Maa-analyysi: Taiwan

Suomen ja Taiwanin välinen kauppa on suhteellisen pientä, yhteisarvoltaan noin EUR602m (2020). Kauppa on kuitenkin kasvanut sitten vuoden 2019. Tavarakauppa on Suomelle alijäämäistä, palvelujen myynti taasen huomattavan ylijäämäistä. Taiwanin painottaessa tuotteita ja palveluja, joissa Suomella on paljon erityisosaamista ja tarjottavaa, näyttäytyy kaupan tuntuva kasvattaminen hyvin realistisena ja potentiaalisena vaihtoehtona. Suomi on yksi viimeisimmistä EU-valtioista, jolla ei ole verosopimusta Taiwanin kanssa, mutta yritysten toimintamahdollisuuksien helpottamiseen tähtäävää sopimusta koskevat neuvottelut ovat kalkkiviivoilla.

Taiwanin kysyntätilanne ja potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Suomen nykyiset päävientituotteet Taiwanin suuntaan ovat nikkeli sekä paperiteollisuuden käyttöön tarkoitetut tarvikkeet. Sekä Taiwanin hallinto että markkinat ovat vahvasti fokusoituneet nk. 5+2 teollisuudenaloihin, joihin panostetaan erityisesti tulevina vuosina. 5+2 -suunnitelma kattaa seitsemän toimialaa ja hanketta: älykoneet (Intelligent Machinery), ”Aasian Piilaakso”, vihreä energia, biolääketiede, maanpuolustus ja ilmailu, uusi maatalous sekä kiertotalous. Näiden panostusten uskotaan siirtävän Taiwanin eteenpäin sopimustuotannosta uuteen kaupalliseen malliin, joka keskittyy korkean jalostusarvon liiketoimintaan, palveluihin ja ratkaisuihin. Suomella on paljon tarjottavanaan juuri näillä sektoreilla (pl. ehkä maanpuolustusala sen sensitiivisyyden vuoksi).

Taiwan on iso markkina 24:llä miljoonalla asukkaallaan, ja sen väestö on erittäin ostovoimaista. Taiwanin ostovoimapariteetti on korkeampi kuin Ruotsin. Taiwanin etu moneen muuhun Aasian markkinaan verrattuna on myös toimiva, oikeusvaltioperiaatetta kunnioittava demokratia.  Esimerkiksi IP-oikeudet ovat Taiwanilla hyvin suojattuja.

Suomen tulisi päästä markkinoimaan tuotteita ja ratkaisuja erityisesti seuraavilla aloilla:

Cybersecurity: Taiwanin suurimpia hankkeita, erityisesti kiristysohjelmat, OT security ja toimitusketjujen turvallisuuteen tehdyt ratkaisut ovat kysyttyjä. Taiwaniin kohdistuu joka päivä noin 5 miljoonaa verkkohyökkäystä

Smart Healthcare: Taiwan luokitellaan ”super aged societyksi” vuoteen 2025 mennessä. Terveellinen ja turvallinen vanhuus luo kysyntää uusille tuotteille ja ratkaisuille. Kansallisen terveydenhuollon data-turvallisuuteen liittyvät ratkaisut ovat myös potentiaalisia suomalaisyrityksille

Circular Economy: Hiilineutraalit ratkaisut ovat erittäin kysyttyjä, koska useinkaan taiwanilaisilla Pk-yrityksillä ei ole tarpeeksi tietotaitoa nykyisten päästöongelmien ratkaisemiseen

Green and renewable energy: Taiwan uusii tulevina vuosina lähes koko sähköverkkonsa. Myös vihreät ratkaisut, kuten kaupunkien saasteeton liikenne, luovat monia uusia mahdollisuuksia

Education: Uudet, yksityiset koulut uudistavat perinteistä kouluopetusta, tuoden monia mahdollisuuksia toimivaksi todetuille suomalaisratkaisuille. Myös suomalaisopettajille on kysyntää uusissa kansainvälisissä kouluissa