Mediakatsaus 31.1.-6.2.2009, Brasilia

Kauppakumppaneiden protektionistiset toimet saattavat vaikuttaa Brasiliaan. Samaan aikaan talousministeri Mantega vakuuttaa, ettei Brasilia ei voi vaipua taantumaan. Brasilialaiset eivät usko talouskriisin vaikuttavan heihin. Eräänä hyvänä merkkinä voidaan pitää sitä, että kasvavien maiden 100 huippuyrityksen joukossa on neljätoista brasilialaisia yrityksiä. Muun muassa näitä aiheita käsitellään Suomen Brasilian suurlähetystön mediakatsauksessa.

Kauppakumppaneiden protektionistiset toimet saattavat vaikuttaa Brasiliaan

Brasiliassa voidaan jo huomata sen kauppakumppaneiden asettamien protektionististen toimenpitei-den vaikutuksia. Yhdysvaltojen asettama "Osta amerikkalaista" - ehto, joka vaatii yrityksiä ostamaan ainoastaan amerikkalaista terästä, vaarantaisi toteutuessaan Brasilian miljardin dollarin arvoisen teräksen vientikaupan Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltain senaatin lisäämä vaatimus kauppasopimuksiin kuuluvien velvollisuuksien täyttämisestä ei koske Brasiliaa, sillä Yhdysvalloilla ei ole ainoatakaan kahdenvälistä kauppasopimusta Brasilian kanssa.

Myös Brasilian sian- ja kananlihan vienti Venäjälle on vähentynyt johtuen Venäjän hallituksen päätöksestä rajoittaa Brasilian sian- ja kananlihan vientikiintiötä. Venäjä on lisäksi nostanut brasilialaisen sian- ja kananlihan tullimaksuja niiltä osin kuin ne ylittävät sallitun kiintiön. Viime vuonna Brasilian viennin arvo Venäjälle oli ennätykselliset kahdeksan miljardia dollaria, josta sian- ja kananlihan osuus oli 20 prosenttia.

Talousministeri Mantega: Brasilia ei voi vaipua taantumaan

Talousministeri Guido Mantega yritti keskiviikkona sivuuttaa joulukuisen tuloksen teollisuuden tuotan-non 12 prosentin laskusta sanomalla, ettei Brasilialla ole varaa vaipua taantumaan. Mantega sanoi ettei taantumasta voida puhua Brasiliassa ja uskoi vuoden 2009 olevan taloudelle positiivisen kasvun vuosi. Mantegan mukaan hallitus uskoo edelleen neljän prosentin tavoitteelliseen kasvuun vuonna 2009. Joulukuisen teollisuustuotannon laskun hän uskoo olleen hetkellinen reaktio kriisiin, joka alkuvuodesta korjaantuu uusilla investoinneilla.

Brasilian kehityspankki (BNDES) julkaisi päivitettyjä talouden ennusteita, jotka eroavat selvästi Brasilian virallisesta optimistisesta näkemyksestä. Hallituksen omistama pankki BNDES tarkensi kuluvan vuoden kasvuennusteita ja odottaa nyt 0,5 - 1,0 prosentin kasvua. Investointien odotetaan kasvavan vain 2,5 - 3,0 prosenttia.

Brasilialaiset eivät usko talouskriisin vaikuttavan heihin

Tiistaina julkistetun mielipidekyselyn tulos osoitti brasilialaisten yhä uskovan, ettei kansainvälinen talouskriisi vaikuta heihin. Tammikuun viimeisellä viikolla tehtyyn kyselyyn vastasi 2000 ihmistä, joista 51 prosenttia sanoi uskovansa työpaikkojen ja tulojensa kasvavan tulevan puolen vuoden aikana. Talouskriisistä huolimatta hallitus ja presidentti Lula ovat suosionsa huipulla.

Hallituksen kannatus nousi joulukuun 71 prosentista 72,5 prosenttiin ja Lulan kannatus 80 prosentista 84 prosenttiin. Luvut ovat mielipidemittauksen historian korkeimpia. Mielipidemittauksessa ilmeni myös, että vuoden 2010 presidentinvaalien työväenpuolueen (PT) ehdokkaan Dilma Rousseffin kannatus on noussut joulukuun 10,4 prosentista 13,5 prosenttiin. Rousseff on Lulan ehdokas työnsä jatkajaksi. Oppositiopuolue PSDB:n (Brasilian sosiaalidemokraattinen puolue) ehdokkaan José Serran kannatus puolestaan laski joulukuun 46,5 prosentista 42,8 prosenttiin.

Kasvavien talouksien 100 huippuyrityksen joukossa 14 brasilialaista yritystä

Neljätoista brasilialaista yritystä on päässyt Boston Consultin Groupin laatimalle listalle, johon valittiin 100 kasvavien ja kehittyvien maiden huippuyritystä. Groupin mukaan listassa olevat yritykset ovat kyvykkäitä kilpailemaan monikansallisten yritysten kanssa. Brasilialaisista yrityksistä kolmetoista oli listalla jo viime vuonna, uusi tulokas on rakennusalan yritys nimeltä Camargo Corrêa. Brasilia oli listalle kolmannella sijalla jääden Kiinan ja Intian taakse.

Maailman sosiaaliforum päättyi Belemissä

Vuodesta 2001 järjestetty Maailman sosiaaliforum päättyi Belemissä kokoukseen, jonka tuloksena on esityslista toimenpiteistä vuodelle 2009. Esityslistalla olevien toimenpiteiden johtoteemana on uusliberalistiseksi ja haitalliseksi luonnehditun globalisaation vastustaminen. Pyrkimyksenä on esittää ko.politiikkaa harjoittaville hallituksille toisenlaisia vaihtoehtoja.

Maailman sosiaaliforumin tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan kuuluu mm. tapahtumia naisten oikeuksien päivänä 8.3, sodan ja kapitalismin vastainen viikko 28.3-2.4 sekä mielenosoitukset Turkin Istambulissa järjestettävän World Water Forumin aikana. Tarkoituksena on myös YK:n ilmastokokouksen aikana painostaa maita taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Toimenpidesuunnitelma on vastaus sosiaaliforumia kohtaan esitettyyn kritiikkiin, jonka mukaan se ei ole johtanut konkreettiseen muutokseen.

PMDB:n Sarney ja Temer; tutut nimet kongressin vetovastuuseen

Amapán osavaltion senaattori José Sarney on valittu senaatin ja São Paulon osavaltion kansanedustaja Michel Temer edustajainhuoneen puhemieheksi, molemmat ovat olleet tehtävässä jo kahdesti aiemmin. Sarney ja Temer edustavat Brasilian demokraattista liikettä (PMDB), joka on hallituksen tärkeä liittolainen kongressissa. Lulan hallitus tuki vahvasti molempien valintaa, vaikka PT:lla oli aluksi oma ehdokas senaatin puhemieheksi.

Työväenpuolueelle PT:lle ja presidentti Lulalle oli tärkeää välttää konfliktia PMDB:n kanssa, jotta hallituskoalitio pysyisi koossa. Näin haluttiin myös pitää auki optiota, että PMDB vastavuoroisesti tukisi Lulan ehdokasta Dilma Rousseffia vuoden 2010 presidentinvaaleissa. Sarneyn ja Temerin valintojen myötä PMDB asema ja valta vahvistui merkittävästi. Tällä het-kellä PMDB on Lulan liittolainen, mutta he voivat vielä siirtya tukemaan toista ehdokasta. Sarneyn ja Temerin toimintaan vaikuttaa paljolti myös se, miten he onnistuvat vastaamaan talouskriisin tuomiin haasteisiin.