Marokon markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Marokkoa tulisi ajatella enemmän osana Eurooppaa kuin Afrikkaa. Mantereiden solmukohdassa Marokko voi hyödyntää parhaat puolet molemmista. Liiketoimintaympäristö muistuttaa enemmän kehittyvää eurooppalaista maata kuin Afrikan mantereen valtavirtaa. Marokko on kehittyvään teknologiaan panostava keskitulotason maa, jossa talouden ja jalostusasteen lisäarvoa arvostetaan.

MAAN KYSYNTÄTILANNE JA POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Ilmastonmuutos, energiasiirtymä, digitaalinen siirtymä sekä terveys- ja koulutussektorien uudistukset ovat hallituksen politiikan painopisteitä ja näihin panostetaan myös taloudellisesti. Suomen tavoitteena on tulla kestävän kehityksen ykköskumppaniksi.

Vaihtoehtoiset energiamuodot, energiatehokkuus ja kiertotalous ovat kaupan houkuttelevimmat sektorit. Marokon hallitus priorisoi vihreän talouden hankkeita ja Marokko pyrkii kärkeen esimerkiksi vihreän vedyn tuottajana. Teollisuuden ja maatalouden digitalisointi, tuotannon tehostaminen ja jalostusarvon lisääminen ”Made in Morocco” sekä ympäristöystävällisyyden lisääminen tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia suomalaisille innovaatioille. Kiertotaloudessa tarvitaan suomalaista osaamista.

Marokon kasvava kansantalous, 38 miljoonan sisämarkkinat ja kulutuskysynnän kasvu tuovat myös perinteiselle viennille uusia mahdollisuuksia. Maatalouden tekninen kehitys tuo markkinamahdollisuuksia agrotech-ratkaisuille. Terveysteknologia on kasvava sektori ja tarjoaa markkinoita myös suomalaiselle viennille.

Suomi tunnetaan Marokossa mm. kestävien teknologisten ratkaisujen osaajana. Marokossa on kysyntää, joka ei kuitenkaan kohtaa suomalaista osaamista. Yritysten tuntemus markkinamahdollisuuksista vaatii edelleen työtä.

Marokon markkinoiden ohella kannattaa noteerata maan keskeinen asema bisneshubina muille markkinoille Länsi- ja Pohjois-Afrikkaan. Logistiikkaketjut hakevat uusia reittejä ja Marokko pyrkii vahvistamaan asemaansa logistisena keskuksena myös Euroopan suuntaan. Marokko on myös ainoa Afrikan maa, jolla on vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa. Auto- ja lentokoneteollisuudessa Marokon logistinen asema on jo kasvanut ja investointeja tuotantolaitoksiin ja logistisiin ratkaisuihin on tehty. Marokon autoteollisuus, lentokoneen osien valmistaminen ja kaivosteollisuus ovat perinteisiä teollisuuden aloja, jotka tarjoavat myös suomalaisille vientimahdollisuuksia. Suuria investointeja on odotettavissa lähinnä logistiikkahankkeissa satamissa ja rautateillä.

Teksti: Pekka Hyvönen, Suomen suurlähettiläs, Marokko