Malesian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Malesiassa on paljon kysyntää suomalaista osaamista ja ratkaisuja kohtaan usealla sektorilla. Keskeisimmät mahdollisuudet liittyvät kiertotalouteen ja ilmastoystävällisiin ratkaisuihin, tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämiseen ml. 5G-verkot, koulutussektoriin sekä digitalisaatioon ml. terveysteknologia, Smart City-hankkeisiin ja kyberturvallisuuteen. Teollisista investoinneista suomalaisyrityksille merkittävin potentiaali on kestävässä metsäteollisuudessa ja avaruusteknologian tuotannossa. Malesian liiketoimintaympäristö kuuluu maailman avoimimpien joukkoon ja se on samalla portti Kaakkois-Aasian kasvaville markkinoille.

Malesia on selvinnyt toistaiseksi koronaepidemiasta kansanterveyden kannalta ja myös talouden kannalta melko hyvin. Maan omissa ja kansainvälisten rahoituslaitosten arvioissa talouden kehityksestä on eroja, mutta yleisesti talouden arvioidaan supistuvan kuluvana vuonna n. 5-8 % ja kasvavan ensi vuonna 5-7 %. Hallituksen mittavat elvytystoimet avaavat mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Malesia on riippuvainen viennistä ja ulkomaankaupasta, mutta kotimainen kysyntä on ollut viime vuodet tärkein talouskasvua ylläpitävä tekijä. Molempiin liittyy epävarmuuksia, mutta näkymät pidemmällä tähtäimellä ovat myönteiset. Malesia on myös hyötynyt USA:n ja Kiinan välisistä kaupallisista jännitteistä ja yritysten tuotannon siirtymisestä.


Malesian liiketoimintaympäristö on vakaa ja kuuluu maailman avoimimpien joukkoon. Maan verokanta on yritysten kannalta erittäin edullinen, väestön koulutustaso on suhteellisen korkea ja liike-elämän pääasiallinen kieli on englanti. Toimintansa Malesiassa käynnistäville yrityksille voidaan myöntää verohelpotuksia ja esim. vihreän teknologian yritystoiminnalle on merkittäviä erillisiä verokannustimia. Maassa on myös verovapaita erityistalousalueita. Malesian mahdollisuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin sen omat (n. 32 miljoonan ihmisen) markkinat, sillä se on samalla portti maailman nopeasti kasvaville Kaakkois-Aasian markkinoille.


Malesian sisäpolitiikassa on ollut epävarmuutta alkuvuonna tapahtuneen hallituksen vaihdoksen jälkeen, mutta tämä ei vaikuta olennaisesti liiketoimintaympäristöön. EU:n ja Malesian välisiä suhteita ja myös vapaakauppasopimusta koskevia neuvotteluja vaikeuttavat palmuöljytuotannon kestävyyteen liittyvät näkemyserot.


Suomen ja Malesian välisissä kauppasuhteissa on merkittävää hyödyntämätöntä potentiaalia. Malesiassa on kysyntää usealla sektorilla, joilla suomalaisyrityksillä on osaamista. Suomen maakuva on hyvä ja Suomen vahvuudet varsinkin koulutuksen ja ilmastoratkaisujen osalta tunnetaan laajalti. 


Keskeisimmät markkinamahdollisuudet liittyvät tällä hetkellä kiertotalouteen sekä ilmastoystävällisiin ratkaisuihin ja vihreään teknologiaan, tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämiseen ja digitalisaatioon sekä koulutussektoriin, joihin kaikkiin Malesian hallitus panostaa vahvasti.


Suomalaisittain merkittävimpiä kaupallisia mahdollisuuksia luovat 5G-tietoliikenne-infrastruktuurin kehittämiseen liittyvä potentiaali, suunnitelmat palmuöljytuotannon ympäristökestävyyden parantamisesta sekä koulutusvientituotteet. Teollisuuden osalta esim. avaruus- ja ilmailuteknologian kehittämiseen sekä tuotantoon investoidaan mittavasti, mikä avaa kysyntää myös suomalaisille satelliittikomponenteille ja muulle huipputeknologialle. Erilaiset Smart City-hankkeet sisältävät suomalaisosaamisen kannalta kiinnostavia mahdollisuuksia mm. tekoälyyn, jätteiden käsittelyyn, energiatehokkuuteen, satamien automatisaatioon sekä joukkoliikenteeseen liittyen.

Sami Leino, Suomen suurlähettiläs, Malesia