Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 3/2019

Makrotalous

Meksikon talouskasvu on hidastunut huomattavasti vuoden 2019 aikana. Heinäkuussa käytiin jopa lähellä taantumaa. Meksikon valtiovarainministeriö arvioi vuodelle 2019 0,6-1,2 %:n kasvua (aiemmin 1,1-2,1 %), Meksikon keskuspankki Banco de México laski arviotaan elokuussa 0,2-0,7 prosenttiin (aiemmin 0,8-1,8 %), kansainvälinen valuuttarahasto arvioi 0,9 %:n kasvua (aiemmin 1,6 %), OECD 0,5 (aiemmin 1,6 %) sekä Economist Intelligence Unit 0,3 (aiemmin 1,4 %).

Syitä heikentyneeseen talouskasvuun ovat maailmanlaajuisen kasvun hidastumisen ja kotimaisen kysynnän hidastumisen lisäksi vielä tuoreen hallinnonvaihdoksen aiheuttama epävarmuus: joulukuussa 2018 aloittanut uusi hallinto peruutti edellisen hallinnon isot reformit kuten energia- ja koulutusreformit. Myös Pemexin taloudellinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta. Teollisuuden viennissä ja matkailusektorilla on tapahtunut vuoden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen pientä kasvua, mutta öljynvientitulot ovat laskeneet.

Meksikon luottoluokitukset suurimpien luottoluokittajien mukaan ovat: Fitch (BBB), S&P (BBB+) ja Moody’s (A3).

Kuluttajien luottamus talouteen oli elokuussa OECD:n mukaan 101.7 ja INEGI:n mukaan 44.7. Luottamus on hieman laskenut alkuvuodesta, mutta kuluttajien luottamus talouteen on silti edelleen korkeammalla kuin kertaakaan 2008-2018 välisenä aikana.

Inflaatio oli elokuussa 3,16 prosenttia. Inflaatio on laskenut viime huhtikuusta, jolloin inflaatiotaso oli 4,41 prosenttia. Meksikon keskuspankki keskittyy peson arvonvaihtelun hillitsemiseen ja inflaation pitämiseen 2-4 % tavoitetasolla. Rahapolitiikan arvioidaan toistaiseksi pysyvän tiukkana.

Meksikon keskuspankki alensi viitekorkonsa elokuussa 8,00 prosenttiin (aiemmin 8,25 prosenttia). Viitekoron alentaminen oli odotettavissa ja päätöstä perusteltiin inflaation hidastumisella pankin ennusteiden mukaisesti, sekä talouden odotettua suuremmalla heikentymisellä.

Peson arvo oli lokakuun alussa 2019 1 USD: 19.6808.

Työttömyysprosentti laski vuoden 2019 toisella kvartaalilla 3,5 prosenttiin ensimmäisen kvartaalin 3,6 prosentista. Prosenttiluku ei kuitenkaan kerro koko totuutta, sillä epävirallisella sektorilla työskentelevien osuus on yli 50 prosenttia työvoimasta.

 

Ajankohtaista taloudesta ja politiikasta

Joulukuussa 2018 kautensa aloittanut presidentti Andrés Manuel López Obrador (AMLO) on ilmoittanut hallintonsa päätavoitteiksi korruption kitkemisen, talouskasvun nopeuttamisen, sosioekonomisen eriarvoisuuden tasoittamisen sekä julkisen infrastruktuurin parantamisen. AMLO:n suosio kansan keskuudessa liikkuu edelleen 70 % tuntumassa – hän on siis edelleen hyvin suosittu. Poliittinen oppositio ei ole onnistunut yhdistämään voimiaan vallan tasapainottamiseksi.

Syyskuun ensimmäisenä päivänä pitämässään ensimmäisessä ”Kansakunnan tila” -puheessaan (Primer Informe del Presidencia) AMLO jatkoi etääntymistä neoliberaalista markkinataloudesta. AMLO pysytteli näkemyksessään siitä, että Meksikon nykyongelmat johtuvat neoliberaalin mallin epäonnistumisesta ja laajalle levinneestä korruptiosta.

AMLO on aiemmin ilmoittanut talouspolitiikkansa tavoitteeksi 4 %:n talouskasvun ja kasvun kiihdyttämisen 6 %:iin vuoteen 2024 mennessä. Presidentti katsoo tuloerojen kaventamisen olevan BKT-kasvua tärkeämpää. AMLO tukee maan nuoria ja vähävaraisempia sosiaaliohjelmien kautta, ja tavoitteena on, että vuonna 2021 yksikään nuori ei ole ilman koulutus- tai työllistymismahdollisuuksia. AMLO on korottanut minimipalkkaa 16 %:lla (edellinen korotus 30 vuotta sitten). Puheessaan AMLO kielsi, että Meksiko olisi ajautunut taantumaan.

Presidentti antoi 8. syyskuuta budjettiesityksensä vuodelle 2020. Budjettiesityksessä korostuvat energiasektorin palauttaminen maan talouden selkärangaksi, infrastruktuurihankkeet, sosiaaliohjelmat ja turvallisuustilanteen parantaminen. Valtiovarainministeri Arturo Herrera antoi 8.9.2019 liittovaltion budjettiesityksen vuodelle 2020 kongressin käsiteltäväksi – kongressin edustajainhuoneen on tehtävä budjetin lopullinen hyväksyntä 15.11. mennessä. Arvioden mukaan budjetti mennee suhteellisen helposti läpi kongressissa. Aiemmin vara-ministerinä toiminut Herrera on ollut valtiovarainministerinä heinäkuusta 2019 lähtien, kun edeltäjänsä Carlos Urzua erosi tehtävästään.

Kyseessä on ensimmäinen AMLO:n hallinnon täysin laatima budjetti, sillä vuoden 2019 budjetti annettiin joulukuussa 2018, ja uudella hallinnolla oli tuolloin vain kaksi viikkoa aikaa valmistella esityksensä.

Myös kongressikäsittely oli tuolloin hyvin nopea aikataulupaineen vuoksi. Budjetin talousarvioennuste on aiempaa varovaisempi: talouskasvuennuste vuodelle 2019 on laskettu 0,6 - 1,2 %:iin (aiemmin 1,1 - 2,1 %) ja vuodelle 2020 nostettu 1,5 - 2,5 %:iin (aiemmin 1,4 - 2,4 %). Hallinnon BKT-kasvuarvio ensi vuodelle on korkeampi kuin mitä valtaosa analyytikoista povaa (1,5 -1,9%). Hallinnon kuluiksi esitetään mxn 6 096 335 miljoonaa (USD 309,7 miljardia), talouden ylijäämäksi 0,7 - 1,3 % ja USD-MXN vaihtokurssiarvioksi 20,0. Budjetti on 0,8 % suurempi kuin vuoden 2019 hyväksytty budjetti. Hallinto perustelee suurempaa budjettia sosiaalimenojen kasvulla.

Energiasektori: Pyrkimys oman tuotannon kasvattamiseen ja energiasektorin palauttamiseen Meksikon talouden selkärangaksi. Valtio-omisteisilla yrityksillä (Pemex ja CFE) johtorooli sektorilla. Pemexille allokoitu mxn 523 425 miljoonaa (+8,8 % vuoden 2019 budjetista ja CFE:lle allokoitu mxn 456 000 miljoonaa (+1,4 % vuoden 2019 budjetista). Pemexin öljyntuotannon kasvuarvioksi on asetettu +17%.

Infrastruktuurihankkeet: Tren Maya -junarata saa mxn 2500 miljoonaa (n. 50 % vuoden 2019 budjetista). Hanke on edelleen suunnitteluasteella. Kyseessä on tärkein infrastruktuurihanke; 1525 km:n pituinen junarata viiden osavaltion alueella Jukatanin niemimaalla, joka yhdistäisi tärkeimmät kaupungit ja turistikohteet. AMLO on aiemmin esittänyt tavoitteeksi, että junaradan ensimmäinen osa valmistuisi vuonna 2021, sittemmin tavoite on siirtynyt vuoteen 2022. Pääkaupungin uudelle Santa Lucia lentokentälle on budjettiesityksessä allokoitu mxn 5372 miljoonaa ja Dos Bocas öljynjalostamolle Tabascossa mxn 41 256 miljoonaa.

Turvallisuus: Valtakunnan syyttäjän budjettiin allokoitiin budjettiesityksessä +14,7 % korotus ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministeriön (Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana) budjettiin +6,3 % korotus. Suurimpien leikkausten kohteeksi budjettiesityksessä joutui turismiministeriö SECTUR (-44,7 %), maaseudun ja urbaanista kehityksestä vastaava ministeriö SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, -43,7 %,) ja työministeriö STPS (-35,8%).

Ulkomaiset suorat investoinnit Meksikoon kasvoivat vuoden 2019 alkupuoliskolla 1,5%, yltäen USD 18,1 miljoonaan. Latinalaisessa Amerikassa Brasilia sai viime vuonna noin kaksi kertaa enemmän suoria ulkomaisia investointeja kuin Meksiko, mutta muissa alueen maissa luvut ovat matalampia.

Presidentin talouspolitiikan tavoitteena on muun muassa monipuolistaa vientimarkkinoita, jottei Meksiko olisi niin riippuvainen Yhdysvaltain markkinoista, jonne suuntautuu yli 80 prosenttia viennistä. Ulkomaankaupan osalta huomionarvoista onkin vienninedistämisorganisaatio ProMéxicon lakkauttaminen ja tehtävien siirtäminen ulkoministeriölle. Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan NAFTA-sopimuksen päivityksen USMCA:n (United States-Mexico-Canada Agreement on Trade) on tavoite astua voimaan viimeistään vuonna 2020. Tällä hetkellä sopimus odottaa Yhdysvaltojen ja Kanadan ratifiointia, sillä Meksiko ratifioi uudistetun sopimuksen kesäkuussa ensimmäisenä kolmesta maasta. Neuvottelut EU-Meksiko -globaalisopimuksen uudistamisesta ovat loppusuoralla.

 

Tapahtumat 

 • Intertraffic Mexico, 12.-14.11.2019, Mexico City
 • Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 30.11.-8.12.2019, Guadalajara
 • Suurlähetystön kiertotalousaiheinen Ciudad de Bienestar -tapahtuma yhteistyössä México Cityn kanssa 10.12.2019
 • Nordic Sustainable Solutions, Mexico City, helmikuu 2020
 • Expo Manufactura Monterrey, 11.-13.2.2020
 • Expo Plasticos Guadalajara, 11.-13.3.2020
 • Logistic Summit & Expo Mexico City, 18.-19.3.2020
 • Mexico Windpower Mexico City, 25.-26.3.2020
 • Fabtech Mexico Mexico City, 12.-14.5.2020
 • Expo Pack Mexico City, 2.-5.6.2020
 • Expo Carga Mexico City, 24.-25.6.2020