Macao haluaa monipuolistaa talouttaan ja kehittää sosiaaliturvaa, liikennettä, ympäristönsuojelua ja innovaatioita

Macao haluaa monipuolistaa talouttaan ja kehittää sosiaaliturvaa, liikennettä, ympäristönsuojelua ja innovaatioita

Hongkongin tapaan Macaon erityishallintoalueen toimintasuunnitelma julkaistaan vuosittaisessa linjapuheessa. Verovuoden 2019 suunnitelma sisältää paljon samoja teemoja kuin Hongkongilla, ja Suomen kannalta kiinnostavia fokuksia ovat etenkin koulutus, ympäristö sekä innovaatiot ja teknologia.

Kuva: Ari-Joonas Pitkänen
Kasino Macaossa
Macao nojaa vahvasti kasinotoimintaan, mutta hallinto pyrkii monipuolistamaan taloutta.

Macaon erityishallintoalueen hallintojohtaja Fernando Chui Sai On piti toisen viisivuotisen virkakautensa viimeisen linjapuheensa 15. marraskuuta 2018. Puheen otsikko oli ”Seize Opportunities for Balanced Development” (”Tasapainoista kehitystä mahdollisuuksia hyödyntäen”). Uusi hallintojohtaja valitaan loppuvuodesta 2019.

Linjapuheen painopisteinä olivat macaolaisten elinolojen parantaminen (lisätuet asumiseen, koulutukseen ja terveydenhuoltoon), infrastruktuurihankkeet ja liikenne sekä talouden monipuolistaminen tukemalla erityisesti pk-yrityksiä.

Parannukset sosiaaliturvaan

Yksi linjapuheen keskeisimmistä sisällöistä oli sosiaaliturvan lisärahoitus yhteensä 18,7 mrd. MOP:lla (2 mrd. EUR), mikä on 45 %:n korotus kuluvan vuoden budjettiin. Sosiaaliturvan osuus budjetista nousee täten 15,3 %:iin. Keskeisiä korotuksia ovat seuraavat:

  • Eläkkeiden korotus 5,2 %:lla > 3 630 MOP/kk (360 EUR/kk).
  • Äitiysavustuksen korotus > 5 260 MOP (570 EUR).
  • Vammaisavustuksen korotus > 9 000 MOP (980 EUR).
  • Erityisvammaisavustuksen korotus > 18 000 MOP (1 960 EUR).
  • Korotukset koululaisten ja kolmannen asteen opiskelijoiden tukiin.

Lisäksi hallitus korottaa vuosittaista perustuloa (Wealth Partaking Scheme, WPS): 9 000 > 10 000 MOP (1080 EUR) pysyvän henkilökortin haltijoille ja 5 400 > 6 000 MOP (650 EUR) väliaikaisen henkilökortin haltijoille. WPS on Macaon asukkaille vuodesta 2008 maksettu vuosittainen ”bonus” Macaon talouskehityksestä sekä inflaation vaikutusten lievittämiseksi.

Julkisesti tuettuja asuntoja rakennetaan lisää. Tavoitteena on 28 000 asunnon rakentaminen uudelle New Urban Zone A -alueelle ja lisäksi n. 10 000 asuntoa muille uudelleen kehitettäville alueille.

Panostus hyvän talouskehityksen turvaamiseen

Talouden odotetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2019. Macaon hallinnon päätavoite on kasinoriippuvuuden vähentäminen, mutta lähinnä talouden diversifointiyritykset tukeutuvat olemassa oleviin rakenteisiin – tukeen pk-yrityksille ja kasinokompleksien käytön laajentamiseen uusille aloille.

Chui totesi Macaon myös osallistuvan aktiivisesti emämaa Kiinan tärkeisiin kehityshankkeisiin, kuten Belt and Road -aloitteeseen (BRI) ja Greater Bay Area (GBA) -hankkeeseen, jossa Guangdongin provinssi sekä Hongkongin ja Macaon erityishallintoalueet linkitetään suureksi talous- ja liiketoimintakeskittymäksi.

Kasinoala ja turismi

Kasinotoiminta ja sen ympärille rakentuva turismi ovat Macaon talouden selkäranka. Macaon kuuden kasinotoimijan nykyiset toimiluvat ovat umpeutumassa: kaksi vuonna 2020 ja loput neljä vuonna 2022. Chui lupasi ”täyttä läpinäkyvyyttä” lupien uusimisprosessiin, mutta linjapuheessa ei kerrottu käytännön toimista lupien uusimiseksi.

Hallitus on pyrkinyt rohkaisemaan kasinoyhtiöitä lisäämään muun kuin rahapelitoiminnan osuutta liikevaihdostaan. Tätä politiikkaa jatketaan uusin toimin vuonna 2019. Hallituksen suunnitelmiin kuuluvat laadukkaiden yritystapahtumien ja messujen houkutteleminen Macaoon. Turismin osalta mainittiin Macaon ruokakulttuurin edistäminen – Macao on yksi UNESCO:n ”Creative Cities of Gastronomy” -kaupungeista. Lisäksi hallitus aikoo promotoida Macaota Kiinan BRI-aloitteen piiriin kuuluvissa maissa sekä Greater Bay -alueella.

Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen

PK-yrityksillä on merkittävä rooli Macaon taloudessa, ja ne ovat avainasemassa talouden monipuolistamisessa. Hallitus aikoo suoraviivaistaa lisenssinhakukäytäntöjä, edistää perinteisten alojen sekä kulttuurin ja luovien alojen integraatiota sekä tukea ”Made in Macao” -brändejä. Lisäksi hallinto tukee ulkomaisten leasingyritysten etabloitumista Macaoon.

Paikallisen työvoiman käyttö

Hallitus haluaa kasinoyhtiöiden tekevän hankintansa ja rekrytointinsa ensisijaisesti paikallisesti. Linjapuheessa painotettiin laittoman työvoiman kitkemistä ja tarvittavia muutoksia työsuhdelainsäädäntöön. Muita mainittuja keinoja olivat koulutuksen optimointi, taitotodistukset sekä työhönoton ja ammattitaidon yhteensovittaminen.

Alueellinen yhteistyö, ml. Greater Bay Area

Linjapuheessa mainittiin Macaon Greater Bay Area -yhteistyökohteita mm. Guangdongin provinssissa sijaitsevien Jiangmenin, Hengqinin, Nanshan ja Zhongshanin kanssa, esimerkiksi Guangdongin ja Macaon kiinalaisen lääketieteen teknologiapuiston kehittäminen.

Hallitus tutkii mahdollisuutta luoda Greater Bay Area -kaupunkien välinen joukkoliikenteen matkalippujärjestelmä ja pyrkii nopeuttamaan liikenneinfrastruktuurin kehitystä.

Greater Bay -alueen lisäksi Chui mainitsi hallituksen pyrkivän kehittämään yhteistyötä Pekingin, Tianjinin, Hebein ja Jangtse-joen talousalueen kanssa sekä Shanghain kanssa Macao-Shanghai -teemavuoden puitteissa. Muista Kiinan yhteistyöalueista mainittiin Guizhou ja Jilin.

Muuta

Edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi yrityksille luvattiin verohelpotuksia, jotka kohdistuvat etenkin tutkimus- ja kehitystyöhön, vammaisten työntekijöiden palkkaamiseen, investoineista manner-Kiinan valtionvelkakirjoihin sekä portugalinkielisistä maista saatuihin tuloihin.

Infrastruktuurihankkeet, erityisesti liikenne

Vuonna 2019 aletaan soveltaa kymmenvuotista luonnonkatastrofien ehkäisyohjelmaa 2019–2028. Sähkö- ja vesiverkon turvaamiseksi valmistuvat sekä kolmas sähkökaapeliyhteys että neljäs vesiputkiyhteys Macaon ja Guangdongin provinssin välillä. Lisäksi tulvien torjuntaa tehostetaan ympäri kaupunkia. Macao selvisi verrattain hyvin syksyn 2018 supertaifuuni Mangkhutista, toisin kuin edellisen vuoden taifuuni Hatosta. Toimiviksi havaittuja turvamekanismeja kehitetään edelleen.

Vuonna 2019 aloitetaan neljännen sillan rakentaminen Taipan saarelle, jolla sijaitsevat esimerkiksi Macaon lentokenttä ja Macaon yliopisto.

Joukkoliikennettä kehitetään ”Joukkoliikenne ensin” -politiikan puitteissa: linja-autoverkkoa optimoidaan ja Macaon ja Guangdongin välisen raja-aseman alainen bussiterminaali avataan uudelleen vuoden 2018 lopulla. Taksien määrää lisätään huomattavasti niin, että kokonaismäärä nousee 2 050 ajoneuvoon. Jalankulkumahdollisuuksia kehitetään etenkin jalankulkusiltoja ja korotettuja jalankulkureittejä parantamalla.

Macaoon rakennetaan parhaillaan pikaraideliikenneverkkoa (Light Rapid Transport, LRT), ja linjapuheen mukaan sen ensimmäisen Taipa-linjan on tarkoitus avautua vuonna 2019. Lisäksi Chui ilmoitti hallituksen tutkivan LRT-yhteyden rakentamismahdollisuutta Taipan lauttaterminaaliin, New Urban Zone A -alueelle sekä Macaon ja manner-Kiinan väliselle Portas do Cerco -raja-asemalle. LRT:n operoinnista vastaa Hongkongin raideliikenneyhtiö MTR:n täysin omistama tytäryhtiö MTR (Macau).

Linjapuheen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Chui sanoi, että Macaon hallitus on valmis kartoittamaan mahdollisuuksia kytkeä Macao manner-Kiinan luotijunaverkkoon. Vastaavanlainen luotijunayhteys avattiin Hongkongissa syyskuussa 2018.

Ympäristön tilan parantaminen

Hongkongin tapaan myös Macao pyrkii vähentämään jätteen määrää ja kehittämään niiden käsittelyä, ml. kierrätystä. Linjapuheen mukaan vuonna 2019 on tarkoitus ottaa käyttöön kertakäyttöisten muovipussien rajoitukset sekä muovipullojen kierrätyslaitteita. Paperi-, muovi- ja metallijätteen esikäsittelyä varten on varattu 15 000 neliömetrin alue jätteenkäsittelylaitokselle. Kotitalousjätteen käsittelyyn rakennettavalle keskukselle on varattu 30 000 neliömetrin alue. Elektroniikkajätteen kierrätys on myös tarkoitus aloittaa. Lisäksi aloitetaan ruokajätteen kierrätyksen pilottiohjelma. Romutettuja ajoneuvoja aletaan siirtää Guangdongin provinssiin käsittelyä varten.

Hallitus pyrkii myös edistämään ympäristöystävällistä liikennettä. Sähkötoimisten ajoneuvojen käyttöä tuetaan esim. lisäämällä kaupunkiin 200 sähköautojen latauspistettä vuonna 2019.

Linjapuheessa korostettiin myös ympäristökasvatuksen merkitystä ja yleisen ympäristötietouden lisäämistä.

Innovaatiot, teknologia ja älykäs kaupunki

Hongkongin tapaan Macaossa innovaatiot ja teknologia (I&T) ovat yksi hallituksen keskeisistä kehityskohteista. Chui ilmoitti linjapuheessa, että hallituksen Greater Bay Area -kehityskomitean alle perustetaan I&T / Smart City -työryhmä. Lisäksi käyttöön otetaan tieteelliseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan kohdistuva verohelpotusohjelma.

Hallitus kasvattaa tärkeille laboratorioille annettavan tuen määrää, tarjoaa lisärahoitusta Macaossa tehtävään tieteelliseen tutkimukseen ja vahvistaa alueellista tiede- ja teknologia-alojen yhteistyötä Greater Bay Area -hankkeen puitteissa.

Hallitus pyrkii vahvistamaan älykäs kaupunki -toimintojen kehittämistä. Kaupunki-infrastruktuurin, talouden ja yleisen hyvinvoinnin kehittämisessä sekä terveydenhuolto- ja turismipolitiikassa aletaan hyödyntää massadataa. Hallituksen uudistettu pilvipalvelukeskus aloittaa toimintansa vuonna 2019. Julkishallinnon e-palvelujen määrää kasvatetaan 70:stä 90: een vuonna 2019, ja mm. elektronisia maksupalveluja parannetaan. Hongkongin tapaan myös Macaon hallitus valmistelee nopeiden 5G-mobiiliyhteyksien käyttöönottoa, minkä lisäksi suunnitteilla on Macaossa toimivien kolmen teleoperaattorin toimintojen integrointi tehokkaamman palvelun mahdollistamiseksi.

Kulttuuri- ja luovat alat

Hallitus pyrkii edistämään kulttuuri- ja taidealojen koulutusta. Lisäksi vuonna 2019 aloitetaan ohjelma kulttuurin ja luovien alojen tuotannon tukemiseksi. Vuonna 2019 on valmistumassa uusia kulttuurihankkeita, kuten Xian Xinghai Memorial -keskus ja Seac Pai Van -kirjasto.

Kuva: Ari-Joonas Pitkänen
Macaon historiallinen keskusta
Kasinojen ohella turisteja houkutellaan historiallisen keskustan nähtävyyksillä.

Siirtomaataustasta periytyvää Portugali-yhteyttä vaalitaan edistämällä Kiinan ja portugalinkielisten maiden välistä kulttuurivaihtoa sekä kaksikielisyyttä. Hallituksen suunnitelmiin kuuluu myös Macaon historiallisen keskustan suojelu. Portugalin siirtomaavallan aikainen historiallinen keskusta on UNESCO:n maailmanperintökohde.

Teksti:

Johanna Karanko, pääkonsuli, Hongkong
Ari-Joonas Pitkänen, Edufi-harjoittelija, Hongkong

Kuvat:

Ari-Joonas Pitkänen