Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 3/2020

Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 3/2020

Meksikon talous jatkaa syvässä taantumassa ja uuden pandemia-aallon mahdollisuus pitää arviot varovaisina. Koronaviruspandemian edettyä arviot ovat pysyneet melko tasaisina: Maailmanpankki arvioi Meksikon talouden supistuvan 10,5 %, IMF povaa 9 % supistumista. Meksikon keskuspankki Banxico ennustaa 12,8% supistumista. Varsinaista kasvua odotetaan vasta vuoden 2021 loppupuolelle.

Makrotalous

Koronaviruspandemian iskettyä kovaa Meksikon jo valmiiksi hauraaseen taloustilanteeseen maa jatkaa edelleen syvässä taantumassa. Meksikon keskuspankki Banxico ennustaa talouden supistuvan v. 2020 aikana 12,8%, kansainväliset instituutit povaavat noin 10 % supistumista. Meksikon valtiovarainministeriön ja keskuspankin mukaan taantuma tulee olemaan pahin sitten 1930-luvun suuren laman. Varsinaista kasvua odotetaan vasta vuoden 2021 loppupuolelle ja BKT:n arvioidaan saavuttavan vuoden 2018 tason vasta vuonna 2024.

 

Meksikon luottoluokitukset suurimpien luokittajien mukaan ovat pandemian myötä laskeneet ja pysyneet alhaalla: Fitch (BBB-), S&P (BBB) ja Moody’s (Baa1). Luottoluokittajat ovat laskeneet myös valtion öljy-yhtiö Pemexin roskaluokkaan. Pemexin mahdollinen luokituksen alentaminen vaikuttaa myös maan luokitukseen.

 

Kuluttajien luottamus talouteen oli syyskuussa OECD:n mukaan 97.7 ja Meksikon tilastokeskus INEGI:n mukaan marraskuussa 37.6. Luvut ovat laskeneet tasaisesti vuoden 2019 ja 2020 aikana, mutta lukujen mukaan luottamus talouteen on laskusta huolimatta hyvä, tosin OECD:n mukaan alle 100:n arvo osoittaa pessimistiseen asenteen talouden tulevaan kehitykseen, mikä saattaa johtaa taipumukseen säästää enemmän ja kuluttaa vähemmän.

 

Inflaatio nousi syyskuussa jo 4,01 prosenttiin, joka on yli hallituksen 3 %:n tavoitteen. Inflaatio oli huhtikuussa 2,2 %, mutta on noussut siitä tasaisesti. Meksikon keskuspankki on alentanut ohjauskorkoaan tasaisesti joulukuisesta (2019) 7,25 prosentista marraskuussa nyt jo 4,25 prosenttiin. Päätöstä on perusteltu inflaatiolla ja talouden heikentymisellä, kun koronaviruspandemia ja sen leviämisen estämiseksi toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet huomattavasti taloudelliseen toimintaan.

 

Peson arvo on heilahdellut kuluvan vuoden aikana paljon; marraskuun alussa 2020 1 USD: 20.26.

 

Ajankohtaista taloudesta ja politiikasta

Meksikon talous jatkaa syvässä taantumassa ja uuden pandemia-aallon mahdollisuus pitää arviot varovaisina. Koronaviruspandemian edettyä arviot ovat pysyneet melko tasaisina: Maailmanpankki arvioi Meksikon talouden supistuvan 10,5 %, IMF povaa 9 % supistumista. Meksikon keskuspankki Banxico ennustaa 12,8% supistumista. Arvioita liikkuu kolmenlaisia: V-muotoisessa skenaariossa Meksikon talouden arvioidaan supistuvan 8,8% vuonna 2020 ja kasvavan 5,6% vuonna 2021. Syvän V:n muotoisessa skenaariossa talous kutistuu 11,3% vuonna 2020 ja 2,8% vuonna 2021. Pessimistisimmässä syvässä U-muotoisessa skenaariossa talous supistuu 12,8% vuonna 2020 ja kasvaa 1,3% vuonna 2021. Talous kasvoi 12% kolmannella kvartaalilla, joka hieman lieventää aiempien kvartaalien ennätyshuonoja lukemia.

 

Hallituksen strategia pandemian vaikutusten torjumiseksi on perustunut säästötoimille ja sosiaaliohjelmien vahvistamiselle. Presidentti López Obrador on vastustanut lainanottamista taloudellisen elvytyspaketin rahoittamiseksi. Yrityssektorille ei ole myönnetty tukea tai verohelpotuksia pandemian seurausten lieventämiseksi, pl. pienyrittäjille myönnettyjä mikrolainoja. Julkisen sektorin säästöt (mm. useimmilta ministeriöiltä leikattu 75%) auttanevat kaventamaan julkisen talouden alijäämää. Lokakuussa hallitus julkaisi uuden investointisuunnitelman, joka tuo yhteen yksityisen ja julkisen rahoituksen pitkään tarvittujen infrastruktuurihankkeiden ja energiahankkeiden edistämiseksi. Suunnitelma sisältää 32 infrastruktuurihanketta, joiden kokonaisinvestointi yksityisistä ja julkisista lähteistä on noin 12 miljardia euroa; 20 tieverkon parannuksiin liittyvää hanketta, kaksi sataman rakentamista/nykyaikaistamista, kolmen rautatieverkkoa, viisi energia-alan hanketta, ja yhden jätehuoltohankkeen sekä yhden vesihuoltojärjestelmähankkeen, sekä lisäksi seitsemän jo käynnissä olevaa, tieliikenneverkon parantamiseen liittyvää hanketta.

 

Liittovaltion budjetti vuodelle 2021 on hyväksytty; se perustuu odotetusti ja jälleen voimakkaille säästötoimille. Hallituksen omat talousarviot perustuvat BKT:n 8% laskuun v. 2020 ja 4,6% nousuun vuonna 2021. Budjettiesitys koostuu ennalta odotetusti pääasiassa säästötoimista, mutta lisäyksistä sosiaaliohjelmille ja presidentille tärkeille infrastruktuurihankkeille (Tren Maya -junarata, Dos Bocas -öljynjalostamo ja Santa Lucian kv. lentokenttä). Voittajina esityksessä ovat lippulaivahankkeiden ja ohjelmien lisäksi matkailuministeriö, puolustusministeriö, terveysministeriö sekä maatalous-, maankäyttö- ja kaupunkikehitysministeriö. Suurimpia häviäjiä ovat osavaltioiden hallitukset ja itsenäiset virastot, sekä työministeriö, valtiovarainministeriö ja energiaministeriö.

Presidentti López Obradorin johtama hallitus on vakuuttunut siitä, että tämä alijäämäinen budjetti luo perustan kestävälle talouskasvulle. Oppositio ja paikallishallinnot ovat vastustaneet rajuja leikkauksia varoittaen vakavista seurauksista ja vaatineet julkisten varojen oikeudenmukaisempaa jakoa liittovaltion ja osavaltioiden hallitusten kesken, jotka ovat olleet erityisen tiukilla pandemian seurauksena. Kaikki paikallishallinnot yhdistävä yhdistys Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm) on varoittanut, että 182 miljardin dollarin julkisen sektorin rahoituksen vähennykset hyväksytyssä vuoden 2021 budjettisuunnitelmassa vuoden 2020 talousarvioon verrattuna syventää kuntien hallitusten kohtaamaa taloudellista kriisiä. Conammin mukaan 75% kaikista kunnista on tällä hetkellä ”teknisesti konkurssissa”. Myös Meksikon työnantajajärjestö Coparmex on kritisoinut liittovaltion budjettia perustellen, että hallitus asetti etusijalle omat menosuunnitelmansa talouden elvytystoimien sijasta, etenkin niillä teollisuudenaloilla, jotka ovat kärsineet koronapandemiasta eniten, kuten matkailu. Budjettiin ei sisälly selkeitä elvytystoimia tai muita toimenpiteitä talouden tukemiseksi pandemian aikana tai sen uudelleenaktivoimiseksi. Presidentin puolueella (Morena, Movimiento Regeneración Nacional) on enemmistö kongressin molemmissa huoneissa, joten budjetin läpimeno lähes muuttumattomana oli odotettua. AMLO marraskuussa G20-maiden huippukokouksessa talouslinjaansa pandemian aikana juuri oikeana.

 

Työttömyys on lisääntynyt vuoden 2020 aikana räjähdysmäisesti ja tilanteen uskotaan vain huonontuvan miljoonien menettäessä toimeentulonsa. Työttömyysprosentti (4%) ei kerro koko totuutta, sillä epävirallisella sektorilla työskentelevien osuus on n. 56 % työvoimasta.

 

Turismisektori kärsii pahasti ja pitkään. Meksikon tilastokeskuksen mukaan turismi supistui vuoden toisella kvartaalilla 43,1% verrattuna ensimmäiseen kvartaaliin, ja 47% verrattuna edellisvuoteen. Turismi kattaa 8,5 % Meksikon BKT:stä ja turismin parissa on noin neljä miljoonaa työntekijää ja 93 % alan yrityksistä on alle kymmenen työntekijää. Sektorin arvioidaan toipuvan vasta vuonna 2023.

 

Energiasektorilla keväästä alkaen kuohuttanut Meksikon energiaministeriön ”Kansallisen sähköjärjestelmän luotettavuuspolitiikka” on toistaiseksi jäissä, kun korkein oikeus käsittelee kysymystä politiikan perustuslain mukaisuudesta. Regulaatiomuutos priorisoi perinteistä energiantuotantoa ja rajoittaa energiatuotantomahdollisuudet uusiutuvilla energialähteillä. Muutos on johtanut suureen kritiikkiaaltoon ja useisiin kymmeniin oikeustapauksiin. Korkein oikeus vahvisti hiljattain, että energiaministeriön politiikka keskeytetään toistaiseksi. Päätöksessään tuomioistuin tuki kilpailuviraston (Cofece) perustelua, jonka mukaan energiaministeriön politiikka heikentää kilpailuviraston valtaa säännellä vapaata kilpailua koskevia kysymyksiä energia-alalla. Tuomioistuin julisti myös presidentti López Obradorin esittämän oikeudellisen haasteen politiikan aiemmasta toistaisesta keskeyttämisestä perusteettomaksi. Reaktiona korkeimman oikeuden tuomioon presidentti López Obrador totesi aikovansa ehdottaa perustuslakiuudistuksia tavoitteen läpiviemiseksi. Korkeimmalla oikeudella on nyt määrittelemätön aika ratkaista kilpailuviraston esittämä perustuslaillinen kysymys, joka tulee vaikuttamaan koko alaan maanlaajuisesti. Samaan aikaan alemmissa oikeusasteissa on jo myönnetty yli 40 keskeytys/lykkäyspäätöstä, jotka ovat yritys/yhteisökohtaisia.

 

Toimitusketjujen häiriöt ovat olleet pandemian aikana vähäisiä, vaikka Yhdysvaltain vastainen raja on ollut suljettuna maaliskuusta asti yleiseltä henkilöliikenteeltä, tavaran liikkuessa rajan yli. Kansainvälinen lentoliikenne on ollut vähäistä verrattuna normaaliin, mutta Meksiko ei ole asettanut varsinaisia rajoituksia lentoliikenteelle eivätkä lennot ole missään vaiheessa kokonaan pysähtyneet. Kontti- ja tienvarsivarkaudet ovat lisääntyneet pandemian alettua, samoin kuin kuljetusten ryöstöt merellä. Viime aikoina moottori- ja rautateiden saarrot ovat hankaloittaneet toimituksia ja aiheuttaneet suurta taloudellista vahinkoa yrityksille. Erityisesti Michoacanin alueella on ollut jo toista kuukautta pysyviä saartoja, kun erilaiset protestiryhmät (opettajat ja opiskelijat) ovat osoittaneet mieltään mm. koulujen rahoituksen parantamiseksi, parempien työolojen puolesta ja vangittujen kollegoiden vapauttamiseksi. Elinkeinoelämän järjestöjen mukaan näiden saartojen taloudelliset tappiot ovat nousseet korkeiksi, ja eniten kärsineet teollisuudenalat ovat terästeollisuus, autoteollisuus ja öljy- ja rakennusala. Myös muut protestiryhmät ovat tiettävästi liittyneet saartoihin, joka vaikeuttaa edelleen saartojen poistamisen mahdollisuuksia lyhyellä aikavälillä.

 

Meksikon talouspolitiikan tavoitteena on ollut monipuolistaa vientimarkkinoita, jotta Meksiko ei olisi niin riippuvainen USA:n markkinoista, jonne on suuntautunut n. 80 % viennistä. Uusi Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus USMCA tuli voimaan 1.7.2020. Meksikolle sopimus on tärkeä, erityisesti koronapandemian seurausten myötä. Tammi-syyskuussa 2020 Meksiko pysyi USA:n suurimpana kauppakumppanina. Pandemian aikana Meksiko-USA raja on ollut kaikelta ei-välttämättömältä liikenteeltä jo keväästä alkaen kiinni (jatkuen ainakin 21.12.2020 asti). EU-Meksiko -globaalisopimuksen neuvottelut saatiin päätökseen keväällä ja allekirjoituksen arvioidaan tapahtuvan vuoden 2021 alkupuolella. Uuden sopimuksen myötä muun muassa tullimaksut poistuvat unionin ja Meksikon välisessä kaupassa, tullimenettelyt helpottuvat ja osapuolten välinen sijoitussuoja tehostuu. Sopimus on ensimmäinen EU-kauppasopimus, joka sisältää säännökset korruptiota vastaan taistelemisesta. Meksiko on EU:n suurin kauppakumppani Latinalaisessa Amerikassa.