistä, kansalaisten työ-, koulutus-, terveys- ja hyvinvointiolojen parantamista koskevia osuuksia.

Merkittävin muutos on ns. kansalliskaartin perustaminen. Kansalliskaarti kootaan armeijasta, merivoimista ja liittovaltiotason poliiseista. Kansalliskaartin perustaminen vaatii kuitenkin useampia muutoksia Meksikon perustuslakiin, jotka on ensin hyväksyttävä kongressissa ja jonka jälkeen vähintään 17 osavaltion parlamentin on hyväksyttävä muutokset (32 osavaltiosta 50% +1). AMLO on kertonut järjestävänsä kansalliskaartista kansanäänestyksen 21. maaliskuuta.

Ulkopolitiikassa agendalla on ollut erityisesti keskiamerikkalaisten siirtolaisten tilanne. Meksiko, El Salvador, Guatemala ja Honduras solmivat 1.12. kehityssuunnitelman, jonka tarkoitus on hillitä siirtolaisuutta Keski-Amerikasta pohjoiseen ja vauhdittaa nk. Pohjoisen kolmion alueen kehitystä ja lisätä hyvinvointia. Meksiko toivoo myös Yhdysvaltojen osallistuvan suunnitelman rahoitukseen. Syksyn aikana useita siirtolaiskaravaaneja on liikkunut Keski-Amerikasta Meksikon läpi kohti Yhdysvaltoja. Tällä hetkellä yli 5000 siirtolaista on nyt kerääntynyt Tijuanaan, Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalle. Siirtolaiskaravaaneissa arvioidaan olevan yhteensä yli 10 000 henkeä.

Meksikon ihmisoikeustilanne oli YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa maakohtaisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) marraskuussa. Useat Meksikon saamat suositukset koskivat tahdonvastaisia katoamisia ja kidutusta. Meksiko sai myös suosituksia mm. oikeusvaltion tilasta ja rankaisemattomuuden kulttuurista, ihmisoikeuspuolustajien ja toimittajien tilanteesta, vankiloiden olojen parantamisesta sekä naisten oikeuksista.

Kuluvan vuoden aikana Meksikossa on Committee to Protect Journalists -järjestön (CPJ) tilastojen mukaan murhattu ainakin 10 toimittajaa.

Syyskuussa 2014 Igualassa kadonneiden 43 opiskelijan kohtaloa on asetettu tutkimaan totuuskomissio. Tarkoituksena on antaa myös kansainvälisille organisaatioille merkittävä rooli tutkinnassa.

Kaupan ja talouden uutisia
 

Neuvottelut EU-Meksiko -globaalisopimuksen uudistamisesta ovat loppusuoralla. EU-Meksiko vapaakauppasopimusneuvottelut päätettiin poliittisella tasolla huhtikuun lopulla ja neuvotteluja jatketaan vielä teknisellä tasolla. Uudistettu sopimus poistaa pääosan jäljellä olevista tulleista ja kattaa voimaantullessaan laajalti tavarakaupan, palvelukaupan sekä investoinnit sekä sisältää mm. poliittista yhteistyötä koskevan osion, luvun korruption vastaisista toimista sekä investointituomioistuinjärjestelmän.

Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan USMCA-sopimus allekirjoitettiin 30.11.2018. Sopimusasiakirja on jäsenvaltioiden parlamenttien lainsäädäntöprosesseissa. Uuden kauppasopimuksen on määrä astua voimaan viimeistään vuonna 2020. Sopimus on säilyttänyt valtaosan NAFTAa (1994) ennallaan. Suurimmat muutokset koskevat autosektoria. USMCA-alueella valmistettujen osien minimivaatimusmäärää autoissa nostettiin 62,5 prosentista 75 prosenttiin. Vaatimusmäärissä nelivaiheinen siirtymäaika, joka alkaa 66 prosentista vuonna 2020. Autojen valmistuksessa käytettävästä teräksestä 70 prosenttia täytyy olla peräisin Pohjois-Amerikasta. Vuodesta 2020 alkaen 30 prosenttia auton arvosta tulee olla peräisin tehtaista, jotka maksavat vähintään 16 dollaria tunnissa työntekijöilleen ja vuodesta 2023 lähtien valmistusprosentti nousee 40 prosenttiin. Meksikon mediassa USMCA-sopimukseen on suhtauduttu myönteisesti ja sopimuksen arvioidaan lisäävän merkittävästi (jopa 50 %) Meksikon vientiä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan seuraavan 10 vuoden aikana. Samalla uusi hallinto on myös pitänyt esillä tavoitetta laajentaa kauppasuhteita ja vähentää riippuvuutta Yhdysvalloista.

Sopimus on luettavissa Meksikon senaatin verkkosivulla osoitteessa: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/41928-acuerdo-comercial-usmca.html

Meksikon vienninedistämisorganisaatio ProMéxico lakkautetaan. Noin 500 henkeä työllistävän organisaation tehtäviä ottavat vastuulleen sekä Meksikon ulkoministeriö sekä suurlähetystöt sekä talousministeriö, mutta tarkemmat suunnitelmat ovat vielä valmisteilla.

Turismiteollisuus on kasvussa. Matkailutoiminnan kasvun arvioidaan ylittävän 2 % edellisvuoteen verrattuna. Matkailuun liittyvien tuotteiden tuotanto kasvoi yli 5 % ja paIveluiden tuotanto puolestaan 1,5 %.

Tapahtumat

Energy Mexico 2019, 29.-31.1.2019, Mexico City
Smart Cities Exchange, 6.-7.3.2019, Mexico City
Education Event "GESS Mexico", 21.-23.3.2019, Mexico City
Mexico WindPower, 20.-21.3.2019, Mexico City
Famex (Aerospace Fair), 24.-27.4.2019, Mexico City
Expo Seguridad, 7.-9.5.2019, Mexico City
MIREC Week (Renewable energy, energy generation)