Meksiko kiristää vyötä

Meksiko kiristää vyötä

Meksikon hallitus ilmoitti säästöistä esitellessään vuoden 2016 budjetin kongressille. Taustalla on öljyn hinnanlasku, joka on vähentänyt valtion tuloja. Leikkausten tavoitteena on valtiovarainministerin mukaan "taata talouden vakaus ja suojella kansalaisten lompakkoja".
Arviota ensi vuoden talouskasvusta laskettiin 2,6–3,6 prosenttiin.

Säästöjä, ei veroja tai velkaa

Meksikon valtiovarainministeriö luovutti kongressille ensi vuotta koskevan budjettiesityksensä 8. syyskuuta. Budjetin esitellyt valtiovarainministeri Luis Videgaray totesi, että ”paketin päätarkoitus on, kansainväliset olosuhteet huomioiden, säilyttää taloutemme vakaus”. 

Meksikon peso

Budjettiesityksen keskeinen ajatus on leikata valtion menoja. Hallitus ei halua ottaa lisää velkaa eikä määrätä uusia veroja tai kiristää nykyisiä. Budjetin alijäämä pyritään vähentämään 0,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoden 2016 aikana (vuoden 2015 arvio 1,3 %). Tavoitteena on eliminoida alijäämä kokonaan ja taittaa julkisen velan kasvu vuoteen 2017 mennessä.

Budjetti laadittiin niin sanotulla nollapohjaperiaatteella, jonka mukaan ministeriöt ja julkiset toimijat joutuivat erikseen perustelemaan kaikki menonsa. Tarkoitus oli karsia karsittavissa olevat kulut.

Säästöjen taustalla on sopeutuminen uuteen kansainväliseen taloustilanteeseen, jossa ennen kaikkea öljyn hinnanalennus rasittaa Meksikon taloutta. Öljytulot (raakaöljyn vienti, verotus ja tulot Pemexiltä) ovat vastanneet kolmannesta valtion kaikista tuloista. Ensi vuodelle odotetaan 30 prosentin pudotusta öljytuloissa, mikä kompensoidaan vuonna 2014 alkaneen veroreformin hyödyillä ja nyt tehtävillä leikkauksilla.

Budjettiesityksen pääkohdat:

  • Meksiko odottaa talouskasvun kiihtyvän hieman, vaikkakin on leikannut ennustetta. Budjetissa esitetään Meksikon kasvuksi 2,6–3,6 prosenttia vuonna 2016, mikä on alhaisempi kuin vielä maaliskuussa esitetty ennuste (3,3–4,3 %). Vuoden 2015 kasvuennuste on 2–2,8 prosenttia.
  • Meksiko leikkaa valtion menoja 1,15 prosentilla BKT:sta verrattuna vuoden 2015 budjettiin, tarkoittaen USD 13 miljardin leikkauksia. Videgarayn mukaan puolet leikkaustarpeesta on kuitenkin jo saavutettu hallituksen tammikuussa ilmoittaman ”ennaltaehkäisevän säästöpaketin” ansiosta (USD 7,1 miljardia).
  • Meksiko odottaa öljyn hinnan pysyvän alhaalla myös 2016 ja valtion menettävän öljytuloja. Meksikolaisen öljybarrelin hinnaksi on laskettu budjetissa USD 50 ja tuotannoksi 2,25 miljoonaa barrelia päivässä (Mbpd). Vuonna 2015 arvio keskimääräisestä öljyntuotannosta on 2,3 Mbpd.
  • Öljytulojen menetystä kompensoi veroreformin myötä tapahtunut verotulojen lisääntyminen. Lisäksi, kuten vuodelle 2015:kin, Meksiko on vakuuttanut (hedging) öljytulojaan myös vuodelle 2016 (hintaan 49 USD barrelilta), mikä antaa ennustettavuutta ensi vuoden tuloarvioon.
  • Meksiko aikoo leikata investointejaan kansalliseen öljy-yhtiöön Pemexiin 20 prosentilla vuonna 2016 palauttaen Pemexin liittovaltion investointien kannalta vuotta 2007 vastaavaan tilanteeseen. Myös kansallisen sähkölaitoksen (CFE) rahoitusta leikataan. Pemexin rahoitusta leikattiin jo miljardeilla tämän vuoden alussa. Analyytikot arvioivat, että Pemexin pitää kiihdyttää suunnitelmiaan kumppanuuksien muodostamiseksi yksityisen sektorin yritysten kanssa energiareformin avatessa sektorin. 
  • Inflaatioksi ennustetaan 3 prosenttia ja peson kurssiksi 1 USD : 15,9, mikä tarkoittaisi peson vahvistumista nykytilanteesta (n. 1 USD : 16,8).
  • Investointien rohkaisemiseksi hallitus lupaa verovähennyksiä pk-yrityksille, liikenneinfrastruktuuriin ja energiasektorille. Liikevoittojen uudelleeninvestointia pyritään rohkaisemaan.

Kongressin on määrä hyväksyä budjetti marraskuun aikana.

Reaktiot positiivisia

Markkinat reagoivat pääasiassa positiivisesti budjettiesitykseen, joka ei sinänsä sisältänyt asioita, joita ei olisi jo osattu odottaa.  Jotkut analyytikot ovat arvioineet, että säästöjä esitettiin odotettua vähemmän.

Meksikon liike-elämä on indikoinut olevansa tyytyväinen. Maan keskeisiin etujärjestöihin lukeutuva CCE (Congreso Coordinator Empresarial) on kannustanut hallitusta säästöihin. Se kertoi haluavansa hallituksen ajavan säästöjä ja samalla rohkaisevan kasvua, investointeja, säästöjä ja työllisyyttä.

Talous ei ole kasvanut toivotusti

Meksikon talous ei ole lähtenyt nousuun aivan toivotusti. Jotkin presidentti Enrique Peña Nieton reformeista ovat kohdanneet vastatuulta. Kasvuennusteita on leikattu, suorat ulkomaiset investoinnit ovat pysyneet alle toivotun tason ja korruptio sekä informaalin työllisyyden suuri osuus ovat yhä vakavia ongelmia.

Valtiovarainministeri Videgaray totesi, että ”leikkausten tarkoitus on taata talouden vakaus ja suojella kansalaisten lompakkoja”.  Hän myös sanoi, että ”putoavat öljynhinnat, dollarin kallistuminen ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus huolestuttavat meksikolaisia – nämä ovat realiteetteja”. Hän kuitenkin nosti esiin positiivisen kehityksen työllisyydessä, alhaisen inflaation sekä vakaan ja kasvavan talouden.