Markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille Kyproksella

Kypros EU:n jäsenmaana toimii Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maantieteellisessä läheisyydessä, johon ulkomaisia yrityksiä ja investointeja houkutellaan monin eduin aktiivisesti. Suomalaisyritysten kannattaa tarkastella Kyprosta laajemmasta kuin pelkästä saaren näkökulmasta.

Kyproksen lento- ja laivayhteyksiä kehitetään ja niitä ollaan lisäämässä Larnakasta, Limassolista ja Pafokselta koko itäisen Välimeren alueelle. Suomesta on maaliskuun lopusta marraskuun loppuun useita suoria lentoja Kyprokselle viikoittain.

Suomen vienti Kyprokselle väheni koronavuosina merkittävästi verrattuna vuosiin 2017 -2019.  Tuolloin vienti Suomesta Kyprokselle oli enemmän kuin mm. Kreikkaan. Notkahdusta voi seurata viennin uusi kasvunäkymä, mutta se edellyttää vanhojen kontaktien elvyttämistä, uusien kartoittamista ja aktiivista vienninedistämistoimintaa niin yrityksiltä kuin muiltakin toimijoilta. Saaren pieni koko ei tarkoita, että mahdollisuudet olisivat pienet.

Kyproksen vihreään siirtymään ja digitaaliseen teknologiaan liittyvät suunnitelmat yhdessä EU:n rahoitusmahdollisuuksien kanssa tarjoavat suomalaisille yrityksille lukuisia liiketoimintamahdollisuuksia.  Kypros on Viron kokoinen valtio, jossa lähes kaikki osaavat englantia riittävän hyvin ja jossa suurempien yritysten ohella pienillä ja innovatiivisilla yrityksillä on omat mahdollisuutensa.

Kyproksen osalta kannattaa ottaa huomioon mahdollisuudet investointeihin, joilla pyritään hidastamaan ilmastonmuutosta sekä monipuolistamaan energia- ja liikennejärjestelmiä. Aurinkopaneelipuistot ja tuulienergian hyödyntäminen ovat keskeisessä osassa, mutta työ on vasta alkuvaiheessa. Kyproksella on kiinnostusta kehittää myös kiertotaloutta ja kierrätystä ja tarvetta panostaa vesivarantoon ja luontoympäristöön.

Kyproksella korostetaan koulutuksen ja työssä kehittymisen merkitystä. Tutkimukseen, innovaatioihin ja tietoliikenneyhteyksien nopeuttamiseen ja vahvistamiseen panostetaan ja kykyä sähköiseen hallintoon vahvistetaan.

Kyproksen talouskasvu on vuonna 2022 kuuden prosentin luokkaa ja vuodeksi 2023 ennustetaan 2,5 prosentin kasvua. Kyproksen julkinen velka bruttokansantuotteesta on laskenut vuoden 2020 noin 115 prosentista ja on nyt 92 prosenttia. Inflaatio on noussut yhdeksän prosentin tuntumaan.

Kyproksen turismi elpyi vuoden 2022 aikana ja on 80 prosenttia vuoden 2019 luvuista. Britit, saksalaiset ja pohjoismaalaiset ovat tulleet venäläisten tilalle. Kyproksen bkt per capita on 29 000 euroa, vuoden 2005 hinnoilla 23 500 euroa.

Harri Mäki-Reinikka
Suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö Nikosia