Markkinamahdollisuuksia Ranskassa: teollinen yhteistyö terveyskysymyksissä

Markkinamahdollisuuksia Ranskassa: teollinen yhteistyö terveyskysymyksissä

Ranska ajaa terveysalan strategisen autonomian vahvistamista teollisuuspolitiikan keinoin. Se toivoo innovatiivisten terveystuotteiden ja teollisten prosessien käyttöönoton edistämistä. Ranskalaisten ja suomalaisten toimijoiden verkottaminen samoin kuin tekoäly-yhteistyön vieminen seuraavalle tasolle voi tarjota markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, EU:n elpymisvälineen rahoitusta unohtamatta.

Teollisuuden strategisen autonomian vahvistaminen osana terveyskysymyksissä voimakasta ja kyvykästä Eurooppaa kuuluu Ranskan tulevan, keväälle 2022 ajoittuvan, EU-puheenjohtajuuden avainhankkeisiin. Lähtökohdan ilmoitti Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian puhuessaan viime elokuussa Euroopan alueella asemapaikkaansa pitäville Ranskan suurlähettiläille. Le Drianin listaamiin ydintavoitteisiin kuuluu eurooppalaisella tasolla yhteisten strategisten varastojen muodostaminen ja hankintalähteiden monipuolistaminen.

Ranskan haluaa vahvistaa EU:n sisämarkkinoiden toimintaa tavalla, joka lujittaa EU:n resilienssiä terveyskysymyksissä. Hyvä esimerkki on lääketuotannon ja erityisesti parasetamolin tuotannon saamisen takaisin Eurooppaan, jotta lääkehuolto ei kriisitilanteessa katkea. Markkinoilla on toimittava niin, ettei yritysten prosesseja ja toimintaa häiritä. 

Kriisinkestävyyden lisäämisessä on sekä lähiajan tavoitteita että pidemmän aikavälin teollisen kapasiteetin päämääriä. Ranskan näkemyksen mukaan eurooppalaisen tuotannon hintaa laskettaessa tulee ottaa huomioon myös ympäristövaikutukset. Eurooppalainen tuotanto on tyypillisesti huomattavasti puhtaampaa kuin tuotanto joissakin muissa maissa. Kriisinkestävä tuotanto on myös modulaarista eli erilaisia vahvuuksia tarvitaan eri puolilla Eurooppaa. EU:n elpymisvälineen rahoitus voi tuoda uusia mahdollisuuksia.

Ranska painottaa eurooppalaisen yhteistyön syventämistä ja jäsenmaiden tiivistä koordinaatiota, jotta innovaatioiden syntymistä ja hyödyntämistä saataisiin vauhditettua. Innovaatiot ovat avainroolissa Euroopan menestyksen turvaamiseksi. Euroopassa tarvitaan rahoitusta ja alustoja, jotta tutkimus- ja kehitystoiminta on tuloksellista muillakin kuin ”kypsien” teknologioiden aloilla.

Ranska tavoittelee yhteiseurooppalaisen terveysalan IPCEI-hankkeen (Important Project of Common European Interest) käynnistämistä. Ranska toivoo, että näin voitaisiin edistää innovatiivisten terveystuotteiden ja teollisten prosessien käyttöönottoa, oli kyse sitten lääkinnällisistä tai diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista tai bioteknologiasta ja uusista hoidoista. Tarvitaan niin ikään yritysten vuorovaikutusta. 

Ranskan tavoitteisiin lukeutuu myös terveystietojen saatavuuden lisääminen EU-tasolla, jotta asianmukaisen hoidon tarjoaminen voidaan varmistaa. Samalla Ranskalle on kuitenkin keskeistä, että henkilötietojen suoja kyetään takaamaan kaikessa toiminnassa. Ranska näkee, että tietoturvallisesti toteutettu terveystietojen aiempaa parempi saatavuus mahdollistaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja edesauttaa tutkimusta ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamista. Komission käynnistämä European Health Data Space -hanke on kokonaisuuden kannalta tärkeä.

Lähetystöneuvos Anna Esko, Suomen Pariisin-suurlähetystön Team Finland -koordinaattori