Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 1/2019

Meksikon kauppa- ja talouskatsaus 1/2019

Meksikon talous kasvoi 2 % vuonna 2018. Vuoden 2019 talouskasvuksi hallitus arvioi myös 2 prosenttia. Meksikon keskuspankki on laskenut kasvuennustetta vuodelle 2019 2,2 prosentista 1,6 prosenttiin.

Transparency Internationalin korruption maavertailulistalla Meksiko putosi vuoden 2018 vertailussa sijalta 135 sijalle 138/180.

Joulukuun 2018 alussa 6-vuotisen toimikautensa aloittaneella presidentti Andrés Manuel López Obradorilla on vahva tuki kansalaisten keskuudessa. López Obradorin kannatus oli helmikuun lopun mittauksessa 67 %. Presidentti on ensimmäisinä kuukausinaan keskittynyt eri-tyisesti maan turvallisuustilanteen parantamiseen ja korruption kitkemiseen.

Suomen ja Meksikon välinen kauppa on kasvussa. Meksiko oli Suomen 26:nneksi suurin kauppakumppani vuonna 2018. Tavaravienti Suomesta Meksikoon kasvoi vuoden 2018 aikana yhteensä 36 % ja tuonti 12 %.

Makrotalous

Meksikon talous kasvoi 2 % vuonna 2018. Talouskasvu oli edellisvuotta (2,1 %) heikompi, mutta lukema kuitenkin vastasi ennusteita, joissa arvioitiin talouden kasvavan noin 2 prosenttia (Meksikon valtionvarainministeriö arvioi vuodelle 2018 2-3 prosentin kasvua ja Economist Intelligence Unit (EIU) arvioi 1,9 % kasvua ja IMF puolestaan ennusti 2,1 % kasvua). Talouskasvu hidastui vuoden viimeisellä neljänneksellä johtuen etenkin teollisuustuotannon heikentyneestä tuloksesta (laskua 1,2 %). Palvelusektori (0,7 % kasvua) ja maataloussektori (2,2 % kasvua) puolestaan tekivät hyvän tuloksen.  

Vuoden 2019 ensimmäinen neljännes alkoi ennakoitua heikommin lähes kaikilla sektoreilla. Hallitus arvioi talouden kasvavan kuluvana vuonna kaksi prosenttia. Meksikon keskuspankki on laskenut kasvunennustetta vuodelle 2019 2,2 prosentista 1,6 prosenttiin.

Useat kansainväliset taloustoimijat ovat laskeneet vuoden talouskasvuennustettaan alaspäin. Esimerkiksi JP Morgan ja Economist Intelligence Unit (EIU) ennustavat vuodelle 2019 1,9 prosentin kasvua sekä OECD 2 prosentin kasvua. Fitch Ratings laski ennustettaan 2,1 prosentista 1,6 prosenttiin. Syitä heikentyneeseen talousnäkymään ovat mm. polttoaineen jakeluongelmat, vähentynyt öljyntuotanto (raakaöljyn tuotanto laski tammikuussa 1,8 miljoonasta barrelista 1,6 miljoonaan barreliin päivässä), investointien vähentyminen, työseisaukset sekä julkisen talouden leikkaukset.

Meksikon luottoluokitukset suurimpien luottoluokittajien mukaan ovat: Fitch (BBB+), S&P (BBB+) ja Moody’s (A3). Useat luottoluokittajat kuten Fitch ja S&P ovat muuttaneet Meksikon luokituksen näkymät vakaasta negatiivisiksi viime kuukausien aikana.

Kuluttajien luottamus talouteen on korkeimmillaan sitten vuoden 2008. Meksikon tilastokeskuksen (INEGI) mukaan kulutusluottamusindeksi oli helmikuussa 119.9.

Inflaatio on kääntynyt selvään laskuun. Helmikuussa inflaatio oli 3,94 prosenttia, mikä on alhaisin inflaatiotaso sitten joulukuun 2016. Hallituksen budjettiesitys arvioi vuotuiseksi inflaatioksi 3,4 %.

Keskuspankki on säilyttänyt viitekorkonsa 8,25 prosentissa (viimeisin korotus tehtiin joulukuussa 2018). Arvioiden mukaan viitekoron alentaminen aloitetaan kesäkuun loppuun mennessä.

Peson arvossa ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia viime kuukausien aikana. Maaliskuun puolessa välissä peson arvo oli 1 USD: 18,9 MXN.

Työttömyyson hienossa nousussa. Työttömyysprosentti on noussut joulukuun 3,1 prosentista 3,6 prosenttiin helmikuussa 2019.

Politiikka, ihmisoikeudet ja turvallisuus

Joulukuun 2018 alussa 6-vuotisen toimikautensa aloittaneella presidentti Andrés Manuel López Obradorilla (AMLO) on vahva tuki kansalaisten keskuudessa. Presidentinvaalit 53 % äänivyöryllä voittaneen López Obradorin kannatus oli helmikuun lopun mittauksessa 67 %.

López Obrador on ensimmäisinä kuukausinaan maan presidenttinä keskittynyt maan turvallisuustilanteen parantamiseen ja korruption kitkemiseen. Saavutuksena voidaan pitää kansalliskaartin perustamiseen liittyvien perustuslakimuutosten läpisaamista. Siviilimandaatin alaisuudessa toimivan kansalliskaartin on tarkoitus olla täysin operatiivinen vuoden 2019 lopussa ja tulee tämän hetkisten suunnitelmien mukaan olemaan 81 000 hengen joukko (18 000 liittovaltion poliisia, 35 000 sotilasta, 8000 merivoimien edustajaa ja 20 000 uutta rekrytointia).

Hallitus on nostanut minipalkkaa 16 %. Minimipalkka vuonna 2019 on 102.68 MXN / päivä. Tammikuun alusta 2019 Meksikon pohjoisrajalle luotiin uusi 25 km levyinen talousalue, jossa on entiseen verrattuna lähes kaksinkertainen minimipalkka (176.72 MXN / päivä).

Korruption vastaisten toimien osalta hallitus teki näyttävän puuttumisen vaikeaksi ongelmaksi paisuneisiin polttoainevarkauksiin, joiden arvioidaan aiheuttavan yli 2 miljardin USD vuosittaiset tappiot. Maan polttoainejakelukanaviin on tehty muutoksia, mikä ovat aiheuttaneet toimituskatkoksia useissa osavaltioissa ja Hidalgossa nähtiin yli 100 hengen menehtymiseen johtanut putkiräjähdys. Hallituksella on kuitenkin vahva kansan tuki polttoainevarkauksiin puuttumiselleen. El Financiero –sanomalehden kyselytutkimuksen mukaan yli 80 % tukee hallituksen toimia polttoainevarkauksien estämiseksi.

Energiasektorilla on uudistuksia Meksikon energiatuotannon omavaraisuuden lisäämiseksi ja kansallisen öljy-yhtiö Pemexin vahvistamiseksi. Hallinto ilmoitti 5,2 miljardin USD lisätuesta Pemexille helmikuussa. Uuden jalostamon rakentamiseen Tabascoon puolestaan allokoitiin 8 miljardia USD. Varoja tutkimushankkeisiin on myös tarkoitus lisätä 10 prosentilla vuodessa. Tavoitteeksi on asetettu öljyntuotannon lisääminen 50 prosentilla kuuden vuoden aikana, 1,8 miljoonasta barrelista 2,5 miljoonaan barreliin päivässä. Kaasun osalta tavoitteena on kasvattaa tuotantoa 50 % vuoteen 2024 mennessä (5,7 barrelia / päivä).  Pemexin velkataakkaa myös pyritään vähentämään (yhtiön velkataakka on yli 100 miljardia USD, n. 97 % sen varallisuudesta) ja yhtiön investointivaroja sekä jalostuskapasiteetti tullaan lisäämään. Hallituksen ilmoituksen mukaan uuden jalostamisen rakentamisesta kilpailee neljä yritystä: amerikkalais-italialainen Bechtel and Techint, australialais-amerikkalainen WorleyParsons and Jacobs Engineering Group, yhdysvaltalaisomisteinen KBR ja ranskalaisomisteinen Technip.

Ulkomaisten öljy-yhtiöiden ja yksityisten sijoittajien kanssa tarjouskilpailuiden kautta solmitut sopimukset pidetään voimassa. Hallitus kuitenkin ilmoitti, että uudet öljy- ja kaasuvarantoja koskevat tarjouskilpailukierrokset, joilla on jaettu sopimuksia yksityisille yrityksille, jäädytetään kolmen vuoden ajaksi. Öljy- ja kaasusektorilla kierroksia on saatu päätökseen kaksi ja kolmannen kierroksen toisen ja kolmannen osakilpailun oli tarkoitus käynnistyä helmikuussa 2019, jolloin jaossa olisi ollut lupia pohjoisen ja eteläisen Meksikonlahden alueelle.

Meksiko on nostanut tavoitteitaan puhtaan energian lisäämiseksi 40 % vuoteen 2024 mennessä (edellinen tavoite oli 35 %). Tällä hetkellä uusiutuvan energian osuus Meksikon energiantuotannosta on 26 %. Vesivoima kattaa tällä hetkellä pääosan maassa tuotettavasta puhtaasta energiasta. Uusiutuvan energian huutokaupat on toistaiseksi jäädytetty. Seuraavan kilpailutuksen koskien sähkövoimaa oli määrä käynnistyä keväällä. Meksiko järjesti vuonna 2016 kaksi uusiutuvan energian huutokauppaa, kolmannen vuoden 2017 ja neljännen vuonna 2018.

Meksikon hallinto on tekemässä muutoksia v. 2013 lanseerattuun koulutussektorin uudistukseen.

Uuden hallinnon koulutusuudistuksen keskiössä on opettaja ja opettajan asema ”sosiaalisen muutoksen toimeenpanijana”. Koulutukseen käytettäviä määrärahoja tullaan lisäämään ja takaamaan, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus jatkaa opintoja. Hallitus suunnittelee 100 uuden julkisen yliopiston perustamista ja nuorten koulutusmahdollisuuksien parantamista stipendein (yht. 300 000 stipendin perustaminen).

Toimittajien turvallisuustilanne jatkuu heikkona. Kuluvan vuoden aikana Meksikossa on tilastojen mukaan murhattu ainakin 9 toimittajaa.

Kaupan ja talouden uutisia

Maiden välinen kauppa on kasvussa. Meksiko oli Suomen 26:nneksi suurin kauppakumppani vuonna 2018. Tavaravienti Suomesta Meksikoon kasvoi vuoden 2018 aikana yhteensä 36 % (tavaraviennin arvo 426 MEUR). Prosentuaalisesti Meksikon osuus Suomen viennistä oli 0,7 %. Suurimpia vientituoteryhmiä olivat koneet ja laitteet (208 MEUR), metsäteollisuuden tuotteet (97 MEUR) sekä kojeet, mittarit yms. (37 MEUR). Tuonti Meksikosta kasvoi vuonna 2018 12 % (tuonti oli 245 MEUR). Merkittävimpiä tuoteryhmiä tuonnissa olivat koneet ja laitteet (116 MEUR) sekä moottoriajoneuvot ja muut kuljetusvälineet (77 MEUR).

Suomen ja Meksikon välinen lentoliikennesopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2019. Sopimuksella mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja -markkinoiden kehittäminen maiden välillä.

Transparency Internationalin korruption maavertailulistalla Meksiko putosi vuoden 2019 alussa julkaistussa vuoden 2018 vertailussa sijalta 135 sijalle 138/180.

Tapahtumat

Famex (Aerospace Fair), 24.-27.4.2019, Mexico City
Expo Seguridad, 7.-9.5.2019, Mexico City
MIREC Week (Renewable energy, energy generation), 20.-23.5.2019, Mexico City
Mexico Oil & Gas Summit, 17.-18.7.2019, Mexico City
Green Expo Mexico, 3.-5.9.2019, Mexico City
Intertraffic Mexico, 12.-14.11.2019, Mexico City
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 30.11.-8.12.2019, Guadalajara