Maa-analyysi: Tunisia 2022

Tunisia tavoittelee valtionhallinnon laajaa digitalisointia ja pyrkii digiratkaisuihin myös yritystasolla. Digiratkaisuilla pyritään tehostamaan myös yritysten toimintaa. Nokia kilpailee 5G-markkinoista. Suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan on kiinnostusta. Markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille löytyy myös kiertotaloudesta ja sen osa-alueista. Pidemmällä aikavälillä mahdollisuuksia on nähtävissä energia-alalla Tunisian siirtyessä uusiutuviin energianlähteisiin, erityisesti aurinkovoimaan. Haasteita ovat mm. heikkenevä taloustilanne sekä talouden rakenneuudistusten hidas eteneminen. 

Tunisia tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti seuraavilla sektoreilla:

  • Digitalisaatio ja teknologia: Tunisian tavoitteena on digitalisoida valtionhallintoa ja sen järjestelmiä laajasti. Digiratkaisuilla pyritään tehostamaan myös yritysten toimintaa, erityisesti erityisliiketoiminta-alueilla toimivissa kokoonpano- ja vientiyrityksissä. Nokia kilpailee 5G-markkinoista.
  • Koulutus: Tunisiaa kiinnostaa Suomen koulutusjärjestelmä ja sen osa-alueet. Mahdolliseen yhteistyöhön tarvitaan tunisialaisen kysynnän tarkempaa määrittelyä ja useimmiten kolmannen osapuolen rahoitus. Edustusto näkee potentiaalia kolmannen asteen tasolla, erityisesti AMK-yhteistyössä. Yksityiskoulut ovat kasvava markkina.
  • Bio- ja kiertotalous: Kiertotalousajattelu-konsepti on pääosin vasta teoriaa, mutta osa-alueilla kuten vesi, jäte ja energia, on jo myös toimintaa. Sääntelyilmapiiri kehittäminen ja yksityissektorin avaaminen tuovat lisämahdollisuuksia. Aurinkoenergia on ilmastonkin vuoksi potentiaalinen jopa energian myyntiin naapureille ja Eurooppaan. Kehitysrahoituslaitosten ja EU:n lukuisat rahastot, ml. HIPCA lisäävät yritysten mahdollisuutta näyttää osaamistaan. Isompiin hankkeisiin tarvitaan usein konsortio ja paikalliset kumppanit.  

Kaikki merkittävät kansainväliset rahoituslaitokset Maailmanpankki, AfDB, EIB, EBRD ja myös esim. Kuwait Fund toimivat Tunisiassa. Viime vuosina ne ovat keskittyneet yhtäältä yhdessä IMF:n kanssa talouden uudistamiseen ja liiketoimintaympäristön kehittämiseen sekä toisaalta perinteisiin hankkeisiin, joita on laajasti yli sektoreiden. Koronavaste keskittyi budjettitukeen ja sosiaaliturvaan. Nyt kohde on enemmän siirtymään kohti kestävämpiä ratkaisuja mm. infrastruktuuriin (EBRD), arvoketjujen kehittämiseen ja teollistamiseen (AfDB), sekä rahoitusinstituutioihin ja SME-tukeen (EIB) sekä sanitaatioon ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeisiin (Maailmanpankki). EU:n prioriteetteja tulevalle ohjelmointikaudelle ovat muun muassa ilmasto, sosiaalinen inkluusio, digitalisaatio, demokratia ja hyvä hallinto. EU:n Team Europe-hankkeiden teemat ovat kauppa ja vesi, joita seuraamme lähinnä kaupallisten mahdollisuuksien kautta. Tunisia on mukana alueellisissa kehitysyhteistyöhankkeissa, kahdenvälistä kehitysyhteistyötä ei ole. Alueellisen yhteistyön, Finnpartnershipin, IKI- ja PIF-instrumenttien käyttö mahdollista. 

Tunisiassa toimii edustuston tietojen mukaan vajaa parikymmentä suomalaisyritystä. Suomen vienti Tunisiaan oli €33,2 m vuonna 2020.

Haasteita Tunisiassa aiheuttavat koronaviruksen entisestäänkin heikentämä taloustilanne, muun muassa valtion velkaantuminen ja työttömyyden lisääntyminen. Tarvittavat talousuudistukset, kuten yksityisen sektorin kehittäminen ja valtiontukien leikkaaminen, etenevät hitaasti. Tunisia on verrattain suljettu talous, säätelyilmapiiri ei ole kehittynyt. Markkinoille pääsemisessä on tarpeen verkottua paikallisten vaikuttajien ja intressiryhmien kanssa sekä tehdä yhteistyötä jo markkinoilla olevien EU-maiden yritysten kanssa.