Malesian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Malesian talouden elpyminen COVID:in jälkeen on ollut nopeaa ja kasvunäkymät ovat lupaavat. Malesia on erinomainen portti koko Kaakkois-Aasian nopeasti kasvaville markkinoille. Malesian liiketoimintaympäristö kuuluu maailman avoimimpien joukkoon ja Malesia tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös suomalaisosaamiselle usealla sektorilla. Suurimmat mahdollisuudet liittyvät kiertotalouteen ja ilmastoystävällisiin ratkaisuihin, digitalisaatioon, erilaisiin smart city-hankkeisiin, metsätalouteen sekä koulutussektoriin.

Malesia on palannut lähes normaaliin raskaiden COVID-vuosien jälkeen. Malesian talouden elpyminen ulkomaan kaupan ja kotimaisen kysynnän kasvun vedolla on ollut nopeaa ja kasvunäkymät ovat kotimaisista ja globaalin talouden haasteista huolimatta lupaavat. Malesian BKT:n arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 6-7 %:a. 

Malesia on kehittynyt, mutta kustannustasoltaan kilpailukykyinen maa. Malesian liiketoimintaympäristö kuuluu useiden kansainvälisten vertailujen mukaan maailman avoimimpiin monella kriteerillä mitattuna. Väestön koulutustaso on suhteellisen korkea ja liike-elämän pääasiallinen kieli on englanti. Toimintansa Malesiassa käynnistäville yrityksille voidaan myöntää verohelpotuksia ja maassa on myös verovapaita erityistalousalueita. Malesian mahdollisuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin sen omat (n. 32 miljoonan ihmisen) markkinat. Keskellä Kaakkois-Aasiaa sijaitseva Malesia on erinomainen portti alueen nopeasti kasvaville markkinoille.

Marraskuussa 2022 pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen valtaan nousseen pääministeri Anwar Ibrahimin koalitiohallituksen toivotaan onnistuvan sisäpoliittisen tilanteen vakauttamisessa ja maan talouden vahvistamisessa. Anwarin odotetaan toimivan päättäväisesti myös yhteiskunnan pitkäaikaisiin haasteisiin kuuluvaa korruptiota vastaan. 

Suomen ja Malesian väliset suhteet ovat hyvät, mutta maiden välisissä kauppasuhteissa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Malesiassa on kysyntää usealla sektorilla, joilla suomalaisyrityksillä on osaamista. Suomen tunnettuus on melko hyvä erityisesti mitä tulee koulutusjärjestelmään, kestäviin ratkaisuihin ja suomalaiseen elämäntapaan. Vuonna 2023 vietettävä diplomaattisuhteiden 50-vuotisjuhlavuosi lisännee Suomen näkyvyyttä Malesiassa ja tuo uusia mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiseen.

Suomalaisyritysten kannalta keskeisimmät markkinamahdollisuudet liittyvät tällä hetkellä kiertotalouteen ja ilmastoystävällisiin ratkaisuihin, metsätalouteen, smart city-hankkeisiin, digitalisaatioon sekä koulutussektoriin. Malesian hallitus panostaa kaikkiin näihin sektoreihin huomattavasti. Suomalaisittain merkittäviä kaupallisia mahdollisuuksia luovat mm. tietoliikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeet, palmuöljytuotannon ympäristökestävyyden parantaminen sekä Malesian pyrkimys avaruus- ja ilmailuteknologian kehittämiseen. Erilaiset smart city-hankkeet tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia mm. terveysteknologiaan, jätteiden käsittelyyn, kyberturvallisuuteen, smart forestry -sektoriin, energiatehokkuuteen sekä satamien automatisaatioon liittyen.

EU:n ja Malesian suhteet ovat hyvät ja toimivat, vaikka niitä ovat ajoittain rasittaneet mm. palmuöljytuotannon kestävyyteen liittyvät näkemyserot. Suhteiden näkymät ovat kuitenkin myönteiset ja mm. EU:n ja Malesian välisten vapaakauppasopimusneuvotteluja toivotaan voitavan jatkaa lähitulevaisuudessa.

Teksti: Sami Leino, suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö, Kuala Lumpur