Maa-analyysi: Uruguay

TIIVISTELMÄ: Uruguay on Etelä-Amerikan poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vakain valtio. Uruguay panostaa business- ja investointimyönteiseen politiikkaan ja on onnistunut houkuttelemaan maahan suuria kansainvälisiä investointeja. Merkittävin on suomalaisyritys UPM:n päätös rakentaa maahan toinen, maailman suurin yksilinjainen sellutehdas. Tehtaan rakentaminen on edistynyt hyvin ja se on tarkoitus avata vuoden 2022 lopussa Paso de los Torosiin. Suomalaisilla yrityksillä on jo valmiiksi vahva asema erityisesti Uruguayn metsäteollisuuden ekosysteemissä (UPM, Stora-Enso, Kemira, Ponsse ja Mantsinen). UPM:n uuden sellutehtaan rakentaminen kuten myös sataman ja infrastruktuurin parantamiseen liittyvät projektit ovat tuoneet Uruguayhin useiden suomalaisten yritysten ratkaisuja ja edustajia projektitoimittajina ja urakoitsijoina (mm. Fimpec, Andritz). Uruguay ja Suomi tekevät maamme välisen biotalouden MoU –sopimuksen pohjalta konkreettista yhteistyötä kestävän puurakentamisen edistämiseksi Uruguayssa. Mukana on laaja joukko niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoita. Uruguayssa on äskettäin otettu käyttöön uusi jäte- ja kierrätyslainsäädäntö, mikä saattaa jatkossa tuoda kaupallisia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille erilaisissa jätteiden- ja vedenkäsittely- sekä kierrätysratkaisuissa. Myös koulutuksen teknologiakehitys voi edistyä Uruguayssa entistä nopeammin. Käynnissä on opetussuunnitelmauudistus, jonka tavoitteena on sisällyttää digitaalinen osaaminen opetussuunnitelmaan. Samoin opettajankoulutusta halutaan uudistaa. Molempien osalta on jo aloitettu aktiivista yhteistyötä Uruguayn ja Suomen välillä. Tämä saattaa tuoda hyviä kaupallisia mahdollisuuksia suomalaisille koulutusvientiyrityksille jatkossa. EU-CELAC Joint Research and Innovation –hankkeen tiimoilta Uruguayssa on kiinnostusta vahvistaa yhteistyötä tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseksi. Suomella nostetta maisteri- ja tohtoritason tutkintojen kohdemaana näillä strategisilla aloilla.

MAAN KYSYNTÄTILANNE, POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET - ML. MAHD. SUURET TEOLLISET INVESTOINNIT - SUOMALAISYRITYKSILLE TÄLLÄ HETKELLÄ JA SEURAAVIEN 12 KK:N KULUESSA

  • Bio- ja kiertotalous; metsäteollisuuden kehityshankkeet: selluloosa- ja paperiteollisuuden meneillään oleviin hankkeisiin liittyvät lisähankkeet, mekaaninen metsäteollisuus, puunjalostus ja kestävä puurakentaminen, alan tutkimus- ja kehitystoiminta, jätteiden- ja vedenkäsittelyratkaisut, kiertotalouden modernit ratkaisut
  • Koulutus ja tiede: erityisesti ammatillinen koulutus, jossa metsäsektorin osalta jo menestyksekäs kehityshanke opetussuunnitelman kehittämisestä ja digitaalisista ratkaisuista (ANEP, Plan Ceibal), opettajankoulutus, tutkimusinfrastruktuurit
  • Connectivity, toisen polven digitalisaatiohankkeet, tekoäly