Mahdollisuuksia suomalaisille asiantuntija- ja toimistopalveluille OECD:ssa

Mahdollisuuksia suomalaisille asiantuntija- ja toimistopalveluille OECD:ssa

OECD pyrkii laajentamaan palveluntarjoajaverkostoaan. Suomalaiset toimijat ovat tervetulleita rekisteröitymään OECD:n hankintaportaaliin.

OECD:n päämaja Pariisissa on merkittävä asiantuntija- ja toimistopalveluiden hankkija. OECD:n vuosittainen budjetti on noin 370 miljoonaa euroa, josta noin 140 miljoonaa euroa käytetään ulkopuolisilta ostettavien tuotteiden ja palveluiden hankintoihin. Hankinnoista jopa puolet suuntautuu tutkimus- ja konsultointipalveluihin, loppuosa muodostuu pääosin tietojärjestelmä- ja toimistopalveluista.

OECD

OECD pyrkii laajentamaan palvelutarjoajaverkostoaan, ja myös suomalaiset yritykset ja muut toimijat ovat tervetulleita tarjoamaan.

Suomalaisten toimijoiden kannalta kiinnostavimmat liiketoimintamahdollisuudet liittyvät OECD:n hankkimiin asiantuntijapalveluihin.  OECD:n hankkimat asiantuntijapalvelut liittyvät järjestön tekemiin talous- ja yhteiskunnallisten aiheiden selvityksiin. Potentiaalisia toimittajia OECD:n asiantuntijapalveluhankkeisiin ovat esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset, konsulttitoimistot, ajatushautomot ja yksittäiset tutkijat (yksityishenkilöinä).

OECD:n noudattamat hankintamenettelyt riippuvat tilattavan palvelun tai tavaran arvosta. Alle 30.000 euron hankintoja voidaan tehdä suorahankintoina. Ennakoidulta arvoltaan 30.000 - 150.000 euron arvoisten hankintojen osalta pyydetään tarjouksia vähintään kolmelta toimittajalta, mutta tarjouspyynnöt voidaan lähettää ilman julkista menettelyä.  Ennakoidulta arvoltaan yli 150.000 euron arvoiset hankkeet toteutetaan julkisena kilpailutuksena.

OECD:n hankintoja hoidetaan keskitetysti OECD:n hankintayksikössä (OECD Central Purchasing Group). Yksikkö vastaa mm. hankintojen lainmukaisuudesta ja siitä, että OECD:n sisäisiä sääntöjä noudatetaan hankintoja suoritettaessa. Viralliset hankintapäätökset voi myös allekirjoittaa OECD:n puolesta hankintajohtaja. Pääsääntöisesti varsinainen tarjouspyynnön asiasisältö, mahdollisten toimittajien arviointi ei-julkisia tarjouspyyntöjä lähetettäessä sekä sopivimman toimittajan esivalinta tehdään usein asiasisällöstä vastaavassa OECD:n direktoraatissa. OECD-hankkeisiin mukaan pääseminen voikin edellyttää yleistä tunnettuutta tai henkilökontakteja tietyn osaamisalueen johtaviin asiantuntijoihin OECD:ssä. OECD:n hankintayksikön tehtävät ovat useissa hankkeissa luonteeltaan hallinnollisia.

Ei-julkisen menettelyn piiriin kuuluvista hankinnoista voi päättää OECD:n sisäinen paneeli. Arvoltaan yli 150.000 euron hankinnasta päätöksen tekee OECD:n hankintalautakunta.

Hankintoja varten OECD on luonut e-Sourcing -portaalin(Linkki toiselle verkkosivustolle), johon kiinnostuneet palveluntarjoajat voivat rekisteröityä. Rekisteröinti on avointa kaikille, OECD tarkistaa kuitenkin palveluntarjoajan taustat ennen hyväksymistä rekisteriin. Rekisteröinti antaa pääsyn järjestön julkisiin tarjouskilpailuihin, ja rekisteröinti voi myös olla hyödyksi alle 150.000 euron arvoisten hankintojen osalta.

Yli 150.000 euron hankinnat julkistetaan järjestön kilpailutuksia koskevalla verkkosivustolla: http://www.oecd.org/callsfortenders/(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Samalla sivustolla on myös luettelo niistä palveluntarjoajista, joilta on tehty merkittäviä hankintoja vuodesta 2012, ks. http://www.oecd.org/callsfortenders/FEBRUARY%202017%20-%20ang.pdf(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Lisätietoja asiasta antavat:

Nicola Lindertz, Team Finland -koordinaattori, Suomen suurlähetystö, Pariisi
nicola.lindertz(at)formin.fi

Juho Korteniemi, Team Finland -vastuuhenkilö, Suomen OECD-edustusto (Pariisi), juho.korteniemi(at)formin.fi